regionaal nieuws

  Een interview met broeder Sjac van Eijzeren over het probleem waarbij jongeren seksueel getinte foto’s via de sociale media aan elkaar doorsturen; sexting.
  Een interview over discriminatie, godsdienstvrijheid en keuzevrijheid
  Op zondag 24 juni 2018 werd in het conferentiecentrum Leeuwenhorst in Noordwijkerhout de ringconferentie van de ring Den Haag gehouden.
  Twee boeken met gewijde muziek van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen zullen spoedig aanzienlijke wijzigingen ondergaan.
  Verschillen in cultuur, taal, geslacht, ras en nationaliteit vallen uiteindelijk in het niet als de getrouwen zich op het verbondspad begeven en tot onze geliefde Verlosser komen.
  Linda heeft enkele weken geleden haar eerste boek voor volwassenen met de titel ‘Ik keek in de spiegel’ gepresenteerd. Daarin schrijft ze over haar vader, de gevoelens van zieken en de mensen die hen verzorgen en het leven na de dood.
  De kerk heeft vanuit haar hoofdkwartier te Salt Lake City een actie opgezet om vluchtelingen (o.a. uit Kameroen) te helpen.
  Tiny van Staveren is al vele jaren geschiedschrijfster van de wijk Spijkenisse en doet dat met veel enthousiasme.
  130 jaar geleden, op 27 mei 1888 werd de wijk Groningen van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen opgericht.
  Op de dag voor Pinksteren organiseerde onze kerk in samenwerking met het Apostolisch Genootschap, een middag met een gevarieerd programma van muziek, dichtkunst en samenspraak ter ere van het Pinksterfeest.
  Ouderling Ronald A. Rasband van het Quorum der Twaalf Apostelen bezocht op 22 april de ring conferentie van de ring apeldoorn.
  Een verslag van de ringconferentie van de Ring Antwerpen gehouden op 15 april 2018.