Laatste artikelen en video's

  President Russell M. Nelson getuigt van de waarde van vrouwen en van hun essentiële rol in Gods plan voor zijn kinderen.
  We gaan op zondag naar de kerk, maar blijft het daarbij? En als de kerk nu eens meer dan een gebouw was en ons dagelijks inspireerde?
  Welke moeilijkheden ik ook in mijn leven tegenkom, ik alleen maar kan vertrouwen op het evangelie. Een getuigenis van Arnlod Loorbach.
  President Russell M. Nelson beschrijft de vreugde die we kunnen ontvangen en het verschil dat we kunnen maken als we Gods kinderen liefhebben door hen te dienen.
  Op 23 November werd door Kleurrijk Haarlem (één van de ondertekenaars van het vredesconvenant) een interreligieus kerstfeest georganiseerd in ons kerkgebouw in Haarlem
  Bonnie H. Cordon legt uit dat we voor de schapen van de goede Herder moeten zorgen als we Hem willen volgen.
  Welkom in een gemeenschap waar iedereen Jezus’ voorbeeld probeert te volgen. Ontdek op KomTotChristus.org wat we geloven.
  Zuster Reyna I. Aburto legt uit hoe we, door bij beproevingen op Christus te vertrouwen, onze mentale en lichamelijke moeilijkheden kunnen overwinnen.