regionaal nieuws

  Veranderingen gelden per 16 maart 2020 voor alle tempels
  In het licht van de recente bekendmaking over het beperken van het aantal aanwezigen bij de algemene aprilconferentie 2020 verschaffen wij de volgende richtlijnen inzake grote bijeenkomsten van kerkleden.
  In het kerkgebouw van Apeldoorn werd op 8 februari de eerste bijeenkomst van de voorjaarsconferentie van de ring Apeldoorn gehouden
  Het indexerings-team van de wijk Antwerpen organiseerde op zaterdagmiddag 8 februari een indexerings-topdag voor de hele wijk.
  De informatie van tante Edith maakte de deuren open naar vele familieleden, levend en overleden.
  Het leven van Gezinus Wolthers (1932-2018), kunstschilder en muzikant.
  Welke moeilijkheden ik ook in mijn leven tegenkom, ik alleen maar kan vertrouwen op het evangelie. Een getuigenis van Arnlod Loorbach.
  Op 23 November werd door Kleurrijk Haarlem (één van de ondertekenaars van het vredesconvenant) een interreligieus kerstfeest georganiseerd in ons kerkgebouw in Haarlem
  Verklaring in reactie op berichten in de media.
  In mijn hele leven zijn mij een aantal ervaringen bijgebleven waardoor ik weet dat onze hemelse Vader altijd over ons waakt en met ons begaan is. Zijn handen zijn altijd naar ons uitgestrekt.
  De officiële benaming en het merk voor de humanitaire activiteiten van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is voortaan Latter-day Saint Charities.
  De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen wil de trend ombuigen door jongvolwassenen te helpen om aansluiting bij elkaar en bij hun geloof te vinden.