Fiji

Laatste artikelen

Priesterschapssleutels

Ouderling Stevenson legt de herstelling, het doel en de zegeningen van priesterschapssleutels uit. 

Het evangelie verkondigen

Ouderling Dallin H. Oaks leert ons hoe we de christelijke eigenschappen ontwikkelen die we nodig hebben voor de verkondiging van het evangelie.

Tempelterrein geheel vernieuwd

Onlangs werden de werkzaamheden voor het nieuwe terrein rondom de Den Haag-tempel afgerond. Het traject heeft volgens planning ruim een jaar geduurd. Het resultaat is prachtig geworden. 

De behoefte aan zelfredzaamheid

Ouderling Clifford T. Herbertson legt uit dat zowel leidinggevenden als leden de zelfredzaamheidsbeginselen moeten toepassen.  

Psychologische hulp voor Vluchtelingen

Coordinator Flavia Calò bespreekt het partnership met de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste dagen en MEDU voor het leveren van psychologische hulp aan vluchtelingen die zijn geland op het eiland. 

Medische hulp voor vluchtelingen in Rome

Algemeen coordinator Alberto Barbieri bespreekt het partnership met de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste dagen en MEDU voor het leveren van medische hulp aan vluchtelingen in Rome.

Ring Antwerpen stelt hygiënekits samen als dienstbetoon

Op zaterdag 23 januari 2017 kwamen de broeders van de ring Antwerpen samen voor een priesterschapsvergadering. Daar krijgen zij een opbouwende boodschap van ringpresident Joep Boom omtrent het thema van dit jaar: dienstbetoon.

Muzikaal optreden Savannah Stevenson groot succes

Op 20 januari jl. heeft Savannah Stevenson een optreden verzorgd in het mooie kerkgebouw aan de Zegwaardseweg in Zoetermeer van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Savannah vertelde en zong die avond over haar leven, haar werk en haar geloof.