Hoofdnavigatie overslaan

Lokale artikelen

Ouderling Russell M. Nelson, een apostel, getuigt dat Jezus Christus zijn kerk in deze tijd leidt door levende profeten die zijn wil openbaren.
Een historisch verslag van de zending van John W.F. Volker. Hij vertaalde het Boek van Mormon naar het Nederlands en vervulde een zending in Nederland.
Ouderling Robert D. Hales legt uit hoe we in het evangelie als gezin een hechtere band kunnen ontwikkelen.
Ouderling Andersen, een apostel, getuigt dat de waarheden en zegeningen van het evangelie door de profeet Joseph Smith hersteld zijn.
Dankzij de zelfredzaamheidscursus weet Richard welke geestelijke en stoffelijke zegeningen uit zelfredzaamheid voortvloeien.
Zowel de geloofsleer als de geschiedenis leert ons dat de meeste geloofsgemeenschappen met het lot van mensen in nood zijn begaan, en in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is dat niet anders.
Heb je een probleem? Maak je dan geen zorgen, en vertrouw op de Heer.
Op zaterdag 22 april vond de jaarlijkse vader- zoon dag van de ring Den Haag plaats. Ditmaal in het kerkgebouw van de wijk Leiden en inclusief de leiding waren er 36 mannen en jongens aanwezig.