Hoofdnavigatie overslaan

Laatste artikelen en video's

Ouderling M. Russell Ballard beantwoordt belangrijke vragen over De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.
Leden die voldoende Engels begrepen waren uitgenodigd om in het Europees Parlement te Brussel een interessant evenement bij te wonen over godsdienstvrijheid en gelovige vrouwen.
David A. Bednar legt uit dat tiendebetaling ons tot zegen strekt omdat de kerk daardoor tempels en kerken kan bouwen, de Schriften kan drukken enzovoort.
Jean B. Bingham, algemeen presidente van de vrouwenorganisaties van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, sprak op donderdag 9 november in het Europees Parlement in Brussel.
Dieter F. Uchtdorf beschrijft Gods onbegrensde liefde voor ieder van zijn kinderen.
Tien godsdienstige leiders en EU-functionarissen kwamen bijeen in het hoofdkwartier van de Europese Commissie in Brussel rond het thema: ‘De toekomst van Europa: een doeltreffende unie met gedeelde waarden’
Opnames videoreeks ‘Mormonen in Europa’ gaan van start. De videoreeks ‘Mormonen in Europa’ biedt een unieke kijk op het leven van kerkleden in heel Europa.
David A. Bednar legt uit dat we zegeningen ontvangen als we de wet van tiende naleven.