Zendelingen, dienstbetoon en zendingswerk

Zendelingen

Het zijn van een voltijdse zendeling in 2020 is niet helemaal hetzelfde als enkele jaren geleden. Mensen vinden, die geïnteresseerd zijn om meer te weten over het herstelde evangelie, gebeurt op vele verschillende manieren. Het typische beeld van een zendeling is iemand die aan deuren belt. Dit beeld klopt echt niet meer. Behalve straatcontacten is het zendingswerk aangevuld met Facebook-berichten en DVD-campagnes. Een belangrijk aspect van hedendaags zendingswerk is ook dienstbetoon.

In het Nieuwe Testament lezen we in Handelingen 10:38 over Jezus Christus ‘hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goed deed.’

Zendelingen leren om discipelen van Jezus Christus te zijn en de dingen te doen die Hij hen liet zien. Daarom worden ze aangemoedigd om tot 10 uur dienstbetoon per week te doen. Ze proberen de leden, de geïnteresseerde mensen, verenigingen en de gemeenschap te dienen.

Moeder Theresa zei: ‘Geef je handen om te dienen, en je hart om lief te hebben.’

Benieuwd wat onze zendelingen in België en Nederland doen?
Behalve hulp te bieden aan leden, wordt er veel in de voedselbank gewerkt. Ze bieden Engelse en Spaanse conversaties aan, helpen bij Oxfam en in kringloopwinkels. Sommige zendelingen helpen in musea en anderen op een kinderboerderij.

Zendelingen
Zendelingen

Er zijn er ook die via NL cares heel leuke activiteiten konden doen. En er is nog veel meer: koeien melken en mest opruimen op een boerderij, in groentetuinen en andere stadstuinen werken, in een boomgaard, een eendenkooi en andere natuurgebieden handen uit de mouw steken, wandelen met mensen in een rolstoel, koekjes bakken en aan mensen geven, afval opruimen en kerkgebouwen helpen schoonmaken.

Zendelingen
Zendelingen

Cristina B. Franco zei het volgende: ‘Het is een eeuwig beginsel dat we gelukkiger en tevredener zijn als we ons concentreren op wat we kunnen geven, niet op wat we kunnen krijgen.’

Hoe reageren onze zendelingen? Ze werken met andere vrijwilligers, ze lachen en eten samen, en ze kunnen op een normale manier over het evangelie praten.

Steven J. Lund zei: ‘De beste manier om vreugde in dit leven te vinden, is samen met Christus anderen te helpen.’

Tijdens hun dienstbetoon wordt er niet ‘gepredikt’, maar laten de elders en zusters hun licht schijnen. Mensen merken hun uitstraling en stellen veel vragen. Op die manier kunnen de zendelingen vertellen wie ze zijn, waarom ze hier zijn en waarin ze geloven en in contact komen met mensen die voorbereid zijn het herstelde evangelie te horen.

Ook met de beperkingen door het coronavirus stoppen de zendelingen niet om anderen te helpen. De coronamaatregelen worden gerespecteerd en iedereen is blij met de uitgestoken handen. Het is een prachtig werk en de leden zijn ook meer dan welkom om samen de handen uit de mouw te steken. Zo ziet iedereen dat wat Bonnie L. Carson zo mooi verwoordde:

‘In deze godsdienst bekommert men zich niet alleen om zichzelf, integendeel, we worden allemaal geroepen om te dienen. Wij zijn de ogen, de handen, het hoofd, de voeten en de andere delen van het lichaam van Christus.’