Laatste artikelen en video's

President Eyring legt ons aan de hand van het gebed van Joseph Smith uit hoe krachtig het gelovige gebed is.
Ontdek hoe de Schriften de vraag ‘Wie is Christus?’ beantwoorden: Hij is de Schepper.
Zuster Cordon herinnert ons eraan ons licht te laten schijnen en een voorbeeld voor de mensen rondom ons te zijn.
Ouderling Dale G. Renlund legt uit hoe we vreugde kunnen vinden en meer zoals onze Vader in de hemel kunnen worden door Gods geboden te onderhouden.
President Nelson herinnert ons aan zijn profetische belofte dat als wij de correcte naam van de kerk gebruiken, onze hemelse Vader zijn macht en zegeningen op ons zal uitstorten.
Broeders en zusters, laten wij de geestelijke ervaringen uit de geschiedenis van ons leven en wat wij in het afgelopen halfjaar hebben meegemaakt met elkaar delen.
President Nelson spoort ons aan om ons vermogen om Hem te horen te vergroten.
President Nelson noemt enkele belangrijke zegeningen die voortvloeien uit de herstelling van het evangelie van Jezus Christus, waardoor we hoop en een positieve instelling kunnen hebben.