Wereldreligiedag: eenheid in verscheidenheid

  Wereldreligiedag: eenheid in verscheidenheid

  Op 21 januari is het Wereldreligiedag. Wereldreligiedag verschilt van pakweg Wereldwaterdag of Wereldboekendag, omdat hij niet door een intergouvernementele organisatie in het leven is geroepen om aandacht te vragen voor een probleem. Deze dag biedt mensen van verschillende geloofsrichtingen eerder de kans om zich in dialoog en dienstbetoon te verenigen. Sinds 1950 vindt Wereldreligiedag elk jaar op de derde zondag van januari plaats.

  Maar hoe is het allemaal begonnen? Het antwoord is te vinden in het Duitse dorpje Langenhain. In die deelgemeente van Hofheim in de buurt van Frankfurt staat het enige Bahá’í Huis van Aanbidding in Europa. Wereldreligiedag beperkt zich niet tot één geloofstraditie. De dag werd door de Nationale Geestelijke Raad van de Bahá’í in de Verenigde Staten uitgeroepen.

  Oprijlaan van het Bahá’í Huis van Aanbidding in Langenhain.
  Oprijlaan van het Bahá’í Huis van Aanbidding in Langenhain.

  ‘De bahai wilden een dag voorbehouden waarop alle godsdiensten over de hele wereld samen voor vrede zouden bidden en de eenheid van de godsdiensten zouden vieren’, aldus Fariba Dorner, beheerder van het Bahá’í Huis van Aanbidding. De eenheid waarover wordt gesproken, betekent niet dat iedereen hetzelfde geloof moet aanhangen. Het gaat om eenheid in verscheidenheid, in de hoop dat de godsdiensten van de wereld meer liefde, vrede en respect teweeg kunnen brengen.

  ‘God gebruikt meer dan één groep mensen om zijn grote en wonderbare werk tot stand te brengen’, zei Orson F. Whitney, een leider uit de begintijd van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Leden van de kerk, ook wel mormonen genoemd, worden aangemoedigd om eerbied te hebben voor mensen met andere geloofsovertuigingen, en om interkerkelijke relaties aan te knopen om zo hun samenleving te verrijken. 

  Religie dag
  Binnenaanzicht van de koepel van het Bahá’í Huis van Aanbidding in Langenhain (Duitsland).

  In de beginjaren van de kerk kregen mormonen met zware vervolgingen te maken. In deze tijd dragen ze religieuze verdraagzaamheid en vrijheid hoog in het vaandel. In een van hun dertien geloofsartikelen staat: ‘Wij eisen het goed recht de almachtige God te aanbidden volgens de stem van ons eigen geweten, en kennen alle mensen hetzelfde goed recht toe: laat hen aanbidden hoe, waar of wat zij willen.’

  Mormonen ijveren voor godsdienstvrijheid op internationaal vlak en werken vaak met andere religieuze organisaties samen om dienstbetoonprojecten te verrichten en noodhulp te bieden. Wereldreligiedag biedt volgelingen van verschillende geloofsrichtingen, onder wie mormonen, de kans om zich in Gods werk te verenigen.

  Op Wereldreligiedag kunnen we meer respect voor verschillende religies ontwikkelen door een eredienst bij te wonen en de mensen te leren kennen. Dorner is nu bijna drie jaar beheerder in Langenhain. Ze zegt dat plekken als het heiligdom van de bahai, met zijn kenmerkende koepel, tot doel hebben ‘de mensheid een plek van bezinning en gebed te bieden, een plek waar zielen samenkomen en zich verenigen’.

  Als het niet mogelijk is om een eredienst, een religieus rondetafelgesprek of een dienstbetoonactiviteit bij te wonen, kunnen gelovige mensen waar ook ter wereld op Wereldreligiedag voor elkaar bidden.

  Jennifer Wiebers is een bahai van de derde generatie in Duitsland. Ze zegt: ‘Een gebed heeft pas volledig betekenis als mensen de woorden aanwenden om hun gedrag of leven te veranderen, en dat gebeurt in de hun omringende wereld. Dat is de ware betekenis van het gebed: het leidt tot daden.’

  Als oprechte gebeden stap voor stap en van mens tot mens tot een betere wereld leiden, kunnen mensen van verschillende geloofsrichtingen wellicht één zijn in verscheidenheid. En dat niet alleen op Wereldreligiedag, maar op elke dag van het jaar.

  Fariba Dorner (links), beheerder van het Bahá’í Huis van Aanbidding in Langenhain (Duitsland), en Jennifer Wiebers, bahai van de derde generatie.
  Fariba Dorner (links), beheerder van het Bahá’í Huis van Aanbidding in Langenhain (Duitsland), en Jennifer Wiebers, bahai van de derde generatie.