regionaal nieuws

Kerkwebsite biedt informatie en steun aan personen en gezinnen
Vanaf januari 2021 geeft de kerk wereldwijd drie tijdschriften uit: de Vriend, Voor de kracht van de jeugd, en de Liahona.
Door de COVID-19-maatregelen is de werkwijze van de zendelingen drastisch veranderd.
Bekeringsverhaal van zuster Pauli de Graaf uit de Wijk Rotterdam 1.
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen heeft uitzonderingen op de kledingnormen voor jonge mannelijke zendelingen aangekondigd.
Heiligen der laatste dagen verlenen 800.000 Europeanen humanitaire hulp
Er gebeuren bijzondere dingen in de Covid-19-tijd. Op de ZHV-leidstersvergadering in Rotterdam introduceerde zr. Femke Hoornweg een speciaal naaiproject: Days for Girls.
Begin dit jaar kreeg ik de bijzondere gelegenheid om samen met twee professoren van de Brigham Young University (BYU) als gastspreker op een internationale conferentie in Amritsar, India, te spreken.
Wat ik het mooiste in de kerk vind, is om te ervaren hoeveel hemelse Vader en Christus van ons houden en ons aangeven hoe dat dagelijks te kunnen voelen.
Met vele anderen in dit land en over de hele wereld zijn wij diep geraakt door de recente voorbeelden van racisme en schaamteloze minachting voor het menselijk leven
Een voorzichtige hervatting van erediensten en andere bijeenkomsten en activiteiten zal volgens de richtlijnen van de plaatselijke overheid plaatsvinden
Ouderling Seif Luke en Sybren Falkena vertellen over hun ervaringen als zendeling.