Wijk Grimbergen werkt samen met het Leger des Heils in Brussel

Wijk Grimbergen werkt samen met het Leger des Heils in Brussel

Door een herorganisatie van de wijken in Brussel werd Brussel Grimbergen in oktober 2015 de internationale Engelssprekende wijk van Ring Antwerpen, onder leiding van Bisschop Hart.

De Kerk heeft een sterke traditie om aan internationaal én lokaal welzijnswerk te doen in samenwerking met andere organisaties. De Brusselse unit zag zich geconfronteerd met de armoede in Brussel en besloot zich niet afzijdig te houden. Ze zochten contact met Het Leger des Heils die erg actief zijn in Brussel en zetten samen een actie op. Het resulteerde in  een mooie samenwerking, voor het welzijn van heel wat gezinnen.