Tempel

Het is natuurlijk het fijnst om voor familienamen te dopen, dus we vroegen iedereen om die mee te nemen!
Veranderingen gelden per 16 maart 2020 voor alle tempels
Ouderling Neil L. Andersen heeft op zondag 15 september 2019 de Lissabontempel in drie diensten ingewijd.
Wat wij hier voor hen doen, heeft grote invloed op hun leven daar. We zijn bevoorrecht om bij dit familiewerk betrokken te kunnen zijn.
De heilige tempel van de Heer is ‘de berg van de Heere’, waar we ons geloof in onze hemelse Vader en in zijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus, kunnen sterken.