Zondagmorgenbijeenkomst met wereldwijde plechtige samenkomst en hosannakreet

president nelson

Tijdens de zaterdagmorgenbijeenkomst op 4 april 2020 kondigde president Russell M. Nelson van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen aan dat een gedeelte van de zondagmorgenbijeenkomst van de algemene conferentie een plechtige samenkomst zal zijn, waarbij hij de leden zal voorgaan in de hosannakreet.

‘We bidden dat deze conferentie gedenkwaardig en onvergetelijk zal zijn vanwege de boodschappen die u zult horen, de unieke aankondigingen die we zullen doen, en de ervaringen waarvoor we u zullen uitnodigen’, zei president Nelson op het podium van het auditorium in het kantoorgebouw van de kerk. ‘Aan het eind van de zondagmorgenbijeenkomst houden we bijvoorbeeld een wereldwijde plechtige samenkomst waarin ik u in de heilige hosannakreet zal voorgaan. We bidden dat het een geestelijk hoogtepunt voor u zal zijn wanneer we God de Vader en zijn geliefde Zoon wereldwijd eensgezind onze innige dankbaarheid betuigen door Hen op deze unieke manier te loven.’

Wat is een plechtige samenkomst?

Een plechtige samenkomst is een bijzondere, gewijde bijeenkomst die om verschillende heilige redenen kan worden gehouden. Bijeenkomsten met een plechtige samenkomst vragen van de heiligen der laatste dagen een hogere geestelijke ingesteldheid. Een plechtige samenkomst wordt gehouden als er een nieuwe kerkpresident aan zijn ambtstermijn begint, als een tempel of een ander belangrijk gebouw (zoals het conferentiecentrum) wordt ingewijd, als er nieuwe Schriftuur wordt aangekondigd, als priesterschapsleiders instructie krijgen, of tijdens andere bijzondere bijeenkomsten. President Nelson zal tijdens zijn toespraak verder uitweiden over het specifieke doel van de plechtige samenkomst op zondagmorgen.

Wat is de hosannakreet?

De hosannakreet is een manier waarop heiligen der laatste dagen God de Vader en zijn Zoon, Jezus Christus, eren en prijzen. Het is extra betekenisvol dat dit zal gebeuren nu de kerk de 200e verjaardag van het eerste visioen van Joseph Smith viert.

De kreet staat symbool voor de manier waarop de menigte reageerde op de triomfale intocht van Jezus in Jeruzalem, tijdens de laatste week van zijn leven. ‘Hosanna, de Zoon van David! Gezegend Hij Die komt in de naam van de Heere; Hosanna, in de hoogste hemelen’, staat er in het Nieuwe Testament.

Sinds de sluitsteenceremonie van de Salt Laketempel in 1892 wordt de hosannakreet gedaan terwijl men met een witte zakdoek wuift. ‘We gebruiken voor deze heilige gebeurtenis een schone, witte zakdoek’, zei president Nelson op zaterdagmorgen. ‘Maar als u er geen hebt, kunt u gewoon met uw hand zwaaien.’

Na de hosannakreet op zondag zingt iedereen samen ‘Gods Geest brandt in ’t harte’, zoals bij de inwijding van de Kirtlandtempel.