Verslag ringconferentie ring Antwerpen 15 april 2018

  Bereid alle dingen voor en vestig een huis van geloof

  Verslag ringconferentie ring Antwerpen 15 april 2018

  Na de opening startte de ringconferentie met heel wat ondersteuningen. Door de recente aankondigingen op de algemene conferentie moesten er heel wat nieuwe quorums aangesteld worden. Het was fijn om te merken hoe vlot iedereen met de wijzingen aan de slag gaat.

  Zuster Anna Karren bracht vervolgens een mooie getuigenis over Leer en Verbonden 88:119. Zij vertelde hoe belangrijk het is om voorbereid te zijn, vooral door te luisteren naar de raad van de profeten. Robin Karssen getuigde vervolgens hoe zijn dag niet goed begint, als hij niet eerst begint met een gebed. 

  Zuster Bunnell deelde met ons het voorbeeld van hoe de Nephieten verzwakt werden en uiteindelijk vernietigd werden omdat ze zich verzetten tegen Hemelse Vader. Het is voor ons en voor de zendelingen niet anders. We moeten de raad van levende profeten en apostelen volgen, om gezegend te worden. Als we toepassen wat we in de algemene conferentie geleerd hebben, dan zullen we er niet alleen voor staan. Als we ons voorbereid hebben, zullen we kunnen rekenen op de Heer.

  Vervolgens dankte zendingspresident Bunnell voor alle inzet en liefde die hij en zijn vrouw mochten ondervinden van alle leden, maar ook voor alle steun die we aan de zendelingen geven door samen met hen op pad te gaan en hen te ontvangen in onze huizen. Hij deelde het advies van Elder Ballard: Vertrouw op de Heer, Hij is onze Herder. Bunnell vroeg iedereen om te bidden geïnspireerd te worden tot zendingswerk.

  Broeder in de kerk

  Zuster Van Dam vertelde over de getuigenis van president Joseph F. Smith over het visoen dat hij had over hoe blij de geesten in de geestenwereld waren omdat ze onderwezen werden in het evangelie en voor de verordeningen in de tempel vooruitgang konden maken. 

  Onze tempelpresident Van Dam had het over de rol van de tempel in het geheel van de evangelie. Al snel werd vanaf de herstelling van het evangelie duidelijk dat eeuwige familiebanden nodig zijn om het eeuwige leven in de te gaan. Zonder tempels zou ons leven op aarde zinloos zijn. Daarom zien we ook dat de herstelling zelf een hoogtepunt kende door de komst van Eliah, die de sleutels van verzegeling herstelde op aarde. Alles wat we doen, leidt naar de tempel, zei president Van Dam.

  Na een prachtig muzikaal intermezzo door het koor uit Breda, nodigde ringpresident Boom de nieuwe ringpatriarch Jos Peeters uit om op het podium plaats te nemen, zodat we allemaal goed zouden weten wie hij is.

  Zuster Vivian Leman gaf ons toen advies hoe we ons kunnen voorbereiden om op bezoek te gaan bij de Heer in Zijn huis. Het begint met deftige kleding maar nog belangrijker is dat we naar de tempel gaan met een gebroken hart en een verslagen geest en dat we beschikken op een geldige tempelaanbeveling. Dan zijn we klaar om te dienen in het huis van de Heer.

  Eenmaal in de tempel dragen we allemaal witte kledij als teken van reinheid en gelijkheid. Tenslotte gaf zuster Leman het advies het deeg te kneden wanneer het kneedbaar is, door onze jongeren goed voor te bereiden, zodat ze altijd kneedbaar blijven in de handen van de Heer. Wij moeten allemaal vooruitgang maken door onze voorouders te dienen in de tempel, was tenslotte een belangrijke les van zuster Leman.

  Ring presidium

  Zuster Anna Korstanje deelde met ons haar verhaal over de winterjas van één van haar kinderen, die plots stuk was op het einde van de winter. Zij vreesde dat er geen jassen meer te vinden zouden zijn. Maar doordat ze zelfs in dit alledaagse probleem te rade ging bij de Heer, werden ze gezegend door een ruime keuze jassen die aan grote korting werden verkocht. Voor zuster Korstanje het zoveelste bewijs dat de belofte klopt: ken de Heer in alles wat u onderneemt en Hij zal u zegenen. Ze deelde ook het verhaal van Daniël en de leeuwenkuil, als voorbeeld van hoe er hulp geboden wordt als je je richt tot de Heer. Haar oproep is dan ook heel duidelijk: bid altijd, zowel individueel als in gezinsverband.

  Broeder Jo Buysse, afscheidnemend patriarch en geroepen als volgende zendingspresident in de België/Nederland zending, vertelde over een gebeurtenis waarover we kunnen lezen in 1 Nephi:7, waarbij Nephi door zijn broeders werd vastgebonden en hij bad dat hij volgens zijn geloof kracht mocht ontvangen om de banden te verbreken. “Wat zouden jullie doen op zo’n moment?“ vroeg broeder Buysse. Hij zelf zou waarschijnlijk bidden om de broers neer te bliksemen of zo en dat Hemelse Vader een engel zou sturen om de boeien te verbreken. Maar Nephi bad om zelf kracht te krijgen. De les hierin is dat we zelf best bidden om kracht en wijsheid wanneer we problemen ondervinden. 

  Vanuit zijn professionele ervaring in de bouwwereld gaf hij het advies dat het fundament één van de belangrijkste zaken is als je een huis bouwt. Zo moeten we ook ons huis van geloof bouwen op het fundament, namelijk het evangelie van Jezus Christus, en de bouwstenen van dagelijks gebed en schriftstudie. Broeder Buysse bedankte iedereen voor de steun die hij als patriarch mocht ervaren en dat er zovele mensen in geloof naar hem zijn toegekomen voor hun patriarchale zegen.

  Ringpresident Joep Boom mocht als slotspreker de ringconferentie sluiten. Hij drukte iedereen op het hart dat onze Hemelse Ouders van ons houden en naar ons luisteren wanneer we bidden. Hij deelde met ons hoe hij een moeilijke periode meemaakte door de ziekte van een familid. Maar door gebed voelde hij dat Hemelse Vader nabij was en werd hij getroost.

  President Boom benadrukte dat we moeten beseffen hoe waardevol we allemaal zijn. Hij vertelde over een mopje dat hij vaak vertelt aan zijn kleinzoon over een konijn en worteltjestaart om te tonen dat we soms niet genoeg dankbaarheid tonen voor zaken die anderen voor ons doen. Tegelijk moeten we onze ogen opmerkzaamheid te houden voor de noden en gevoelens van onze broeders en zusters.

  “We zijn soms meesters in het uiten van kritiek, “ deelde president Boom, “en zien we altijd de splinters in de ogen van anderen en niet de balk in onze eigen ogen.” We mogen nooit vergeten hoe scherp woorden kunnen zijn en dat we onze tong soms beter in bedwang houden. 'Laten we eerder kijken naar wat goeds we voor elkaar kunnen betekenen,' was zijn warme oproep, “en laten we vriendelijke woorden spreken. Laten we de Heer dankbaar zijn en meer lieve woorden gebruiken.”

  Ring conferentie antwerpen