Laatste artikelen en video's

Ouderling Henri Boegaerts en zuster Linda Boegaerts zijn op 6 juli 2024 aangesteld als de nieuwe servicezendingsleiders voor het zendingsgebied België-Nederland. Ze zullen instaan voor de dagelijkse begeleiding en werving van servicezendelingen.
Lauren Buysse diende ruim 18 maanden in het zendingsgebied Lyon (Frankrijk) als zendeling voor De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Ze heeft zich gedurende deze periode gericht op dienstbetoon en het delen van haar geloof uit liefde voor God en zijn kinderen.
Met het oog op zijn 100e verjaardag, op 9 september 2024, wijst president Russell M. Nelson ons op een passage in de Schriften waar Jezus Christus ons aan de hand van het getal 100 een les over dienstbetoon en liefde leert.
Vergeving is een van de grootste gaven die onze Vader ons gegeven heeft. Dankzij de verzoening van Jezus Christus kunnen wij het vreugdevolle wonder van vergeving ontvangen – door een machtige verandering van hart door te maken, door ‘een heilige [te worden], als een kind: onderworpen, zachtmoedig, ootmoedig, geduldig, vol liefde’, door vrede en vertrouwen te voelen, en door gemoedsrust en de kracht te ontvangen om vreugdevol het verbondspad te blijven bewandelen.
Waar tot vorig jaar van de jaarlijkse jeugdalbums alleen de titelsongs werden vertaald, is dit jaar het complete Jeugdalbum 2024 in diverse andere talen, waaronder Nederlands, vertaald.
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is verheugd aan te kondigen dat er in Brussel, op Kunstlaan 52, een nieuwe tempel zal worden gebouwd. Dit is een belangrijke stap voor de leden van de kerk in België en omliggende gebieden.
Op zaterdag 8 juni kwamen in het kerkgebouw van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in Breda daarom ruim honderd mensen uit verschillende steden bij elkaar die op zoek waren naar hun familiewortels. Meer dan de helft had geen connectie met de kerk.
Freelance voor de kerk vertalen