Uitnodigen

In deze tijd van onrust en onzekerheid brengt de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen u op Goede Vrijdag 15 april om 19:00 uur een online Vredes- Paasconcert.
Komt ALLEN tezamen en luid kerst met ons in!
Het Europa gebiedspresidium nodigt u hartelijk uit om het concert: ‘Getuigen van Kerstmis’ bij te wonen
Elder en Zuster Bednar nodigen Jong Volwassenen uit voor een Face To Face event
Daar we blijven werken aan ons doel om het ledental van de kerk in Europa te verdubbelen, willen we u op de hoogte stellen van het Gebiedsplan Europa 2015.