Laatste artikelen en video's

  Ouderling Dieter F. Uchtdorf noemt enkele eenvoudige stappen die we kunnen nemen om anderen over het evangelie te vertellen.
  Op zondagmorgen 7 juli werd in het kerkgebouw van Leiden in bijzijn van enige bezoekers van de Doopsgezinde en Remonstrantse gemeente, het compassiedoek overgedragen.
  Eind juni waren Linda en Richard Eyre in het kerkgebouw van Brussel voor een presentatie over huwelijk, gezinsleven en wat wij als leden van de kerk kunnen doen om de negatieve trends in de wereld tegen te gaan.
  LDS Charities, het Kroatische Rode Kruis en Dokters van de Wereld helpen vluchtelingen met hun integratie.
  Ouderling Jeffrey R. Holland legt de ware betekenis van de Schriftuurlijke term ‘volmaking’ uit.
  President Russell M. Nelson legt uit hoe de verordeningen van de verhoging ons in staat stellen in alle eeuwigheid met ons gezin samen te zijn.
  Zuster Sharon Eubank legt uit dat we ons tot Christus kunnen wenden als we hulp nodig hebben.
  Jaime is als lid van de kerk rijkelijk gezegend. Maar hij heeft ook veel beproevingen gehad. Toen hij en zijn vrouw zeer veel schulden hadden met hun reisbureau beseften ze dat ze hulp nodig hadden om hun bedrijf weer rendabel te maken.