Verslag Ringconferentie Ring Apeldoorn

  Verslag Ringconferentie Ring Apeldoorn
  ringconf_price_1.jpg

  Door br. Frans Heijdemann

  De voorjaarsconferentie van de ring Apeldoorn, die het noorden en oosten van Nederland omvat, vond gedeeltelijk in Apeldoorn plaats en gedeeltelijk in Zwolle. Tijdens deze conferentie was een van de gebiedszeventigers, ouderling Gary S. Price, aanwezig. Ook vond er een wijziging plaats in het ringpresidium. President Wim Feith, die jarenlang raadgever in het ringpresidium is geweest, werd om gezondheidsredenen ontheven. President Spencer Hulleman bedankte de leden voor hun vele gebeden voor zijn raadgever. Als nieuwe raadgever in het ringpresidium werd president Egge de Jonge voorgesteld.

  Verschillende sprekers spraken over het belang van een positieve houding. Lilian Feith vertelde: ‘Ik herinner me een film over een jongen die portretten tekende waarop de mensen er anders uitzagen dan in werkelijkheid. Hij tekende zoals ze zouden kunnen zijn. Dat is ook de manier waarop onze hemelse Vader ons ziet: Hij weet wat we kunnen worden. Misschien worstelt u met problemen of hebt u nare ervaringen gehad. Onze situatie kunnen we niet altijd veranderen, maar wél hoe we erop reageren. Het evangelie geeft ons handvatten om positief te blijven.’

  President Lieven Kempenaers, eerste raadgever in het ringpresidium, gaf een voorbeeld uit het Boek van Mormon van iemand met een positieve instelling, Nephi. Zijn familie kwam bijna om van de honger toen hij zijn boog had gebroken en niet meer op wild kon jagen. Nephi ging niet bij de pakken neerzitten, maar ging aan de slag om zijn familie te helpen. Hij maakte een andere boog en kon zijn familie weer van voedsel voorzien.

  Joëlle Spijkerman zei: ‘Met een positieve houding voelen we ons beter en staan we sterker in onze schoenen.’ Ze gaf goede tips voor een positieve instelling: heb geloof en vertrouwen, glimlach regelmatig, bedenk hoeveel onze hemelse Vader van ons houdt, tel uw zegeningen en bid regelmatig. In gebed kunnen we onze hemelse Vader bedanken en kunnen we Hem de dingen vragen die we nodig hebben.

  President Kleijweg van de Den Haagtempel deed een oproep om familiegeschiedenis en tempelwerk te combineren: ‘We vragen u allen om de gegevens van een voorouder te zoeken en deze in te dienen voor tempelwerk. Als we dit doen en onze kinderen erbij betrekken, zal dat een geweldig effect hebben en ons veel vreugde geven. Uiteindelijk zal het niet bij één voorouder blijven, maar zullen we vele namen kunnen meenemen naar de tempel.’

  Ouderling Price vertelde over de zending van Alma en Amulek, waarover we in het Boek van Mormon kunnen lezen. Hun werk werd ernstig bemoeilijkt door Zeëzrom, een goddeloze rechter. Veel gelovigen werden gedood, en Alma en Amulek werden gevangengezet. Door een wonder stortten na hun gebed de muren van de gevangenis in en konden ze de stad verlaten. Ze gingen naar het land Sidom en hoorden daar dat Zeëzrom ziek was, met een brandende koorts, veroorzaakt door de gedachte aan zijn ongerechtigheden. Zeëzrom vroeg hun bij hem te komen, en ondanks alles wat hij hun had aangedaan, gingen ze naar Zeëzrom en gebruikten ze hun priesterschap om hem te genezen. Zeëzrom liet zich dopen en begon het evangelie te prediken.

  ‘Dit is een verhaal over de liefde die wij behoren te hebben’, zei ouderling Price. ‘Als we het voorbeeld van Alma en Amulek volgen, zullen wij liefde voor onze naasten hebben.’

  Hij sprak ook over het grootste voorbeeld van naastenliefde, Jezus Christus. Toen Jezus de hof van Gethsémané verliet, kwam Judas, een van zijn discipelen, Hem tegemoet en verried hij Hem. ‘Maar Jezus zei tegen hem: Vriend, waarvoor bent u hier?’ ‘Jezus noemde de man die Hem verried zijn vriend’, zei ouderling Price. ‘Als Jezus dat voor Judas kon doen, is hij zéker onze Vriend. Zijn liefde is eeuwig en volmaakt. Sta de Heiland toe om uw Vriend te zijn, om uw lasten en uw zonden op Zich te nemen. Als u Hem dat toestaat, zal Hij het zeker doen.’