Hoofdnavigatie overslaan

Laatste artikelen en video's

President Russell M. Nelson legt uit dat het belangrijk is om de kerk van de Heer te noemen bij de naam die Hij haar heeft gegeven.
Lees hoe De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen is opgezet en waarom zij door apostelen wordt geleid.
Krijg antwoord op uw vragen over de zin van het leven.
David A. Bednar legt uit dat tiendebetaling ons tot zegen strekt omdat de kerk daardoor tempels en kerken kan bouwen, de Schriften kan drukken enzovoort.
Afgelopen 29 september heeft de wijk Den Bosch haar 25-jarig jubileum op feestelijke wijze gevierd met haar leden, voormalige en verhuisde leden, buurtbewoners en andere belangstellenden.
Ontdek hoe vrouwen in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en in de gemeenschap leidinggeven.
___
Leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen geloven in de Bijbel. Ontdek hoe ze die in hun dagelijks leven gebruiken.
David A. Bednar legt uit dat we zegeningen ontvangen als we de wet van tiende naleven.