Laatste artikelen en video's

  Ouderling Dieter F. Uchtdorf spoort ons aan om tijd met ons gezin door te brengen en afleidingen te negeren.
  President Henry B. Eyring beklemtoont dat we ons belangrijkste werk binnen de muren van ons huis verrichten.
  Op 15 mei is het de Dag van het Gezin, een internationale gedenkdag die in 1993 door de algemene vergadering van de Verenigde Naties in het leven is geroepen.
  M. Russell Ballard spoort ons aan om ons uiterste best te doen om het gezin te versterken in een wereld die ons in de tegengestelde richting trekt.
  Tijdens de afgelopen algemene conferentie gaf het Eerste Presidium instructie over enkele belangrijke thema’s. Met name werd uitvoerig toegelicht waarom beleidsregels soms worden aangepast en hoe deze regels zich verhouden tot de leer van Christus.
  Op de afgelopen algemene conferentie is ouderling Hans T. Boom geroepen als Algemeen Zeventiger van de kerk. Hij maakt deel uit van het 1e Quorum van Zeventig .
  We kunnen onze ‘grootste plicht’ vervullen door onze voorouders te zoeken.
  Wat vindt De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen van Moederdag?