Fiji

Laatste artikelen

Vacature

 Finance Manager in de Europe Area Office in Frankfurt, Duitsland

Een voorouder vinden, Jezelf vinden - Denise

Denise, een jonge alleenstaande uit Duitsland, vertelt over haar grootvader, die tijdens de oorlog vluchteling was. Ze legt uit hoe zijn ervaringen haar geholpen hebben. 

Een oproep aan mijn zusters

President Nelson bespreekt het belang van vrouwen en hun goddelijke rol in het koninkrijk van God.
 

Zijn mormonen christenen?

Ouderling Jeffrey R. Holland, een hedendaagse apostel, verklaart dat mormonen christenen zijn.

Een heilige verantwoordelijkheid

President Thomas S. Monson laat priesterschapsdragers inzien dat het heilige gezag van het priesterschap met plichten en verantwoordelijkheden gepaard gaat.

De beste generatie jongvolwassenen

Ouderling Ballard moedigt de jongvolwassenen aan om de lat hoger te leggen en de beste generatie in de geschiedenis van de kerk te worden.

Geestelijke zelfredzaamheid bevorderen

We kunnen zelfredzaam worden door de raad van het Eerste Presidium op te volgen en deze eenvoudige dingen in ons persoonlijk en gezinsleven toe te passen.

Ga op zoek naar uw voorouders

Ga op zoek naar uw voorouders en ontdek welke zegeningen daaruit voortvloeien.