Hoofdnavigatie overslaan

Lokale artikelen

Ouderling Robert D. Hales legt uit hoe we in het evangelie als gezin een hechtere band kunnen ontwikkelen.
Ouderling Andersen, een apostel, getuigt dat de waarheden en zegeningen van het evangelie door de profeet Joseph Smith hersteld zijn.
Dankzij de zelfredzaamheidscursus weet Richard welke geestelijke en stoffelijke zegeningen uit zelfredzaamheid voortvloeien.
Zowel de geloofsleer als de geschiedenis leert ons dat de meeste geloofsgemeenschappen met het lot van mensen in nood zijn begaan, en in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is dat niet anders.
Heb je een probleem? Maak je dan geen zorgen, en vertrouw op de Heer.
Op zaterdag 22 april vond de jaarlijkse vader- zoon dag van de ring Den Haag plaats. Ditmaal in het kerkgebouw van de wijk Leiden en inclusief de leiding waren er 36 mannen en jongens aanwezig.
Elder Gerrit W. Gong heeft leerkrachten van de kerk een andere kijk gegeven op de bekende nieuwtestamentische symbolen van de broden en de vissen.
Ouderling M. Russell Ballard legt uit wat we als volgeling van Christus en lid van zijn kerk doen.