Vlogs en sociale media – dragers van hoop

Doorgaans gaan zendelingen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen op openbare plekken op zoek naar mensen die ze over Jezus Christus kunnen vertellen. Maar door de COVID-19-maatregelen is de werkwijze van de zendelingen drastisch veranderd.

Zuster Meisenfelder en zuster Costa van het Duitstalige zendingsgebied Alpenlanden zijn in het Zwitserse Basel op zending. Zij dragen het evangelie op erg creatieve manieren uit.

‘We kregen een telefoontje van het zendingskantoor met de vraag om een vlog te maken. We hadden geen idee hoe dat zou lopen. Het kantoor plaatste onze vlog op Facebook en meteen namen meer dan tien mensen contact met ons op. Het was verbazingwekkend dat mensen contact met óns opnamen, in plaats van andersom. We hebben door onze vlog met ruim veertig mensen kunnen praten. We gebruiken WhatsApp om berichtjes naar hen te sturen. Het is geweldig dat we kunnen getuigen van God en Jezus Christus tot mensen die we niet eens in levenden lijve ontmoet hebben.  We hebben goede banden opgebouwd’, zegt zuster Meisenfelder.

‘Een meisje stuurde ons naar aanleiding van onze vlog een berichtje. Ze vertelde ons over haar onzekerheden en dat ze zich in deze wereld niet goed genoeg voelde. We legden haar uit hoeveel God van haar houdt en hoe waardevol ze in zijn ogen is. De evangeliebeginselen waarin we haar onderwezen, raakten haar’, aldus zuster Costa.

zusters
Ouderling Zachariah Qureshi is in het zendingsgebied België/Nederland werkzaam. Zijn verhaal begint een jaar geleden, toen hij deelnam aan een uitwisselingsprogramma om in Jordanië Arabisch te studeren.

‘Mijn vrienden en ik sloten vriendschap met Ronsoon, een christelijke vluchteling uit Irak. We spraken vaak met hem af. Op een dag nodigde hij ons zelfs uit om bij zijn ouders te komen eten. Vanwege bepaalde veiligheidsmaatregelen mochten de studenten van het programma niet met de plaatselijke bevolking over het evangelie praten, ongeacht hun geloof.’

‘Een jaar later, afgelopen lente, vroeg een zendeling in Zweden, die ik tijdens mijn zendingsvoorbereiding had leren kennen, me om mijn getuigenis op Facebook te zetten. Ik plaatste snel een bericht in het Arabisch. Ronsoon was de eerste die reageerde! Zodra ik zijn opmerkingen had geliket, belde hij me met Facebook Messenger op. Hij vroeg hoe het met me ging en hoe de situatie in Nederland was.’

‘Hij vertelde me dat hij inmiddels naar Sydney (Australië) was verhuisd. Hij gaf me een videorondleiding van zijn appartement en liet me al zijn afbeeldingen van Jezus zien en de houten kruisjes die zijn buurman voor hem had gesneden. Ik begon hem over het Boek van Mormon te vertellen, waarop hij vroeg hoe hij een exemplaar kon bemachtigen.’

‘Toevallig kende ik iemand in Sydney die hem kon helpen: ouderling Runia, een zendeling uit ons zendingsgebied die wegens de coronapandemie tijdelijk was ontheven. Hij woonde bij zijn ouders in Sydney, die zendelingenleiders in dat gebied waren.’

‘Het was zo cool om te zien dat alle puzzelstukjes in mekaar vielen: de eerste studenten die Ronsoon in Jordanië ontmoetten, mijn Facebookpost in het Arabisch, en ouderling Runia die Ronsoon in Sydney een exemplaar van het Boek van Mormon kon overhandigen. Dankzij dat alles heeft mijn vriend nu de kans om meer over de herstelling van het evangelie van Jezus Christus te weten te komen. Zelfs tijdens de lockdown kunnen we vanuit ons appartement een verschil maken en onze vrienden overal ter wereld over het evangelie van Jezus Christus vertellen’, zegt ouderling Qureshi.

zendeling
Zuster Fearn en zuster Bollard van het zendingsgebied Parijs hebben ontdekt dat ze door de lockdown unieke gelegenheden krijgen om mensen te helpen die anders geen interesse in hun boodschap zouden hebben.

‘We hebben verschillende mensen gevonden die meer over Jezus Christus willen weten. Een van hen, Aziz, was ongeveer twee jaar geleden in contact met de Kerk van Jezus Christus gekomen en had zich voorgenomen om zich te laten dopen. Vanwege zijn werkschema kon hij geen tijd vrijmaken om met de zendelingen te spreken’, vertelt zuster Bollard.

‘Toen we op zoek gingen naar mensen om te onderwijzen, besloten we om met WhatsApp een groepsbericht uit te sturen. We vroegen de ontvangers om ons te vertellen of ze in Jezus Christus geloofden. Verschillende mensen reageerden en we begonnen één-op-één met hen te praten. Aziz was een van hen! Hij zei: “Dankzij Jezus Christus ben ik nu een getalenteerd kapper.” En daardoor kon hij van baan veranderen. Hij heeft nu meer tijd om naar de boodschap van het herstelde evangelie te luisteren. Hij vertelde ons dat hij na zijn laatste contact met de zendelingen, twee jaar geleden, in het Boek van Mormon was blijven lezen’, zegt zuster Fearn.

zusters
Deze jonge zendelingen hebben door hun creatief technologiegebruik nieuwe vrienden gevonden, ondanks de vele obstakels van de COVID-19-pandemie. Het evangelie van Jezus Christus geeft hoop aan iedereen die naar meer zingeving hunkert.