Laatste artikelen en video's

Freelance voor de kerk vertalen
Er zijn veel mogelijkheden om een seniorzending te vervullen.
Op 26 mei 2024 beleefde Emma Baetens een bijzonder moment. Ze werd door ringpresident Angelo Leman aangesteld als voltijdzendeling van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.
Elke week hebben we de kans om na te denken over de verbonden die we met God hebben gesloten. Als we waardig van het avondmaal nemen, beloven we opnieuw om er altijd naar te streven Jezus Christus indachtig te zijn en zijn naam op ons te nemen.
Op 15 mei vierde de internationale gemeenschap de internationale Dag van het Gezin. Ter gelegenheid hiervan heeft het kantoor voor EU- en internationale aangelegenheden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen bijzondere personen erkend die zich voor de versterking van gezinnen in heel Europa hebben ingezet.
Gerald Sorensen was vrijwilliger bij de Amerikaanse luchtmacht. Hij sneuvelde tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog in België, waar hij moedig tegen de Duitse bezetter vocht. Hij en zijn familie waren lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Een afvaardiging van de kerk werd uitgenodigd voor een herdenkingsplechtigheid tijdens Memorial Day op de begraafplaats in de gemeente Ganshoren.
Vertegenwoordigers van kerken en moskeeën vergaderen in het gebouw van de wijk Arnhem over de Green Deal
We nodigen iedereen uit om naar boodschappen over hoop, vrede en eeuwig leven dankzij Jezus Christus te luisteren tijdens de jaarlijkse uitzending van de algemene conferentie. Doe mee met onze online, wereldwijde eredienst.