‘Tussen Hemel en Aarde’ in Sint-Niklaas

  ‘Tussen Hemel en Aarde’ in Sint-Niklaas

  ‘Tussen Hemel en Aarde’ is een inter-levensbeschouwelijk comité wat gesteund wordt door de Stad Sint-Niklaas. In dit comité zijn een aantal belangrijke organisaties en religies vertegenwoordigd. Samen organiseren ze regelmatig activiteiten en evenementen. Zuster Van Laere heeft in het verleden samengewerkt met enkele van de organisatoren en voor de dialoogavond in het kader van de maand van verdraagzaamheid werden wij uitgenodigd om te participeren.

  Vier lokale levensbeschouwelijke gemeenschappen mochten in een 10-tal minuten hun systeem van solidariteit en welzijnszorg uitleggen. Na de Rooms-Katholieke, vrijzinnige en Islamitische vertegenwoordiger nam Broeder Buysse het woord. Hij vertelde over ons systeem van vasten, onze maandelijkse vastenbijdrage en onze vele internationale projecten.

  Na een intermezzo van de vrijzinnige jongeren gingen we allemaal aan de slag in een dialoog met  personen van verschillende levensbeschouwingen. Er waren twaalf enthousiaste leden en vier zendelingen van de wijk Sint-Niklaas aanwezig, zodat er aan alle tafels minstens één lid van de kerk aanwezig was. Een moderator stelde vragen over onze godsdienstbeleving en de opdracht was: luisteren naar elkaar en dialogeren. Enkele leden waren aanvankelijk wat verlegen, maar dat veranderde snel. Het was goed dat we aanwezig waren, want weinigen wisten dat er in Belsele een kerkgebouw stond van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

  Twee weken eerder had zuster Van Laere  twee medewerkers van de dienst Samenleving en Diversiteit van de stad Sint-Niklaas ontvangen in het kerkgebouw. Ze vertelde hen over het woord van wijsheid, waardoor de organisatoren van het comité speciaal voor ons andere dranken hadden gekocht in plaats van enkel koffie en thee. Er was veel interesse en respect voor elkaar. We hoorden dat ook andere gelovigen het moeilijk hebben in onze maatschappij. Voor alle aanwezigen was het een fijne avond. Onze leden spreken graag over de kerk en ze voelden de interesse en het respect.

  In de toekomst zal onze kerk uitgenodigd worden deel te nemen aan het comité zodat we kunnen participeren in alle activiteiten. Tevens worden we officieel opgenomen in het bestand van religies in Sint-Niklaas.