Fiji

Laatste artikelen

Als ik het kan, kan jij het ook! – Ondra

Ondra nodigt zijn vrienden uit naar een jeugdwerkactiviteit en legt hen uit hoe je moet bidden [EN].

Als ik het kan, kan jij het ook! – Barnabas

Barnabas vertelde zijn vrienden dat hij Mormoon is en bood hen het Boek van Mormon aan. Hij geeft advies over hoe je je kunt voorbereiden [EN].

Een vriend meenemen - Stefan

Stefan nodigt zijn vrienden uit voor de kerk en laat zien hoe hij dit doet [EN].

Als ik het kan,​ kan jij het ook! - Cesar

César legt ons uit hoe belangrijk de sabbatdag is en hoe wij deze heilig kunnen houden [EN]. 

Ontdek de zegeningen van het heilswerk voor onze voorouders

Doelen gebied Europa — hoe je aan de slag gaat

Nieuwe mormoonse apostelen in het Quorum der Twaalf

Tijdens de 185ste wereldwijde algemene oktoberconferentie van de kerk, zijn er 3 nieuwe leden van het Quorum der Twaalf Apostelen — een van de hoogste bestuurslichamen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen — voorgesteld.