Werelddag zelfmoordpreventie 10 september

Zelfmoord is een tragisch en complex probleem. Een depressie, psychische aandoening, persoonlijke crisis, isolement en eerdere pogingen zijn enkele risicofactoren die bij zelfmoord een rol spelen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie benemen jaarlijks ongeveer 800.000 mensen zich het leven en doen nog veel meer mensen een of meer zelfmoordpogingen. Bovendien is zelfmoord de op twee na meest voorkomende doodsoorzaak onder jongeren van 15–19 jaar.

helpende handen

10 september is het Werelddag zelfmoordpreventie. Op die dag staat bewustwording centraal en worden gemeenschappen aangemoedigd om hulpbronnen en informatie te delen.

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen beheert een website over zelfmoordpreventie en hulpverlening. De informatie en video’s op de website bieden steun en houvast voor personen, ouders, gezinnen en leidinggevenden. Op de site staat onder meer: ‘We maken ons zorgen over het stijgende zelfmoordcijfer in veel delen van de wereld.’ En: ‘[Mensen] kunnen met deze informatie inzicht krijgen in de kerkleer inzake zelfmoord, de alarmsignalen van zelfmoord, hoe ze iemand met zelfmoordneigingen kunnen helpen en hoe ze mensen kunnen steunen die een dierbare aan zelfmoord verloren hebben.’

Ouderling Dale G. Renlund van het Quorum der Twaalf Apostelen zegt in de video Understanding Suicide [Zelfmoord begrijpen]: ‘We weten op grond van alle statistieken dat iemand in de wijk [kerkgemeente] het leven niet meer ziet zitten. […] Wat we als kerk moeten doen, is mensen die zelfmoordgedachten hebben, die een zelfmoordpoging doen, die zich op de een of andere manier uitgerangeerd voelen, met liefde en zorg tegemoet treden. We moeten met liefde en begrip de helpende hand toesteken, en dat doen we met de steun van zorgverleners, kerkleiders, vrienden en familie.’

Voor mensen met zelfmoordgedachten of voor hen die acuut bezorgd zijn om anderen, staan er crisishulplijnen op de website van de kerk vermeld. Die hulplijnen bestrijken de hele wereld, zijn gratis en worden bemand door mensen die opgeleid zijn om hulp te bieden.

Ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft in zijn toespraak Als een gebroken kruik in de algemene conferentie van 2013 deze bemoedigende woorden gebezigd om voor het leven te kiezen: ‘Wat uw strijd ook is – mentaal, emotioneel, lichamelijk of anders – stem niet tegen het leven door er een eind aan te maken! Vertrouw op God. Warm u aan zijn liefde. Op zekere dag zal er een heldere dageraad aanbreken, die alle schimmen van het sterfelijke leven zal verjagen.’

De website biedt inzicht en hoop aan rouwende achtergebleven ouders en gezinnen. Er staan ook suggesties voor hulp aan overlevenden op en hoe men zelfmoord in raden en gezinnen aan de orde kan stellen.

President M. Russell Ballard, waarnemend president van het Quorum der Twaalf Apostelen, zegt in de video Sitting on the Bench: Thoughts on Suicide Prevention: ‘Niets is krachtiger dan een liefdevolle arm om de schouders van hen die het moeilijk hebben. […] We kunnen ons steentje volgens mij bijdragen door mensen op beschikbare hulpbronnen te wijzen waar ze misschien geen idee van hebben. Laten we onze voelsprieten blijven uitsteken. We letten op elkaar, we houden van elkaar en we laten de oordelen, de eeuwige oordelen, over aan onze hemelse Vader en aan de Heer Jezus Christus, die alle dingen weten.’