Fiji

Laatste artikelen

Hij leeft #VREDEVORST

Christus heeft de banden van de dood voor allen verbroken.

O, hoe groot is het plan van onze God!

President Dieter F. Uchtdorf wijst op de vele zegeningen van het herstelde evangelie waarvoor we dankbaar kunnen zijn.

Paasactie vestigt aandacht op beginselen van vrede van Vredevorst

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen spoort mormonen en anderen al voor het vierde jaar op rij aan om in de paastijd hoopgevende boodschappen over Jezus Christus te delen.

Vrouwen die hun geweten volgen

Als u uw diepste overtuigingen verkondigt en uw hoogste waarheden nastreeft, kan dat door uw omgeving als een provocatie ervaren worden. Gewetensvrijheid is onontbeerlijk voor morele keuzevrijheid, vooral in tijden van tegenstand. Onze identiteit krijgt vorm als wij pal staan voor wat juist is en wat niet.

Stoffelijke zelfredzaamheid bevorderen

Als we in deze materiële wereld op te grote voet leven, laten we dan op onze schreden terugkeren. Beslis wat u wilt, stel doelen en maak plannen om uw verlangens door te budgetteren te bereiken. Bid en werk eraan. Dat zijn de ingrediënten van succes!

Bisschop Gérald Caussé ontmoet Frans-Polynesische president

Bisschop Gérald Caussé, presiderende bisschop van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, heeft op donderdag 23 februari in Papeete de Frans-Polynesische president Édouard Fritch ontmoet. 

Blootstelling van kinderen aan pornografie in de EU

Wij doen een beroep op burgers en overheidsdienaren met verantwoordelijkheidsbesef overal ter wereld om maatregelen te bevorderen die erop gericht zijn het gezin als de fundamentele eenheid van de maatschappij te handhaven en te versterken