Zelfmoord: Werelddag zelfmoordpreventie en De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen bieden steun.

  Zelfmoord: Werelddag zelfmoordpreventie en De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen bieden steun.

  De Werelddag zelfmoordpreventie vindt sinds 2003 jaarlijks op 10 september plaats. Deze dag brengt de oorzaken en het voorkomen van suïcidaal gedrag onder de aandacht. Zelfmoord en zelfmoordpogingen vormen over de hele wereld een groot probleem. Elk jaar plegen minstens 800.000 mensen zelfmoord en doen minstens 20 keer zo veel mensen een poging tot zelfmoord.

  De meeste wereldgodsdiensten beschouwen zelfmoord als een ernstig vergrijp. Zij geloven dat God het leven heeft gegeven en dat zelfmoord dat leven afbreekt. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen erkent het probleem, maar verklaart dat zelfmoord een zeer complexe kwestie is en dat stervelingen daarom geen oordeel over de overledene mogen vellen. In het Handboek kerkbestuur staat duidelijk: ‘Iemand die zichzelf van het leven berooft, is mogelijk niet verantwoordelijk voor zijn of haar daad. Alleen God kan hier een oordeel over vellen.

  ‘De meeste mensen die een zelfmoordpoging ondernemen, willen niet sterven; ze snakken naar verlossing van hun lichamelijke, mentale, emotionele of geestelijke pijn.’ (https://www.lds.org/study/manual/how-to-help/warning-signs-of-suicide?lang=eng). Iemands problemen kunnen zo erg en onoverkomelijk lijken, dat hij of zij alleen de dood nog als uitweg ziet.

  Zelfmoord is niet alleen tragisch omdat er een leven verloren gaat, maar ook omdat vrienden en familie met verschrikkelijke pijn en schuldgevoelens achterblijven. Christus staat klaar om troost en genezing te bieden voor de ziel van wie ten onrechte menen dat ze voor de zelfmoord verantwoordelijk zijn of die hadden kunnen tegenhouden. De kerk moedigt familie en vrienden aan om dit vers in Johannes 14:27 in gedachten te houden: ‘Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.’

  De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen biedt hoop en inzicht aan wie zelfmoord overwegen, advies en hulpmiddelen aan wie proberen te helpen, en troost aan wie het na een zelfmoord moeilijk hebben. De kerk leert ons dat God de complexiteit en beproevingen van onze sterfelijke staat begrijpt; de som van iemands bestaan stijgt boven een eventuele zelfmoord uit.

  De kerk beschikt over veel hulpbronnen om zelfmoord te verklaren en te voorkomen, en mensen te troosten die een dierbare door zelfmoord hebben verloren. Op suicide.lds.org vindt u alle video’s en informatiebronnen.