Laatste artikelen en video's

Cristina B. Franco legt uit dat we anderen tot zegen zijn als we offers brengen om de Heer te dienen.
President Nelson moedigt ons aan ‘het nieuwe normaal’ te omarmen door ons tot onze hemelse Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest te wenden.
Russell M. Nelson, president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen spreekt dankbede uit en vraagt iedereen samen te bidden en de sociale media als dankdagboek te gebruiken.
Ontdek wat we door het Boek van Mormon, een hedendaagse profeet en andere mensen over de juiste balans tussen ons gezinsleven en ons werk kunnen leren
Russell M. Nelson zal een videoboodschap met de wereld delen. De profeet en president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen zal uitleggen hoe we dankzij Jezus Christus hoop en genezing kunnen vinden in deze tijd van grote mondiale stagnatie en instabiliteit.
Russell M. Nelson, profeet en president van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, brengt de wereld op 20 november 2020 om 19.00 uur Midden-Europese tijd een bijzondere boodschap aan de wereld .
Voormalig zakenman Tom King legt uit hoe hij een evenwicht tussen zijn gezin en zijn werk vond en hoe het Boek van Mormon hem daarbij hielp.
Ontdek hoe Lindsey Stirling door haar vertrouwen in God en Jezus Christus anorexia overwon.