Verslag Ring Conferentie Ring Den Haag

Verslag Ring Conferentie Ring Den Haag

Het was druk zondag 10 december 2017 in het kerkgebouw van Zoetermeer. Daar werd de zondagmorgen bijeenkomst van de half jaarlijkse Ringconferentie van de Ring Den Haag gehouden. Ondanks de voorspelde zware sneeuwval waren veel leden toch afgereisd om te kunnen luisteren naar de opbouwende woorden en inspirerende boodschappen van de sprekers. De leden van de ring werden aangemoedigd om voorbereid en onder gebed naar de conferentie te komen. Door vooraf na te denken over vragen die zij voor de Heer hebben en te lezen in het Boek van Mormon. Het ringpresidium vroeg om ter voorbereiding 2 Nephi 2 en Leer en Verbonden 132 te lezen.

Acht sprekers behandelden verschillende onderwerpen. Thema’s als geloof, volharden, integriteit, onze tijd nuttig indelen, zendingswerk en blijven leren kwamen aan de orde. President Micha de Jong, 2e raadgever van het ringpresidium, opende met een opbouwende getuigenis. Daarna gaf hij de tijd over aan de sprekers.

br. de Vries
br. Danny de Vries

Broeder Danny de Vries getuigde over geloof ontwikkelen in Jezus Christus. Hij vertelde over de moeilijke tijden die hij heeft gehad in zijn leven zowel zakelijk als privé. Zijn kennismaking met de kerk en het via internet ontmoeten van iemand die zijn leven positief zou veranderen. Br. de Vries deelde met de leden de invloed van de Heilige Geest die hij in zijn leven voelt. Dat hij blij is om in de wijngaard van de Heer te mogen werken en door eigen ondervinding mag leren wat het evangelie in een mensenleven kan betekenen. En om geloof te blijven ontwikkelen in Jezus Christus.

zr. Barbie Curtis
zr. Barbie Curtis

Zuster Barbie Curtis sprak over volharden. Zij vertelde dat het in het dagelijks leven niet makkelijk  is om altijd naar de Heilige Geest te luisteren. We leven in een wereld waarin wij blootgesteld worden aan veel afleiding. Daardoor is het niet eenvoudig om altijd Zijn kracht en invloed te voelen. Maar zr. Curtis getuigt dat God is er altijd voor ons is, ook als het tegenzit. Door te bidden kunnen wij met hem in contact komen en onze problemen en zorgen aan Hem voorleggen. Als wij in oprechtheid vragen aan Hem stellen krijgen wij altijd antwoorden en nieuwe inzichten. Vaak door influistering van de Heilige Geest. Zij moedigt ons aan om te bidden en in onze gebeden ook opvolgende vragen te stellen. Door dat te doen ontvangen wij  helderheid in situaties en het geeft ons meer inzicht in onze verlangens. Daardoor ontdekken wij wat de wil van de Heer is en worden wij aangemoedigd om te doen wat goed is.

zr. Marije Scherf
zr. Marije Scherf

Zuster Marije Scherf  moedigt in haar toespraak de leden aan om integer te zijn en in de praktijk van alledag te staan voor het geloof in woord en daad. Door op elk moment van de dag integer te zijn en voor het goede te kiezen, kunnen wij als leden van de kerk de geest in ons voelen. Maar ook als wij alleen zijn en niemand ons ziet worden wij gevraagd integer te zijn en te handelen. Want op het moment dat wij alleen zijn kunnen wij sneller verleid worden om iets te doen dat niet overeenkomt met de beginselen van het evangelie. 

De vrouw van de zendingspresident, Zuster Bunnell, deelde twee waardevolle beginselen over hoe belangrijk het voor de Heer is om onze tijd nuttig in te delen. Zij getuigde ervan dat het goed beheren van de dagelijkse tijd een grote invloed heeft op onszelf en onze naasten. Ook op ons eigen geestelijk welzijn. Door  dagelijks tijd vrij te maken voor de Heer kunnen wij ons individueel beter voorbereiden op het ontmoeten van onze Hemelse Vader, wat onze eerste prioriteit moet zijn. Dat kunnen wij doen door regelmatig te lezen in de schriften en te bidden. Maar ook door ons aan de geboden te houden en onze geloften na te komen kunnen wij dichter tot Christus komen.

Het onderhouden van familie relaties is het tweede belangrijke beginsel dat zij in haar toespraak aanhaalde. Het bewust met elkaar leven en onderlinge relaties goed houden brengt veel vreugde en liefde met zich mee. In deze tijd is er in ons dagelijks leven veel afleiding door bijvoorbeeld nieuwe media. Daardoor is er vaak minder aandacht voor het voeren van opbouwende persoonlijke gesprekken. Dat zorgt voor een vervlakking van relaties binnen gezinnen en families. Zr. Bunnell moedigt de leden aan om tijd te maken voor echte aandacht, liefde en belangstelling voor elkaar. Door onze tijd goed in te delen en dagelijks tijd te maken voor onze persoonlijke relatie met de Heer en te investeren in kwaliteitstijd voor onze families en naasten zal het makkelijker worden om de rest van onze dag in te delen.

Zendingspresident Bunnell sprak over het zendingswerk in de ring Den Haag en in Nederland. Dat loopt voorspoedig. De campagne ‘Verlicht de Wereld’ is zo succesvol dat er inmiddels al ruim 2000 verwijzingen binnen zijn gekomen. Dat betekent veel werk voor de zendelingen en daarom wordt aan de leden van de kerk gevraagd om te helpen waar dat nodig is als verwij-zingen ver buiten de steden worden bezocht. President Bunnell kondigde aan dat binnenkort de kerstcampagne ‘Joy to the World’ start. Hopelijk wordt die net zo’n succes.

Zoek in het dagelijks leven naar kansen om te leren en onderwezen te worden. Dat was het thema van de toespraak van zuster Jo-Ann Scheltinga. Zij vertelde een persoonlijk verhaal over haar ouders die haar in haar jeugd stimuleerden om veel te lezen en dingen te ontdekken.  Daardoor is zij zoals zij het zelf zegt een nieuwsgierig mens geworden dat zich graag in zaken verdiept. Het beginsel leren geldt ook in het evangelie. De Heer vraagt de leden van de kerk om te leren en te groeien in het geloof en onze getuigenis te vergroten. Zuster Scheltinga moedigt de leden aan om in geloof te zoeken naar zuivere kennis en waarheid. Ook als het lastig wordt in het leven, juist dan is de Heer nabij en kunnen wij op hem vertrouwen.

President Scheltinga was de slotspreker van de ringconferentie. Hij stond stil bij de samen-hang tussen de gegeven toespraken en zette de onderwezen principes op een rijtje. Zoals geloof, volharden, integriteit, één worden, tijd nuttig indelen, zendingswerk en blijven leren. En de zegeningen die het leven volgens die principes voor de Heiligen der Laatste Dagen met zich meebrengt. Hij benadrukte dat eenheid als broeders en zusters in de kerk heel belangrijk is. Er voor elkaar zijn. Dat illustreerde hij door een verhaal over een boom, een els. Alleenstaande bomen zijn kwetsbaar maar elzen hebben daar een oplossing voor. Ze worden door een ondergronds wortelstelsel met elkaar verbonden en dat maakt ze heel sterk. Dat principe geldt ook voor de kerk, samen staan wij sterk in geloof en kunnen wij werken aan het opbouwen van de kerk en het koninkrijk van God op aarde.

Een ander belangrijk punt in de toespraak van president Scheltinga was zelfredzaamheid. “De kerk vraagt ons om zelfredzaam te zijn zoals o.a. staat in Leer en Verbonden 104. Door dat beginsel na te leven ontvangen wij grote zegeningen in ons eigen leven. Maar zelfredzaam-heid zal ook invloed hebben op ons gezin, onze wijk, gemeente en onze omgeving.”