Tijdens de COVID-19-crisis de armen en behoeftigen helpen

Heiligen der laatste dagen verlenen 800.000 Europeanen humanitaire hulp

In tijden van nood kunnen we mensen individueel of met een gezamenlijke inspanning helpen. Of de behoefte nu groot of klein is, leden van de bijna 1400 kerkgemeentes van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste dagen in Europa zijn op zoek naar manieren om anderen te helpen, zowel individueel als collectief.

‘Als christenen zien wij op naar Jezus Christus als het ultieme voorbeeld van dienstbaarheid’, aldus ouderling Gary B. Sabin, president van het kerkgebied Europa. ‘Hij verwacht van ons dat wij de lasten van de armen en behoeftigen verlichten.’

Onlangs hebben zorgen rondom de COVID-19-pandemie een zware last op individuele burgers en gemeenschappen gelegd. Kerkgemeentes hebben in samenwerking met plaatselijke organisaties, en vaak met de steun van Latter-day Saint Charities, voorzien in dringende behoeften op het gebied van voedsel en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Hierna volgen voorbeelden van de verleende hulp in het kader van de ruim 180 projecten waarmee in deze ongewone tijd 800.000 mensen in 20 Europese landen zijn geholpen.

Santiago Island (Kaapverdië)

Veel bewoners van het Kaapverdische Santiago Island hebben door de pandemie geen inkomen meer, en komen fundamentele levensbehoeften tekort. De kerk heeft Nos Saude, een plaatselijke organisatie, voedsel en hygiënesets verschaft, en de organisatie heeft deze hoognodige goederen onder 300 gezinnen verdeeld. Het project was door Latter-day Saint Charities gefinancierd, en vanwege het grote aantal mensen in elk huishouden hadden meer dan 1700 personen er baat bij.

Gezinnen ontvingen hoognodige hoeveelheden voedsel en hygiënesets
Gezinnen ontvingen hoognodige hoeveelheden voedsel en hygiënesets

‘Wij danken uw organisatie voor de financiering van dit project om de gevolgen van COVID-19 op 300 behoeftige gezinnen op Santiago Island te verlichten. Zij hebben veel baat gehad bij de voedselpakketten en hygiënesets’, aldus Raimundo Monteiro, president van Nos Saude.

Naast voedsel voor de plaatselijke bevolking schonk de kerk aan het ziekenhuis van Santa Catarina bovendien een voorraad voor drie maanden aan hygiënesets en schoonmaakmiddelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Deze goederen droegen bij aan de veiligheid en bescherming van ongeveer 90 artsen en verpleegkundigen in een plaatselijke kliniek.

Slowakije

Toen de Slowaakse overheid van de bevolking eiste dat zij persoonlijke beschermingsmiddelen en mondkapjes zouden dragen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, werkte Latter-day Saint Charities met plaatselijke organisaties samen om de benodigde middelen te verschaffen. De actie was vooral gericht op de bescherming van werknemers in de gezondheidszorg, maatschappelijk werkers en verzorgers in verzorgingstehuizen die geen persoonlijke beschermingsmiddelen tot hun beschikking hadden.

Er werden naaimachines gekocht zodat personeel in buurtcentra mondkapjes kon naaien van plaatselijk bijgedragen stoffen. In korte tijd werden er 2500 mondkapjes gemaakt, die werden verdeeld onder ziekenhuizen, verzorgingshuizen en andere organisaties in 13 gemeenten.

Een medewerkster van een buurtcentrum in Vechec naait mondkapjes
Een medewerkster van een buurtcentrum in Vechec naait mondkapjes

Bovendien werden negen verzorgingshuizen van beschermkappen, mondkapjes, handschoenen, thermometers en schoonmaakmiddelen voorzien. De leiding van een verzorgingshuis in Horňa dat deze voorraden had gekregen, schreef: ‘Uw hulp kwam als een geschenk uit de hemel. [De werknemers] danken u. […] Ze hebben er tranen om gelaten. Zij [danken] u uit de grond van [hun] hart.’

Maria Andričíková, leidster van een van de samenwerkende liefdadigheidsinstellingen, sprak ook haar waardering uit, en zei: ‘Ik dank God dat Hij mij op mijn levensreis door uw humanitaire zendelingen met uw kerk kennis heeft laten maken. Mijn leven en het leven van mijn gezin is er echt door veranderd.’

Rome (Italië)

Net als in andere delen van de wereld zitten in Rome veel mensen door COVID-19 zonder werk en hebben ze moeite om in de levensbehoeften van hun gezin te voorzien. Toen de lockdownmaatregelen werden versoepeld, kwamen jongvolwassenen uit de ring (vergelijkbaar met een bisdom) Rome-Oost bij elkaar om hulp te verlenen.

Jonge heiligen der laatste dagen stellen voedselpakketten samen voor behoeftige mensen
Jonge heiligen der laatste dagen stellen voedselpakketten samen voor behoeftige mensen

Zij stelden voor behoeftige gezinnen 300 voedselpakketten samen, die door de afdeling Veiligheid en burgerbescherming van de stad Rome werden bezorgd. De inhoud van de pakketten was door Latter-day Saint Charities bekostigd.

‘De bedoeling was om gezinnen in nood concreet te helpen. We wilden de jonge mensen van de kerk erbij betrekken om ze het gevoel te geven dat ze deel van dit project uitmaakten’, aldus president Andrea Rondinelli van de ring Rome-Oost.

Engeland

In het Engelse graafschap West Yorkshire deden plaatselijke ziekenhuizen een oproep om waszakken en persoonlijke beschermingsmiddelen te doneren om de verspreiding van COVID-19 in te perken. Werknemers in de gezondheidszorg hadden de zakken nodig om beschermende kleding en uniformen mee naar huis te nemen en te wassen. Andere goederen waarom gevraagd werd, waren onder meer hoofdbandjes om mondkapjes aan te haken, en beschermende kleding.

Heiligen der laatste dagen uit de kerkgemeentes Horbury, Dewsbury en Meltham in de ring (vergelijkbaar met een bisdom) Huddersfield doneerden samen met hun vrienden de benodigde stof, knopen en garen. Een plaatselijk bedrijf bood aan om als verzamelpunt voor de goederen te fungeren.

Karen Sutton naait een waszak voor een werknemer in de gezondheidszorg
Karen Sutton naait een waszak voor een werknemer in de gezondheidszorg

Vervolgens offerden vrijwilligers hun tijd op om deze goederen voor ziekenhuizen en verzorgingstehuizen te naaien. In totaal werden er 237 waszakken, 267 hoofdbandjes en 8 volledige sets beschermende kleding gemaakt.

‘Hoewel de lockdown aanvankelijk een moeilijke tijd was, waren we in staat om in een behoefte te voorzien’, aldus Karen Sutton, presidente van de zustershulpvereniging (de vrouwenorganisatie van de kerk) in Dewsbury. ‘Het gaf veel voldoening om met andere vrijwilligers samen te werken, ook al was dat op afstand. Dit was de bescheiden bijdrage die wij konden leveren, terwijl we thuis bleven en andere mensen veilig hielden.’

Portugal

In een poging om de gevolgen van ontslagen en werkloosheid tijdens de crisis rond COVID-19 tot een minimum te beperken, schonk de kerkgemeente Braga van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste dagen ongeveer een ton voedselproducten aan Discípulos de Emaús, een plaatselijke organisatie voor maatschappelijke hulpverlening.

Volgens een leider van de liefdadigheidsinstelling wordt de bijdrage gebruikt om ongeveer een maand lang in het onderhoud van ongeveer 50 behoeftige gezinnen te voorzien. Binnen een uur na aflevering van het voedsel kwamen er wel zes telefoontjes binnen met verzoeken van gezinnen die zonder voedsel zaten, sommige al meer dan twee dagen.

Bisschop Ricardo Lima (uiterst rechts) met dhr. Filipe Aguiar en andere vertegenwoordigers van ‘Discipelen van Emmaüs’
Bisschop Ricardo Lima (uiterst rechts) met dhr. Filipe Aguiar en andere vertegenwoordigers van ‘Discipelen van Emmaüs’

De bijdrage was mogelijk gemaakt door de steun van Latter-day Saint Charities en werd door bisschop Ricardo Lima en Ricardo Matos van de kerkgemeente in Braga persoonlijk bij dhr. Filipe Aguiar en andere vertegenwoordigers van de liefdadigheidsorganisatie afgeleverd.

Bisschop Lima is van plan om de samenwerking met deze plaatselijke organisatie die hulp aan behoeftige gezinnen verschaft voort te zetten. Hij zei: ‘Ik vind dat we attent moeten zijn en onze broeders, kinderen van God, in deze crisis moeten helpen.’

 

-----------------------

 

Latter-Day Saint Charities

Latter-day Saint Charities is de humanitaire tak van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

Het doel van de organisatie is om lijden te verlichten, zelfredzaamheid te bevorderen, en mensen de kans te geven om zich voor anderen in te zetten. Latter-day Saint Charities, dat een unieke hulpstructuur heeft, maakt gebruik van de middelen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, inclusief haar geldmiddelen en de inzet van plaatselijke vrijwilligers. Jaarlijks dragen vrijwilligers meer dan een miljoen manuren bij aan liefdadige doelen.

Tijdens de COVID-19-pandemie zijn in Europa bijdragen van kerkleden voor humanitaire hulp ter waarde van meer dan € 2.600.000,- ingezet. Van dat geld is 40 procent gebruikt voor beschermingsmiddelen (mondkapjes, handschoenen, schorten, handgel, beschermkappen); 25 percent voor het financieren van voedselhulp; 22 percent voor de aanschaf van medische apparatuur en middelen (beademingsapparatuur, ic-bedden, scanners, mobiele klinieken, anesthesie-werkplekken, COVID-tests) en 13 procent voor basisbenodigdheden (beddengoed, dekens, schoenen, luiers, schoolbenodigdheden).