Fiji

Laatste artikelen

Een patroon voor vrede

Om de vrede te krijgen moeten we actie ondernemen

Harten samengevoegd

President Henry B. Eyring herinnert ons aan de zegeningen en vreugde die we krijgen door familiehistorisch werk te doen.

Morgen zal de Heere wonderen doen in uw midden

De hemel moedigt u vandaag, morgen en eeuwig aan.

Gelegenheden om te helpen

President Thomas S. Monson laat ons inzien hoe we anderen kunnen dienen.

Geloof ik?

Als dit alles waar is, dan hebben we de beste boodschap van hoop en hulp die de wereld ooit gekend heeft.

Ouderling Gary B. Sabin geroepen als 2e raadgever in gebiedspresidium

Ouderling Gary B. Sabin is sinds 1 augustus geroepen als 2e raadgever in gebiedspresidium van Europa. Hij verving Ouderling Dyches.

De sabbat in de kerk

Door de sabbat te heiligen, kunnen we er meer vreugde in vinden en talrijke zegeningen ervaren die God graag over ons uitstort.