Verslag Ringconferentie Ring Den Haag Juni 2019

  Verslag Ringconferentie Ring Den Haag Juni 2019

  Op 16 juni werd de zondagochtend bijeenkomst van de ringconferentie van de ring Den Haag in het kerkgebouw van de wijk Zoetermeer door zeer velen bijgewoond. De bezoekende autoriteit was Ouderling Allen T. Philips van het 3e Quorum van Zeventig en lid van de gebiedsraad.

  Na de ondersteuningen sprak President Eelco Scheltinga, ringpresident, als eerste over de gelijkenis van de rijke jongeling. Deze vroeg aan Christus wat hij nog meer kon doen naast al hetgeen hij al deed. Deze vraag kunnen wij onszelf allemaal stellen: wat kunnen wij nog meer voor de Heer doen? Is er iets wat we hem zouden ontzeggen? Zijn offer aan ons is altijd groter dan het grootste offer wat wij kunnen brengen. Tijdens het avondmaal belijden wij onze zwakheden en bedenken we wat we de Heer kunnen geven. Het helpt ons om onze offers te brengen als wij aan Zijn offer denken. Laten we proberen om de avondmaals-vergadering in gepaste kleding bij te wonen en eerbiedig en rustig te zijn.

  Zuster Angus, zojuist ondersteund als raadgeefster in het ringpresidium van de Zusterhulpvereniging, vertelde van patronen van licht in haar leven. Als kind kon ze al licht in haar leven onderscheiden en toen ze op latere leeftijd de zendelingen ontmoette herkende ze het licht en de waarheid van Christus’ kerk. Ze leerde dat het volgen van Jezus Christus meer en meer licht in haar leven bracht. Zo kon zij door Hem te volgen de Heilige Geest in haar leven werkzaam laten zijn. Door betekenisvol te bidden, de geboden te onderhouden, de Schriften te bestuderen, gedachten, taal en handelingen waardig te houden en naar de tempel te gaan kon zij steeds meer licht ontvangen. Dit was een grote zegen in haar leven omdat zij haar zoon kon helpen toen hij in ernstige psychische problemen verkeerde.

  President Daniël Peschier, raadgever in het ringpresidium, bedankte voor het ondersteunen en dienen van onze naasten, wat de kern van het evangelie is. Hij ziet veel voorbeelden van dienen in de tempel, in het bijzonder door de zusters die iedere week komen en daar soms lange afstanden voor afleggen. Vooral de aanwezigheid van nieuwe en pas teruggekeerde leden brengt de geest in sterke mate in de tempel. Hij moedigde ons aan om een dienende en gevende kracht te zijn in het leven van anderen.

  Zuster Judy Dorenbosch, tempelmater, deelde haar dankbaarheid voor de geest die de leden naar de tempel meenemen. Vooral de jongeren, die komen om te dopen. Regelmatig komt een jongeman die geen lid is met een doopgroep mee om in de wachtkamer de geest van de tempel te voelen. Zij hoopt dat we allemaal die geest zullen voelen als we naar de tempel komen.

  President Henk Dorenbosch, tempelpresident, vertelde over een ervaring die hij had in een vliegtuig toen er hevige turbulentie was en de passagiers erg bang waren. Later sprak hij met een kennis die piloot is en die hem vertelde dat piloten speciaal zijn opgeleid om hiermee om te gaan. Ze moeten dan een speciaal model volgen en dan komt alles goed. Wij kunnen bij turbulentie in ons leven de geboden van Christus volgen, wat het model is wat Hij ons heeft gegeven.

  Elder Phillips

  Ouderling Allen Phillips, gebiedszeventiger, haalde het verhaal van Mozes aan, die de boze en opstandige Israëlieten gerust stelde toen ze klaagden over hun beproevingen ( Exodus 14 : 13-14). Hij zei hen niet te vrezen en dat de Heer voor hen zou strijden. Soms voelen wij ons als Christus’ discipelen in de boot tijdens een storm op het meer van Galilea. We zijn bang dat onze boot volloopt en dat we naar beneden worden getrokken. Maar hoe groot de storm in ons leven ook is, de Heer kan die storm stillen en vrede brengen. Toen Petrus over het water wandelde en begon te zinken omdat hij angst kreeg, pakte  de Heer zijn hand. Wanneer wij naar Hem opzien zullen wij niet zinken, geen twijfels en angst hebben. Onze verbonden verenigen ons met de Heer en laten wij ons daaraan vasthouden.

  Ouderling Phillips gaf ons 3 uitnodigingen:

  • Denk aan 1 persoon en doe iets voor hem of haar
  • Neem 1 stap die u dichter bij Christus zal brengen
  • Voor alle vaders op vaderdag: neem een paar minuten om tot God te spreken en te weten dat Hij uw Vader is