Hoofdnavigatie overslaan

Laatste artikelen en video's

Avond met Elder Ballard voor de jeugd - Alle jeugd van 12-18 jaar zijn uitgenodigd voor deze speciale uitzending
Hervormde en Gereformeerde kerken hebben een haan of vis op de spits, Katholieke kerken een kruis maar de Kerk van Jezus Christus ven de Heiligen der Laatste Dagen aan de Zaaiersweg in Amsterdam had deze zomer iets bijzonders.
Dieter F. Uchtdorf legt uit dat onze liefde toeneemt als we ons hart voor God openstellen.
Verslag van de Halfjaarlijkse Ring Apeldoorn conferentie gehouden op 16-17 september 2017 met als thema 2 Nephi 31:20.
Ouderling Dale G. Renlund legt uit hoe deelname aan het avondmaal ons dichter bij de Heer brengt.
Ouderling Robert D. Hales van het Quorum van de Twaalf Apostelen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is afgelopen zondag 1 oktober aan ouderdomsverschijnselen overleden
Ontdek de komende algemene conferentie uw koning-Benjamintoespraak. De algemene conferentie is bij de tempel. Wees zowel een hoorder als een dader van het woord.
Heeft u de Algemene Conferentie gemist of wilt u de toespraken opnieuw bekijken? Gebruik dan deze link.