Veel werk verzet op 16 maart voor NL-doet 2019

  Veel werk verzet op 16 maart voor NL-doet 2019

  Ook dit jaar hebben veel kerkunits in Nederland gehoor gegeven om mee te doen met de landelijke actie NLDoet. Hierdoor kunnen de leden van de kerk laten zien dat zij betrokken zijn bij het welzijn van de gemeenschappen waar men zich voor ingezet heeft. De kerk moedigt al jaren haar leden aan om zich meer in te zetten voor de mensen buiten de eigen kerkgemeente. De goede naam van de kerk wordt daardoor beter verspreid dan op andere manieren.

  Op sommige locaties waren tot wel 50 leden actief en op andere locaties waren het één of twee gezinnen. De actie is laagdrempelig opgezet en het is heel makkelijk om via de website aan te melden. Voor sommige leden is het ook prettig dat er niet over de Kerk hoeft te worden gesproken. Door met elkaar dienstbaar te zijn geef je al voldoende signaal af wie je bent en waar je voor staat. De ontwikkelingen in de kerk en de wereld vragen om meer uitreiken naar en samenwerking met alle mensen van goede wil.

  Volgend jaar hoopt Public Affairs dat alle units in Nederland willen meedoen en een kort verslag met enkele foto’s maakt. In dit artikel geven wij een overzicht van de wijken en gemeenten die een verslag van hun activiteit hebben ingestuurd.

  Alkmaar

  Gemeente Alkmaar – Hulp bij de aanleg van het voedselbos Groene Oase in Koedijk
  Gemeente Alkmaar – Hulp bij de aanleg van het voedselbos Groene Oase in Koedijk

  In dit project heeft een groep vrijwilligers een terrein van 5 hectare in beheer met het Landschap Noord Holland. Door middel van crowd funding heeft men kapitaal vergaard om het voedselbos aan te leggen. Vandaag werden volgens een tevoren uitgedacht plan meer dan tweehonderd walnootbomen, hazelaars en bessenstruiken gepoot.

  Wij konden ons uitleven in de zware klei, wat vooral door de zendelingen bijzonder werd gewaardeerd. Op deze manier werd een bos gecreëerd waar de buurtbewoners zelf van mogen oogsten en waar ze vrijwilligerswerk kunnen doen. We zullen hopelijk nog  vaak teruggaan om te werken! Niet alleen als het NL Doet is, maar ook tussendoor. Tenslotte sluit het idee van het Voedselbos de Groene Oase aan bij de filosofie van onze kerk, dat het goed is als mensen hun eigen voedsel verbouwen.

  Eindhoven

  Eindhoven NL doet
  Wijk Eindhoven- Opruimen zwerfafval in de wijk ‘de Tempel’.

  NL-Doet was in Eindhoven een succes. Wij hebben ons aangesloten bij een groep vrijwilligers om samen met hen zwerfafval uit de wijk 'de Tempel' op te ruimen. Het had wel iets bijzonders om hesjes te dragen met de tekst 'Tempelier' op de achterkant gedrukt. Wij hadden de kans om op een ontspannen manier kennis te maken met buurtbewoners in de omgeving van het kerkgebouw. Na afloop hebben wij gezamenlijk wat chocolademelk gedronken en wat lekkers gegeten. Wij kijken terug op een gezellige dag waarin wij weer een steentje konden bijdragen aan een schone omgeving. 

  Leiden

  Wijk Leiden-Opknappen van een speeltuin
  Wijk Leiden-Opknappen van een speeltuin

  De wijk Leiden had gekozen om de speeltuinvereniging Zuiderkwartier te helpen, zodat die klaar voor de zomer is. Ondanks het natte weer gingen wij in onze regenjassen opgewekt van start: met schoonmaakazijn werden alle speeltoestellen ingesopt en na enige tijd met de hogedrukspuit  schoongespoten.  Anderen haalden zand onder de speeltrein weg en gingen rubberen tegels passnijden.

  Na enige tijd werd het zowaar droog, maar daar was alles mee gezegd want het stormde van jewelste zodat wij helaas niet konden schilderen. Rond 14.30 uur was alles wat we konden doen gedaan, de speeltrein een stuk veiliger en de speeltoestellen mooi schoner. We hoorden overigens  dat de speeltuin continue door een team van vrijwilligers wordt beheerd en verzorgd. Petje af voor dat team! Iedereen ging huiswaarts met een tevreden en goed gevoel over zo'n dagje vrijwilligerswerk.

  Groningen

  Wijk Groningen: Een uitgestoken hand naar eenzamen en bejaarden.
  Wijk Groningen: Een uitgestoken hand naar eenzamen en bejaarden.

  Op zaterdag 16 maart kwamen leden van de wijk Groningen en van andere  kerkorganisaties bij elkaar om mee te doen aan NLDoet. Er waren verschillende projecten: de buurt verlossen van zwerfvuil, viooltjes planten, huisbezoeken afleggen bij eenzame mensen en spelletjes spelen in bejaardentehuizen.

  Het mooie van vrijwilligerswerk is dat je contact hebt met mensen die je normaal niet zo snel zou ontmoeten of aanspreken. Het is fijn om een compliment van een onbekend person te krijgen dat de buurt er een stuk schoner uitziet, ouderen die blij zijn dat ze iemand hebben om mee te praten, mensen van andere kerkorganisaties om een leuk gesprek mee te voeren. Geweldig dat er zulke projecten zijn om anderen te helpen, waardoor je zelf ook  geholpen wordt in het ontwikkelen van liefde voor een ander. Om af te sluiten met LV 121:45: ‘Laat daarbij uw binnenste vol naastenliefde zijn jegens alle mensen en jegens uw geloofsgenoten…’.

  Spijkenisse

  Wijk Spijkenisse: Opknappen van een basisschool
  Wijk Spijkenisse: Opknappen van een basisschool

  In de wijk Spijkenisse hebben verschillende leden en zendelingen zich ingezet om een basisschool schoon te maken. Geen dagelijkse oppervlakkige opruiming maar een echt grote schoonmaak. Dat was een ongelooflijke klus voor de dertien deelnemers van de wijk Spijkenisse maar wat knapte de school weer op, dankzij het enthousiaste werk van leden en zendelingen. De leiding van de school was heel blij met hen! Tafels en stoelen zijn schoongemaakt, wc-brillen vervangen, er werd gedweild, gestofzuigd en kleinere klusjes gedaan. Gedurende de dag was er gezorgd voor iets lekkers en een heerlijke lunch om de energie op peil te houden! Het was een fijn gevoel om te dienen en anderen blij te maken. Aan het eind van de middag was iedereen moe, maar voldaan.

  Zoetermeer

  Wijk Zoetermeer: Opknappen buurttuin ‘De Soete Aarde’
  Wijk Zoetermeer: Opknappen buurttuin ‘De Soete Aarde’

  Dit jaar zijn wij weer naar de buurttuin ‘de Soete Aarde’ gegaan. Het weer dreigde alles te verknoeien maar we zijn er toch heen gegaan. Uiteindelijk werden wij gezegend met een bijna droge dag, wel met veel harde wind...

  De buurtbewoners hadden op ons gerekend. Ze hadden wat lekkers voor de pauzes en een lunch voor ons georganiseerd. Natuurlijk was er ook werk te doen en bij aankomst werd dit duidelijk! Er lag een hele grote berg houtsnippers op het pad. Deze moest met kruiwagens naar het nieuwe speelpleintje voor de kinderen worden gebracht. Daar kunnen ze spelen en zacht van de glijbaan landen. Daarnaast hebben we mooie grote bomen geplant en veel aarde verplaatst.

  Rotterdam 

  Wijk Rotterdam 2: Werk bij een hospice en een kinderboerderij
  Wijk Rotterdam 2: Werk bij een hospice en een kinderboerderij

  In de wijk Rotterdam 2 hebben zendelingen en leden zich ingezet voor verschillende projecten. Acht zendelingen hebben met een groep Eritrese mensen gewerkt op kinderboerderij ‘De kleine Duiker’, waar ze vele struiken hebben geplant. Het was een stevige klus, maar zoals altijd werkten onze zendelingen, elders en zusters, met veel enthousiasme samen. Bij de locale  vrijwilligers-stichting ‘Present’ noemen ze de zendelingen: onze heilige jongens en meisjes. Inmiddels is bekend waarom ze hier zijn, van welke kerk ze zijn, wat hun zending inhoudt, waarom ze zoveel vreugde hebben in het helpen van anderen en hoe ze zo snel Nederlands hebben geleerd.

  Andere leden hielpen samen met medewerkers van ‘Present’ bij hospice ‘De reiziger’ in Barendrecht. In kleine groepjes kregen ze bij aanvang van het project een rondleiding door het hospice. Daar werken 130 vrijwilligers in verschillende ploegen en met verschillende taken. De NLDoet-ploeg  heeft planten in potten gezet, de tuin groot onderhoud gegeven en tuinmeubelen schoongemaakt. Het was een uitstekende gelegenheid om met het gemeentebestuur van Barendrecht, enkele bestuursleden van Present en de hospice te praten over hoe belangrijk het is om mensen van diverse geloofsrichtingen te helpen. We willen immers allemaal Christus’ voorbeeld volgen door goed te zijn voor onze medemens!

  Wassenaar

  Wijk Wassenaar: Schoonmaken van ruiterpaden
  Wijk Wassenaar: Schoonmaken van ruiterpaden

  De wijk Wassenaar heeft met een groep van 20 leden vele ruiterpaden in Wassenaar schoongemaakt. Zij hebben dit in voorgaande jaren ook gedaan en hierdoor is een geweldige reputatie opgebouwd met de plaatselijke paardrijscholen, waar enkele kinderen van de leden paardrijden.

  Haarlem

  Wijk Haarlem: Klussen bij kinderdagcentrum ‘Wollewei’
  Wijk Haarlem: Klussen bij kinderdagcentrum ‘Wollewei’

  Toen we in de wijk Haarlem ontdekten hoeveel projecten er in de stad waren voor NL doet, was het niet moeilijk meer. We kozen voor het kinderdagcentrum Wollewei dat hulp zocht met klusjes en extra schoonmaken van dingen waar zij als begeleiders niet de mogelijkheid toe hadden. Volgens de website was het een dagcentrum voor kinderen van 0 t/m 18 jaar met een enkelvoudige of meervoudige beperking.

  Wat hebben we gedaan? Voelborden aan de muur bevestigen, wielen onder kasten zetten, houten speelgoed repareren, kasten schoon maken, speeltuin attributen en kinderspeelgoed schoonmaken en kleine dingen ophangen. Ook niet leden deden mee! Iedereen voelde zich na afloop moe maar voldaan. De organisatie van NL doet is werkelijk top. Het word je zo echt makkelijk gemaakt om buiten je comfortzone te treden. En wat waren ze blij bij de Wollewei!

  Rotterdam

  Wijk Rotterdam 1: Kinderboerderij ‘De Blijde Wei’ en zwerfvuil verzamelen in ‘Het Hoge Bergsche Bos
  Wijk Rotterdam 1: Kinderboerderij ‘De Blijde Wei’ en zwerfvuil verzamelen in ‘Het Hoge Bergsche Bos

  Zes jongemannen van de wijk Rotterdam 1 hebben gewerkt bij kinderboerderij ‘De blijde wei’in Ommoord. Ze hebben een deel van de schapenstal en picknick tafels geverfd, dieren gevoederd en een stal uitgemest. Na afloop is met de leiding afgesproken dat de jongemannen een andere keer, als het weer beter is, aan de insectentuin gaan werken! Als dat niet een extra mijl is…!

  Ook de zendelingen van Rotterdam 1 zijn heel actief geweest: zij hebben, samen met andere vrijwilligers, in het Hoge Bergsche Bos zwerfvuil verzameld.

  Almere

  Wijk Almere: Naaiwerk- marathon en tuinen van senioren opknappen
  Wijk Almere: Naaiwerk- marathon en tuinen van senioren opknappen

  De zusters van de wijk Almere deden mee met een naai- en haakwerk marathon. Met vele anderen maakten ze mutsjes en zakjes voor de kinderoncologie-afdeling van het Prinses Maxima Medisch Centrum in Utrecht. Ze verwerkten lapjes stof tot mutsen, sonde- en kralenzakjes. De sfeer was heel gezellig en de deelnemers kwamen uit alle delen van Nederland. Iedereen hielp elkaar: sommigen knipten de patronen uit, anderen verzamelden en telden de naaiwerkjes. De resultaten waren zeer inspirerend.

  Een groep broeders ging aan de slag in de voortuinen van enkele bewoners in Almere Buiten. Allen woonden in senioren-woningen en wat extra handen waren welkom om de tuinen klaar te maken voor het nieuwe seizoen. Die ochtend werden, ondanks de regen, een flink aantal tuintjes vrij gemaakt van onkruid, gesnoeid en aangeveegd. Het was bijzonder te horen hoe dankbaar de bewoners waren voor onze hulp. Na afloop werden we uitgenodigd voor een lunch in het protestantse kerkgebouw in dezelfde buurt.