Tiny van Staveren: een bevlogen geschiedschrijfster!

    Tiny van Staveren
    Tiny van Staveren met enkele van haar boeken.
    Tiny van Staveren

    Tiny van Staveren, al sinds haar jonge jaren lid van de kerk, is al vele jaren geschiedschrijfster van de wijk Spijkenisse. Zij doet dat met veel enthousiasme: als er activiteiten zijn, wanneer er iemand gedoopt wordt, bij geboortes, huwelijken of overlijden, als iemand een nieuwe roeping krijgt of ontheven wordt, is zuster van Staveren er altijd van op de hoogte. Ze maakt foto’s van dienstbetoonprojecten (bijvoorbeeld van NL doet), activiteiten van de jonge vrouwen, jonge mannen, ZHV, het jeugdwerk en ook van de hele wijk. Ze schrijft er verslagen over en maakt er prachtige boeken van, ieder jaar een en soms twee boeken. Eigenlijk heeft ze de hele geschiedenis van de wijk Spijkenisse gevolgd vanaf de aanbouw van het kerkgebouw in 1994. Zij heeft een talent voor het maken van scrapboeken, die zij met prachtig papier samenstelt. Zorgvuldig gaat zij met haar foto’s en verslagen aan de slag en houdt daarmee veel mooie herinneringen levend.

    Ze reist heel wat af met haar camera, beoefent haar functie met veel toewijding en is daarmee een voorbeeld voor de geschiedschrijvers in de andere wijken in onze ring. We hopen dat haar werk anderen zal inspireren tot het maken van mooie verslagen!