Fiji

Laatste artikelen

Als ik het kan, kan jij het ook! – Netty Ann

Netty Ann betrekt haar haar vriend die geen lid is bij het bereiken van haar Geloof in God doelstellingen [EN]. 

Voor het evangelie staan

Ouderling Jeffrey R. Holland omschrijft hoe we een stand als leden van de kerk kan maken [EN].

Op ’s Heren eigen wijze - Advies van een apostel

President Dieter F. Uchtdorf legt uit hoe onze zelfredzaamheid anderen tot zegen kan zijn.

Tijden Algemene Conferentie April 2016

In het weekend van 2 & 3 April vind de halfjaarlijkse Algemene Conferentie plaats. Bekijk hier de tijden waarop u de vergaderingen kunt volgen. 

Zelfredzaam worden

We moedigen u opnieuw aan om geestelijk en stoffelijk zelfredzaam te zijn. Geestelijke en stoffelijke zelfredzaamheid zijn onderling verbonden in het evangelie van Jezus Christus.

De zegeningen van de Algemene Conferentie - Elder Robert D. Hales

Elder Robert D. Hales spreekt over de zegeningen van de Algemene Conferentie.