Fiji

Laatste artikelen

Hoe is het om stage te lopen bij het EU-kantoor van de kerk in Brussel?

Het EU-kantoor van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen ondersteunt de overheidsrelaties van de kerk bij de Europese Unie. Het kantoor in Brussel richt zich op zaken die te maken hebben met geloof, gezin en godsdienstvrijheid. 

Als ik het kan,​ kan jij het ook! - Thomas

Waarom wil Jezus dat we onze vrienden​ voor de kerk uitnodigen?

Een gave van vrede en bescherming

Wanneer we door de doop tot de kerk toetreden, worden we vervuld met hoop op het eeuwig leven, en op nader tot God komen door Hem beter te gaan begrijpen, en zijn doel voor ons beter te bevatten

Het Mormon Tabernacle Choir kondigt europese tour 2016 aan

Het Mormon Tabernacle Choir en orkest op Temple Square zal in 2016 aan een internationale tour beginnen en bezoek daarbij acht Europese steden. Concerten zijn gepland in Berlijn, Frankfurt, Neurenberg, Wenen, Zürich, Brussel, Rotterdam en Parijs.

Geestelijk en stoffelijk zelfredzaam worden — in de zegeningen van vasten en de vastengave onderwijzen

Doelen gebied Europa — hoe je aan de slag gaat om geestelijk en stoffelijk zelfredzaam te worden door de zegeningen van vasten en de vastengave te leren en erin te onderwijzen.

President Boyd K. Packer overleden

Ouderling Boyd K. Packer, president van het Quorum der Twaalf Apostelen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is op vrijdag 3 juli 2015 om 14:00 in Salt Lake City overleden. Hij was 90 jaar. Volg hier de livestream van de uitvaartdienst.