Verslag ringconferentie Antwerpen 14 en 15 oktober 2017

  Verslag ringconferentie Antwerpen 14 en 15 oktober 2017

  De warme, geestelijke indrukken van de Algemene Conferentie zinderden nog volop na, toen een week later voor de leden van de ring Antwerpen hun halfjaarlijkse ringconferentie doorging. Een conferentie is meer dan een evenement, het is een belevenis waar leden naar uit kijken om inspiratie voor hun dagdagelijkse leven te kunnen krijgen. Op deze twee zonnige herfstdagen, in het kerkgebouw van Brussel, werden de geestelijke batterijen dan ook bijgeladen.

  De zaterdagavondsessie werd gepresideerd door elder David Homer. Zoals gewoonlijk gaven verschillende leden een toespraak of een getuigenis.
  President Stefaan Van Gijsel (tweede raadgever in het ringpresidium) brak de spits af. Zijn toespraak richtte zich op het gegeven dat geluk niet in de schoot geworpen wordt. Hemelse Vader heeft een plan van geluk voor ons en ons persoonlijk plan dient in dezelfde lijn te liggen als dat hemelse plan. De gebiedsdoelen die tot ons geluk bijdragen zijn niet veranderd. President Van Gijsel nodigde de leden uit een vriend uit te nodigen naar de kerk en om sociale media te gebruiken waarvoor het dient. Hij benadrukte ook om fit te blijven en toe te passen wat je in het Boek van Mormon leest. Ten slotte vroeg hij om wat extra genealogie te doen en om anderen daarbij te ondersteunen.

  Daarna werden de leden vergast op verschillende getuigenissen. Broeder Laurent Billiet, die nog niet lang geleden gedoopt was, getuigde hoe zijn leven ten goede veranderd is. Zuster Nathalie Van De Velde vertelde over haar eerste tempelervaring. In het Huis des Heren kom je in geborgenheid thuis, het is een plaats van liefde in een eeuwig perspectief en je ervaart er een prachtig gevoel van veiligheid. Zuster Van De Velde moedigde iedereen aan om meer naar de tempel te gaan om zo inzicht, liefde, steun en waarschuwingen te krijgen.
  Zuster Jenny Vermeulen ontroerde alle aanwezigen met haar persoonlijke ervaring om van een minder actief kerkleven terug ten volle het evangelie te beleven. Bij belangrijke beslissingen kan je hulp vragen aan hemelse Vader en Hij zal iemand zenden die hulp kan bieden.
  Een jong koppeltje, broeder en zuster Arts getuigden over het belang van een tempelhuwelijk en hoe dat hen gelukkiger en dankbaarder maakt.

  De kleine gemeente Vlissingen verzorgde toen een verrassend fris muzikaal intermezzo. De lofzang ‘Nader mijn God tot U’ bracht zeker Gods Geest dichterbij.

  Zuster Bunnell, vrouw van de zendingspresident, getuigde over haar liefde voor het Boek van Mormon. Focus op bepaalde woorden, zoals geloof en Heilige Geest en de woorden zullen je hart raken. Het verhaal van de bootreis van de Jaredieten is een voorbeeld van absoluut geloof. President Monson vroeg om het Boek van Mormon opnieuw te lezen. Laten we dat alle dagen doen, want er staan vele dingen in die ons hart raken en ons geloof vergroten.
  Zendingspresident Bunnell toonde een filmpje dat duidelijk liet zien hoe anderen tot de kerk gekomen zijn. Het liet ons dan ook even duidelijk zien hoe wij anderen een hand kunnen reiken en kunnen helpen. Als we God vragen om een vriend te vinden, zal Hij ons leiden.

  De slotspreker was elder David P. Homer. Hij stond nog even stil bij de gebiedsdoelen en dat de bedoeling is om mensen tot de Heer te brengen. Het is soms moeilijk om over religie te praten, maar we kunnen tonen hoe we leven. Vertel al het goede over het evangelie, breng mensen tot Christus. Mensen kunnen terug thuiskomen. Het is onze verantwoordelijkheid om voor onze voorouders naar de tempel te gaan. We kunnen voor eeuwig samen zijn, en dat is het plan. Er zijn mensen die alles willen geven om te weten wat wij weten. De ring is een schuilplaats en biedt veiligheid. Jezus Christus heeft zijn leven gegeven voor ons, en daarom willen wij bij Hem zijn.

  Zondagochtend waren er eerst ondersteuningen en ringaangelegenheden. Daarna gaf ringpresident Joep Boom de eerste toespraak. Hij vertelde over een irritant gefluit in zijn oren en hoe hij uiteindelijk de oorzaak van dat vervelende geluid vond. In ons leven hebben we soms ook last van fluittonen. Soms begrijpen we niet waar ze vandaan komen, vaak willen we het niet zien. Soms weten we het wel, maar willen we er niets aan doen. We hebben vreugde nodig in het leven. Ga op zoek naar storende geluiden en doe er iets aan. Vergeef, wees eerlijk, wees niet jaloers, … Heb het verlangen om tot Christus te komen en erken je zwakheden.

  Alec School was misschien wel de jongste spreker op een ringconferentie ooit. Hoewel hij pas 11 jaar is, vertelde hij heel vlot over zijn doop en zijn zoektocht naar het herkennen van de Heilige Geest. Alec wou wel God en Jezus in het echt zien, maar door de schriften te lezen begreep hij dat geloof iets is wat je kan voelen, maar niet aanraken of zien. Hij getuigde dat hij gelukkiger was als hij luisterde naar Hemelse Vader en in de schriften las. De dag zal komen dat hij God en Jezus Christus echt zal zien, ondertussen moet zijn geloof groeien.

  Jongeman Berend Meyer legde uit wat Hemelse Vader en Jezus Christus voor hem betekenen. We kunnen altijd met een schone lei opnieuw beginnen. Hemelse Vader zal ons altijd helpen.

  Zuster Sara Chardon vertelde wat een groot voorbeeld haar tante voor haar is. De moedige keuze van haar tante zorgden voor een versterking van Sara’s geloof. Ze stelt doelen om meer op God te gelijken.

  Zuster Marleen Van Laere getuigde dat ondanks beproevingen en moeilijkheden, je je geloof niet verliest als je dicht bij de Heer blijft. Door haar beroep komt ze dikwijls in contact met mensen die grote problemen in hun leven hebben. Door haar geloof kan ze die mensen beter helpen. Zuster Van Laere riep de leden op om meer naar buiten te komen met hun geloof en als kerk. Meer en meer mensen weten niet meer wie Jezus Christus is. Wij hebben veel gekregen en dus moeten we op een respectvolle manier getuigen. We moeten achter Jezus Christus staan.

  Bischop Robert Hart vertelde wat geloof voor hem betekent. Door zijn ervaringen als soldaat en als bisschop weet hij dat de Heer er voor hem is. We hebben allemaal ervaringen nodig waardoor we weten dat de Heer er is voor ons.

  De wijk Heerlen zong op een ontroerende manier de lofzang ‘If you could hie to kolob’. Dit was echt fantastisch.

  Tempelpresident Vandam besprak de mooie woorden die op de tempel staan. ‘Des Heren toegewijd’. Daarmee verklaren we dat we zijn discipelen zijn. Verheug je om naar het Huis des Heren te komen. Sluit er verbonden. De zegeningen zijn eeuwig. Dit is het werk van de Heer.

  Vervolgens gaven twee zendelingen hun getuigenis. Elder Mansen en zuster Bowden. Fijn om te horen hoe deze jonge mensen gegroeid zijn door hun keuze om op zending te gaan.

  De slotspreker was elder David P. Homer. Hij uitte zijn dankbaarheid voor de vorige sprekers en wat zij hem geleerd hadden: geloof in Jezus Christus ontwikkelen, met Hem praten, getuigen – ook al is het moeilijk, ons bekeren want dat brengt vreugde en liefde, verbonden sluiten in de tempel, nadenken over storende geluiden. We zijn goed onderwezen. Elder Homer verwees toen naar de macht van de Schriften en besprak de toestand van de mensen in 3 Nephi 3. Het was gevaarlijk in het land, overal waren er rovers. De rovershoofdman vroeg aan de regeerder van het land een volledige overgave van het volk en om te worden zoals hen. Wij leven ook in gevaarlijke en moeilijke tijden. De wereld vraagt ook om werelds te worden. In het Boek van Mormon lezen we dat de leider van het land, zijn volk op één plaats vergaderde en dan liet hij versterkingen opwerpen. Samen waren ze sterker. Elder Homer verwees toen naar de veranderingen in de units van zes maand geleden. Dit is gebeurd omdat we samen sterker zijn. We leven in moeilijke tijden en samenkomen in de wijken alleen is niet voldoende. Net zoals Brigham Young vele jaren geleden zei: ‘Er komt een test en er zal een grote schifting gebeuren. We moeten leven met ons eigen licht en niet steunen op dat van een ander.
  Elder Homer legde ook uit dat lid worden van de kerk, een getuigenis krijgen, niet hetzelfde is als bekering. Een getuigenis moedigt ons aan om ons te bekeren. De waarheid weten is niet voldoende, we moeten er ook naar leven.