Update: bijeenkomsten van kerkleden wereldwijd tijdelijk opgeschort

Plaatselijke leiders stellen in overleg vast hoe het avondmaal minstens één keer per maand aan leden bediend kan worden

kerkgebouw

Het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen hebben de volgende brief op 12 maart 2020 naar kerkleden overal ter wereld gestuurd.

Geliefde broeders en zusters,

In onze brief van 11 maart 2020 beloofden wij de veranderende omstandigheden omtrent COVID-19 over de hele wereld op de voet te volgen. Wij hebben de adviezen van plaatselijke kerkleiders, overheidsfunctionarissen en medici overwogen en leiding van de Heer gezocht in deze kwesties. Hierbij geven wij de volgende nadere aanwijzingen.

Alle openbare bijeenkomsten van kerkleden worden per direct wereldwijd tot nadere kennisgeving tijdelijk opgeschort. Hieronder vallen:

  • Ringconferenties, leiderschapsconferenties en andere grote bijeenkomsten
  • Alle openbare erediensten, inclusief avondmaalsdiensten
  • Activiteiten op gemeente-, wijk- en ringniveau

Houd noodzakelijke leidersvergaderingen waar mogelijk via technologie. Richt specifieke vragen aan uw plaatselijke priesterschapsleiders. Nadere aanwijzingen in verband met andere kwesties volgen nog.

Bisschoppen stellen in overleg met hun ringpresident vast hoe het avondmaal minstens één keer per maand aan leden bediend kan worden.

Wij sporen de leden aan om door hun bediening voor elkaar te zorgen. We dienen anderen in navolging van de Heiland tot zegen te zijn en op te beuren.

Wij getuigen van de liefde van de Heer in deze onzekere tijd. Hij zal u met vreugde zegenen als u het evangelie van Jezus Christus onder alle omstandigheden naar uw beste vermogen naleeft.

Met vriendelijke groeten,

Het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen