Hoofdnavigatie overslaan

Laatste artikelen en video's

Ouderling D. Todd Christofferson onderstreept de sleutelrol en taken van een vader.
Ouderling Ronald A. Rasband van het Quorum der Twaalf Apostelen bezocht op 22 april de ring conferentie van de ring apeldoorn.
Ouderling M. Russell Ballard behandelt de beginselen van een goede opvoeding.
LDS Charities heeft het centrum Los Rosales in Mostar geholpen met het bouwen van een professionele keuken en cafetaria, zodat de cliënten er opgeleid kunnen worden en gebruik van kunnen maken.
President Henry B. Eyring spoort ons aan om, ondanks onze eigen beproevingen, ons geloof in en onze liefde voor de Heer te tonen door anderen te dienen.
Maak kennis met de leiders van het gebied Europa
Een verslag van de ringconferentie van de Ring Antwerpen gehouden op 15 april 2018.
Ouderling Ulisses Soares, net geroepen als apostel, geeft zijn getuigenis van Jezus Christus.