Hoofdnavigatie overslaan

Wat betekent vrede voor jou?

In de laatste week van september zijn er in Haarlem en vele andere Nederlandse steden veel activiteiten georganiseerd rondom het thema vrede.

Op zondagmiddag 16 september hing in Haarlem de vlag uit bij de Dar as Salaam Moskee. Hier was een ontmoeting tussen leden van vier wereld-godsdiensten: het Jodendom, Christendom, de Islam en het Boeddhisme. Iedereen was welkom om te komen luisteren naar vier inleiders, die elk vanuit hun eigen religie antwoord gaven op de vraag: Wat is vrede eigenlijk? En wat moet je ervoor doen?

De voorzitter van het Haarlems Platform voor Religie en Levensbeschouwing de heer J.W. Hutter opent de bijeenkomst.
De voorzitter van het Haarlems Platform voor Religie en Levensbeschouwing de heer J.W. Hutter opent de bijeenkomst.

Het bijzondere was dat zowel de dominee, de joodse jongeman, de Iman als de Zen boeddhist benadrukten dat vrede bij jezelf moet beginnen. Je moet zelf zorgen dat je niet oordeelt, je medemens goed behandelt, je open stelt voor de ander en niet denkt dat je beter bent dan hij/zij.

Het was een interessante middag; een eerste stap in de richting van een beter begrip van het respect voor elkaar. Op dat terrein is ook voor leden van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen nog veel te winnen.

Ondertekening Vredesverklaring

De daaropvolgende zondag 23 september kwamen zo’n 60 mensen bijeen in de Selimye Moskee in Haarlem voor de ondertekening van de Vredesverklaring. Meer dan 20 kerken, waaronder de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en enkele politieke partijen tekenden deze verklaring. Wat houdt dat in?

De partijen zeggen door het plaatsen van hun handtekening, dat zij hier in Haarlem elke vorm van geweld afwijzen. Letterlijk staat erin: “Zij roepen op tot een vreedzaam en respectvol samenleven. Dat is de basis, niet alleen van onze diverse religieuze tradities, maar ook hoe wij met elkaar om willen gaan. De sleutel daartoe is open staan voor en nieuwsgierig zijn naar anderen, als ook elkaar aanspreken op oordelen en onverdraagzaamheid. Leer elkaar kennen, laat je verrassen door de verschillen en verbaas je over de overeenkomsten. Zo ontstaat waardering en respect.”

Bisschop Letort tekent namens onze kerk. Het feit dat hij werd aangekondigd als bisschop maakte veel indruk, met name bij de katholieken in het gezelschap.
Bisschop Letort tekent namens onze kerk. Het feit dat hij werd aangekondigd als bisschop maakte veel indruk, met name bij de katholieken in het gezelschap.