Laatste artikelen en video's

  Ouderling Ronald A. Rasband legt uit hoe belangrijk het is om ons te houden aan onze beloften aan, en verbonden met, de Heer en onze medemensen.
  D. Todd Christofferson legt uit hoe we door onze levenswijze in Christus kunnen blijven.
  Ouderling Thomas Hänni spreekt over een voortdurende verandering van hart.
  Ouderling D. Todd Christofferson beschrijft het blijvende geluk dat voortkomt uit de vreugde van evangeliegericht leven
  President Dallin H. Oaks legt uit hoe Gods plan voor zijn kinderen ons een duidelijk doel geeft.
  President Russell M. Nelson en andere kerkleiders doen historische aankondigingen over de voortgaande herstelling van de kerk van de Heer in deze laatste dagen.
  Ouderling Dale G. Renlund legt uit hoe we een beter mens kunnen worden door ons aan Christus toe te wijden.
  President Russell M. Nelson getuigt van de waarde van vrouwen en van hun essentiële rol in Gods plan voor zijn kinderen.