Hoofdnavigatie overslaan

Laatste artikelen en video's

Heiligen der laatste dagen geloven dat de tempel het huis van de Heer is. Ontdek waarom er tempels worden gebouwd en wat er bij een mormoonse tempelinwijding gebeurt.
Ouderling M. Russell Ballard vraagt ons om in de kerstperiode een vriend mee naar de kerk te nemen.
President Thomas S. Monson spoort ons aan om in het Boek van Mormon te lezen en zo antwoord op de grote levensvragen te krijgen.
Hebt u zich weleens afgevraagd waarom mormonen geen sterkedrank, thee of koffie drinken? Kom meer te weten over de openbaring van God waardoor mormonen leren hoe gezonder te leven.
Ouderling M. Russell Ballard beantwoordt belangrijke vragen over De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.
Leden die voldoende Engels begrepen waren uitgenodigd om in het Europees Parlement te Brussel een interessant evenement bij te wonen over godsdienstvrijheid en gelovige vrouwen.
David A. Bednar legt uit dat tiendebetaling ons tot zegen strekt omdat de kerk daardoor tempels en kerken kan bouwen, de Schriften kan drukken enzovoort.
Jean B. Bingham, algemeen presidente van de vrouwenorganisaties van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, sprak op donderdag 9 november in het Europees Parlement in Brussel.