Uitzonderingen op kledingnormen voor jonge mannelijke zendelingen aangekondigd

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen heeft uitzonderingen op de kledingnormen voor jonge mannelijke zendelingen aangekondigd.

Nieuwe kledingnormen
1

Deze uitzonderingen, goedgekeurd door het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen, bieden gebiedspresidiums de mogelijkheid om voor bepaalde locaties aanpassingen aan zendelingenkleding aan te bevelen. De bedoeling is dat de zendelingen er nog steeds waardig uitzien, maar dat ze veiliger, doeltreffender en aanspreekbaarder zijn, in de plaatselijke cultuur passen, en dat zij de Heer en zijn kerk toch op gepaste wijze vertegenwoordigen.

nieuwe kledingnormen
nieuwe kledingnormen

‘De kleding van zendelingen is in de loop van de tijd aan locatie, stijl en gebruiken aangepast’, aldus ouderling Dieter F. Uchtdorf, lid van het Quorum der Twaalf Apostelen, en voorzitter van de leidinggevende raad voor het zendingswerk. ‘Deze uitzonderingen zijn daar een voortzetting van. In al onze overwegingen houden wij vooral in gedachten dat een zendeling geroepen is om Jezus Christus te vertegenwoordigen, dat hij gezond en veilig moet blijven, en dat er in zijn werkgebied bepaalde culturele verwachtingen zijn.’

In de bijgewerkte richtlijnen is opnieuw de standaard zendelingenkleding opgenomen, met een wit overhemd, en waar gepast een twee- of driedelig kostuum. Verder mogen jonge mannelijke zendelingen in bepaalde werkregio’s een net wit of effen blauw overhemd met of zonder stropdas dragen. Het gebiedspresidium bepaalt welke uitzonderingen in het gebied mogen worden gemaakt, en de zendelingen vernemen van hun zendingspresident of die uitzonderingen op hun werkregio van toepassing zijn.

Alle zendelingen blijven een wit overhemd met stropdas dragen, en in sommige regio’s een twee- of driedelig kostuum, als ze naar de tempel, de kerk, leiderschapsvergaderingen, zoneconferenties, opleidingscentra voor zendelingen, doopdiensten en andere kerkbijeenkomsten gaan.

‘Zendelingen moeten er door hun kleding altijd waardig, respectvol en aanspreekbaar uitzien, zodat zij hun taak om mensen in het evangelie van Jezus Christus te onderwijzen, kunnen uitvoeren’, volgens ouderling Uchtdorf.

Deze aankondiging volgt op een aanpassing van kledingnormen uit december 2018 voor jonge vrouwelijke zendelingen.