Hoofdnavigatie overslaan

Laatste artikelen en video's

Krijg antwoord op uw vragen over de zin van het leven.
David A. Bednar legt uit dat tiendebetaling ons tot zegen strekt omdat de kerk daardoor tempels en kerken kan bouwen, de Schriften kan drukken enzovoort.
Afgelopen 29 september heeft de wijk Den Bosch haar 25-jarig jubileum op feestelijke wijze gevierd met haar leden, voormalige en verhuisde leden, buurtbewoners en andere belangstellenden.
Ontdek hoe vrouwen in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en in de gemeenschap leidinggeven.
___
Leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen geloven in de Bijbel. Ontdek hoe ze die in hun dagelijks leven gebruiken.
David A. Bednar legt uit dat we zegeningen ontvangen als we de wet van tiende naleven.
In de laatste week van september zijn er in Haarlem en vele andere Nederlandse steden veel activiteiten georganiseerd rondom het thema vrede.
Ouderling Ulisses Soares getuigt dat we dankzij blijvend geloof in Christus onze moeilijkheden kunnen overwinnen.