Laatste artikelen en video's

Jezus dient de mensen in het oude Amerika en bemerkt hun zwakheid. Uit medelijden geneest Hij de zieken, roept Hij de kleine kinderen tot Zich en bidt Hij.
Jezus vertelt de Nephieten in het oude Amerika dat zij de ‘andere schapen’ van zijn kudde zijn, zoals in de Bijbel staat geschreven, en waarover de Heer in Jeruzalem had gesproken.
Jezus Christus zet zijn onderricht aan het volk in het oude Amerika voort. Hij haalt de woorden uit de Bergrede en de zaligsprekingen uit het evangelie volgens Mattheüs 5–7 aan.
Jezus Christus predikt tot het volk in Amerika en roept de profeet Nephi en andere discipelen bij naam. Hij geeft ze de macht om mensen te dopen die zich bekeren en in Hem geloven.
Het volk in het oude Amerika krijgt met grote verwoestingen te maken. De overlevenden krijgen weer hoop en zien de herrezen Christus uit de hemel neerdalen.
Het volk in het oude Amerika krijgt met grote verwoestingen te maken. De overlevenden komen bijeen en zien de verrezen Christus uit de hemel neerdalen. Jezus dient hen en er verschijnen engelen.
Dankbaarheid is niet alleen een sleutel tot persoonlijke vreugde. Het motiveert ons ook om anderen tot zegen te zijn en de wereld te verbeteren.
Ontdek hoe het Boek van Mormon samen met de Bijbel van Jezus Christus getuigt.