regionaal nieuws

Een gesprek met ouderling en zuster Buysse, die enige tijd geleden werden geroepen voor een nieuwe functie als Servicezendingsleiders.
In de week voor Pasen zijn er 102 voedselpakketten naar de Voedselbank gebracht. En daarmee zijn er 102 gezinnen geholpen.
Latter-day Saint Charities heeft een een donatie van 20 miljoen dollar gegeven aan UNICEF ter bestrijding van de COVID-19 pandemie.
Het Museum voor kerkgeschiedenis houdt in het voorjaar van 2022 de twaalfde internationale kunstwedstrijd.
RootsTech Connect vindt op 25–27 februari 2021 voor de eerste keer online plaats. Het is de grootste conferentie over familiegeschiedenis ter wereld is thuis te volgen.
Door de wijk Apeldoorn werd een spel bedacht om leden te verbinden ‘Zoek de openbaring’.
Na de getrouwe dienst van Johan Buysse en Berlinde Buysse-Vergauwen zijn Daryl Watson en Monic Watson-de Langen geroepen om te presideren over het zendingsgebied België/Nederland.
De Nederlandse leden zetten hun vooroordelen en afkeer van zich af en schonken hun hele aardappeloogst, zo’n zeventig ton, aan kerkleden in Duitsland
Vermijd elke vorm van vooroordeel jegens welke groep of persoon dan ook.
Leden herinnerd aan hun verbond en heilige verantwoordelijkheid om de Heiland te volgen
Op 13 december vond het jaarlijkse kerstconcert plaats. Maar dit keer wel op een heel bijzondere wijze.
Kerstpakketten actie voor Zwolse minima in samenwerking met leden van de Wijk Zwolle.