Hoofdnavigatie overslaan

Wat geloven mormonen over Jezus Christus?

Mormonen geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is. Hij is op aarde gekomen om ons te onderrichten en ons de weg te wijzen.
Mormonen geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is. Hij is op aarde gekomen om ons te onderrichten en ons de weg te wijzen.

Vraagt u zich weleens af wat mormonen over Jezus Christus geloven? Net zoals veel andere christenen geloven mormonen, of leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, dat Jezus Christus de Heer is. Ze aanbidden Hem als hun Heiland. Veel mormoonse leringen over Jezus Christus zijn vergelijkbaar met wat andere christelijke godsdiensten over Hem leren. Maar mormonen geloven ook in veel zuivere en waardevolle leringen over de Heiland waarin alleen in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen onderwezen wordt.

Wie is Jezus Christus volgens de mormonen?

Net als de meeste christenen geloven mormonen dat Jezus Christus de Zoon van God en de Schepper van de wereld is. Maar mormonen geloven ook dat God de Vader en Jezus Christus twee afzonderlijke personen zijn. Mormonen geloven dat God en Jezus Christus één zijn in hun volmaakte liefde voor ons, maar dat ieder van Hen een afzonderlijk persoon met zijn eigen volmaakte, verheerlijkte lichaam is (zie LV 130:22).

Mormonen geloven dat iedereen die geboren wordt, ook Jezus Christus, vóór dit leven als geestkind bij God woonde. God wilde dat iedereen naar de aarde zou gaan om ervaring op te doen, te leren en te groeien, zodat we meer zoals Hij konden worden. Maar God wist ook dat zijn kinderen zouden zondigen, sterven en niet voor zijn heerlijkheid in aanmerking zouden komen. Er was een Heiland nodig om onze zonden en gebreken te overwinnen en ons met God te verzoenen. Mormonen geloven dat God lang geleden in het voorsterfelijk leven Jezus Christus als onze Heiland koos. We juichten toen we Gods heerlijke plan voor zijn kinderen hoorden (zie Job 38:7).

Hoe zien mormonen het sterfelijke leven van Jezus Christus?

Mormonen geloven dat Jezus in Bethlehem is geboren. Hij groeide als kind van God de Vader en zijn sterfelijke moeder, Maria, op. Hij leerde regel op regel, voorschrift op voorschrift (zie LV 98:12) zijn goddelijke zending en het evangelie van zijn Vader kennen. Mormonen geloven dat Jezus Christus een volmaakt sterfelijk leven leidde en in die zin ons ultieme voorbeeld was. Hij werd de Messias, de beloofde Heiland van Gods volk, wiens komst door profeten voorzegd was. In de Schriften staat dat Hij in woord en daad in zijn evangelie onderrichtte. ‘Hij doorkruiste het land Palestina, waarbij Hij zieken genas, blinden hun gezichtsvermogen gaf en doden opwekte.’ (‘De levende Christus: het getuigenis van de apostelen’, Liahona, april 2000, 2.)

Mormonen geloven ook dat Jezus Christus, door zijn verzoening in Gethsémané en aan het kruis, voor de zonden van alle mensen onbeschrijflijke pijn leed. Daardoor is Hij in staat ons in al onze beproevingen bij te staan. Mormonen geloven dat Jezus Christus aan het kruis gestorven is en daarna opgestaan is, zodat alle mensen kunnen opstaan en op een dag weer bij hun liefdevolle hemelse Vader kunnen terugkeren. De Heiland is de enige persoon die een volmaakt leven zonder zonde geleden heeft. Daarom was Hij het volmaakte offer, het vlekkeloze Lam. Heiligen der laatste dagen geloven dat Jezus Christus na zijn dood mensen in Amerika bezocht heeft (zie Johannes 10:16; 3 Nephi 11).

Hoe kan ik meer zoals Jezus Christus worden?

Jezus Christus is het toonbeeld van het goede: geloof, hoop, naastenliefde, deugd, kennis, geduld, nederigheid, gehoorzaamheid en alle andere goede eigenschappen. Mormonen geloven dat we meer zoals Jezus Christus worden als we die eigenschappen ontwikkelen. We kunnen meer zoals Hij worden door regelmatig te bidden, ons van onze fouten te bekeren, en in de Schriften te lezen om Hem beter te leren kennen.

Geloof in Jezus Christus oefenen en zijn leringen opvolgen, is de enige weg naar blijvend geluk. We krijgen op aarde met beproevingen, moeilijkheden en verdriet te maken. Maar de Heiland heeft in Mattheüs 11:28 beloofd: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.’

Ga naar mormon.org en kom te weten wat mormonen over Jezus Christus geloven en hoe u uw band met Hem kunt versterken.