Wijzigingen die tijdens de Algemene Conferentie van april 2018 zijn bekendgemaakt

Algemene Conferentie

Leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen zullen in de toekomst vaak in termen als historisch en significant naar de Algemene Conferentie van april 2018 verwijzen. Er werden immers heel wat wijzigingen aangekondigd. Wij geven u hier een samenvatting met bijbehorende links naar meer achtergrondinformatie.

president nelson
President Nelson kondigt veranderingen aan

Huisonderwijs en huisbezoek worden vervangen door bediening

President Russell M. Nelson heeft aangekondigd dat de huisonderwijs- en huisbezoek-programma's van de kerk zullen worden vervangen door een gecoördineerde, meer persoonlijke aanpak die bekend zal zijn als 'bediening'.

President Nelson vertelde dat men maandenlang heeft nagedacht en gebeden onder inspiratie van de Heilige Geest om tot een meer persoonlijke en omvattende bediening van onze broeders en zusters te komen. Daarom wordt het huisonderwijs en het huisbezoek zoals we het nu kennen vervangen door wat in het Engels ministering en in het Nederlands en Vlaams bediening wordt genoemd.

Deze nieuwe manier van werken zal vooral zichtbaar zijn in het feit dat er niet langer een maandelijkse boodschap zal worden gedeeld uit de tijdschriften van de kerk en die als les dienen voor het huisonderwijs en huisbezoek. Vaak kwamen leden bij elkaar op bezoek met lessen die reeds bekend waren en niet aansloten op de werkelijke behoeften van de leden die men bezocht.

Bediening zal daarom vereisen dat we meer in gesprek gaan met de broeders en zusters waarover we aangesteld worden. Maandelijkse bezoeken zijn niet langer nodig, hoewel ouderling Holland benadrukte dat bezoeken thuis belangrijk blijven. Goed contact kan echter ook met moderne middelen zoals SMS, (video)chat, App of per telefoon. Men dient dan ook niet langer bezoeken te rapporteren, maar in persoonlijke gesprekken met de leiders te vertellen wat de werkelijke behoeften van de leden zijn.

Een andere wijziging is dat jongevrouwen vanaf de leeftijd van 14 jaar voortaan net zoals de jongemannen van die leeftijd, volwassen zusters kunnen begeleiden tijdens de bediening.

Voor meer informatie, bezoek het artikel op mormonen-nieuws.org; daarin staan links met heel wat extra uitleg.

Ondersteuning
Ondersteuning van de nieuwe Apostelen en Zeventigers

Ouderlingenquorum en hogepriestergroep worden samengevoegd

In de Algemene Priesterschapsvergadering kondigde President Nelson aan dat in iedere gemeente en wijk de hogepriesters en ouderlingen voortaan één ouderlingenquorum zullen vormen en als Melchizedeks priesterschapsdragers samen zullen werken om beter te dienen. In het licht van de later aangekondigde wijziging van huisonderwijs is deze samenvoeging duidelijk bedoeld om de onderlinge zorg in de kerk beter te laten verlopen.

Voortaan zal dus in iedere unit één ouderlingenquorum zijn onder leiding van een presidium. Dit presidium kan bestaan uit ouderlingen en hogepriesters. Het is dus niet zo dat alleen hogepriesters leiding zullen geven aan het quorum. Alle taken zullen in het quorum verdeeld worden zonder onderscheid.

'[Deze veranderingen laten] quorumleden van alle leeftijden en achtergronden profiteren van het perspectief en de ervaring van elkaar en van mensen in verschillende levensfasen,' zei ouderling Christofferson. 'Het biedt ook extra mogelijkheden voor ervaren priesterschapsdragers om anderen te begeleiden, waaronder toekomstige ouderlingen, nieuwe leden, jonge volwassenen en mensen die terugkeren naar activiteiten van de kerk.”

President Nelson zei:

We hebben een dringende behoefte gevoeld om de manier waarop we om onze leden geven te verbeteren. Om dat beter te doen, moeten we onze priesterschapsquorums versterken om meer richting te geven aan het dienen van liefde en steun die de Heer voor zijn heiligen beoogt. Deze aanpassingen zijn geïnspireerd door de Heer. Als we ze implementeren, zullen we nog effectiever zijn dan we eerder zijn geweest.

Het ringpresidium blijft het leiderschap voor de hogepriesters die in de bisschap en op ringniveau dienen. Wanneer een hogepriester van zijn roeping wordt ontheven, keert hij terug naar het ouderlingenquorum van zijn wijk. Echter, hij behoudt het ambt van hogepriester.

Meer informatie vindt u ook in het artikel op mormonen-nieuws.org.

Nieuwe apostelen
Ouderling Gerrit W. Gong en Ouderling Ulisses Soares

Nieuw Eerste Presidium en twee apostelen ondersteund

De eerste bijeenkomst van deze Algemene Conferentie was een “plechtige samenkomst” om steun te verlenen aan President Russell M. Nelson als de nieuwe profeet en leider van de kerk. Ouderling Dallin H. Oaks werd als eerste raadgever en ouderling Henry B. Eyring als tweede raadgever in het Eerste Presidium ondersteund.

Als nieuwe apostelen werden ouderling Gerrit W. Gong en ouderling Ulisses Soares geroepen. Dit is de eerste keer dat broeders met een Aziatisch-Amerikaanse en Latijns-Amerikaanse achtergrond als apostel zijn geroepen.

Meer informatie en achtergrond vindt u op www.mormonen-nieuws.org.

Zeven nieuwe tempels aangekondigd

President Nelson kondigde zeven nieuwe tempels aan:

 • Salta, Argentina
 • Bengaluru, India
 • Managua, Nicaragua
 • Cagayan de Oro, Filippijnen
 • Layton, Utah, Verenigde Staten
 • Richmond, Virginia, Verenigde Staten
 • En een nog te bepalen grote stad in Rusland

Meer informatie over deze tempels en andere renovaties vindt u in het Engels op de internationale newsroom.

Acht nieuwe algemene zeventigers en 55 gebiedszeventigers

Ouderlingen Cook en Gay werden geroepen in het Presidium der Zeventig ter vervanging van ouderlingen Wong en Soares die nu dienen als apostel van de Heer.

Tegelijk werden acht nieuwe algemene zeventigers geroepen:

 • Ouderling Steven R. Bangerter
 • Ouderling Matthew L. Carpenter
 • Ouderling Jack N. Gerard
 • Ouderling Mathias Held
 • Ouderling David P. Homer
 • Ouderling Kyle S. McKay
 • Ouderling Juan Pablo Villar
 • Ouderling Takashi Wada

President Oakes vermeldde dat van de 116 Algemene Autoriteiten nu bijna 40% uit andere landen dan de Verenigde Staten komen. Vervolgens volgde er een lange lijst van 55 nieuwe gebiedszeventigers.

Alle namen en achtergrondinformatie vindt u in het artikel op mormonen-nieuws.org.

Overige aankondigingen

Eerste presidium
Het Eerste Presidium