Wassenaar viert 20-jarig bestaan

  Wassenaar viert 20-jarig bestaan

  Een informele groep van Amerikaanse ‘expats’ die woonden in Wassenaar en die lid waren van de wijk Den Haag, sloten zich in 1995 aan bij de gemeente Leiden omdat Leiden dichterbij hun woonplaats was.

  Na die eerste groep uit Wassenaar sloten zich meer ‘expat’ leden en gezinnen bij de gemeente Leiden aan. Door deze nieuwkomers breidde de gemeente Leiden zich al snel uit tot een wijk.

  De kapel in Leiden was geheel bezet, en werd vervolgens overvol.

  De leden van de wijk leerden elkanders cultuur kennen – de Amerikaanse leden verzorgden een ‘Thanksgiving’ maaltijd voor de Nederlandse leden, en de Nederlanders lieten de Amerikanen zien hoe je voorbereidingen treft voor Sinterklaas.

  De JM en JV genoten van de activiteiten die gezamenlijk werden georganiseerd.

  De gehele wijk nam deel aan een ‘progressive dinner’ waarbij iedereen van het ene huis naar het andere fietste voor telkens de volgende gang van het diner.

  In 1998 werd toestemming verleend om een afzonderlijke gemeente Wassenaar op te richten, met John Dinkelman als eerste gemeentepresident.

  Vanaf dat moment deelden de wijk Leiden en de gemeente Wassenaar de kapel in Leiden.

  Bij de uitbreiding van de kapel in 2005 werden meer klaslokalen en kantoorruimtes toegevoegd.

  De aankondiging door de Kerk dat kleine tempels gebouwd zouden worden, maakte de weg vrij voor een tempel in Nederland.

  Gekozen werd voor de locatie waar toen de kapel in Zoetermeer stond.

  Deze prachtige locatie werd vrijgemaakt. De eerste spade werd in de grond gestoken in 2000, en in 2002 werd de Den Haag Nederland tempel gewijd door president Gordon B. Hinckley.

  De wijk Zoetermeer werd in de tussentijd gehuisvest in een kantoorgebouw totdat een nieuwe kapel gebouwd kon worden. De nieuwe kapel in Zoetermeer werd gewijd in 2014.

  Kort daarna trok de gemeente Wassenaar er bij in!

  Steeds meer kerkleden en gezinnen wiens voertaal Engels was, hadden zich in de loop van de tijd bij deze gemeente aangesloten.

  In 2015 werd Wassenaar een wijk, en werd gemeentepresident Dano Lister een bisschop.

  Meer informatie kan u lezen in de bijgevoegde brochure

  More information for English speaking members and visitors is to be found in this pdf.