Hoofdnavigatie overslaan

Laatste artikelen en video's

President Dallin H. Oaks legt uit hoe Gods plan voor zijn kinderen ons een duidelijk doel geeft.
Na zijn zending nodigde een vriendin Pedro uit voor een zelfredzaamheidsseminar in zijn ring.
Joy Jones legt uit dat onze liefde voor Christus en zijn kinderen, en niet onze drang naar erkenning, onze motivatie voor liefdadigheid en dienstbetoon moet zijn.
Geloof in de Heer Jezus Christus en een persoonlijke band met Hem zijn cruciaal in ons leven.
President Russell M. Nelson legt uit dat het belangrijk is om de kerk van Christus te noemen bij de naam die de Heer haar heeft gegeven.
Woon de gratis open dagen van de Rometempel bij Maandag 28 januari 2019 t/m zaterdag 16 februari 2019 Ga voor meer informatie naar tempio.lds.org
Bonnie H. Cordon legt uit dat we voor de schapen van de goede Herder moeten zorgen als we Hem willen volgen.
Het samenbrengen van families het werk van de Heer is. En zo gaat de profetie van de profeet Elia in Maleachi 4:6 in vervulling.