Hoofdnavigatie overslaan

Laatste artikelen en video's

President Russell M. Nelson getuigt van de waarde van vrouwen en van hun essentiële rol in Gods plan voor zijn kinderen.
Toen Claudia van Brazilië naar Portugal verhuisde, kon ze haar loopbaan als leerkracht geschiedenis niet voortzetten. Ontdek hoe ze dankzij het zelfredzaamheidsinitiatief een nieuwe weg ingeslagen is.
Uit ervaring weet ik dat het belangrijkste doel, ‘Volg de profeet’, tot de grootste zegeningen leidt. Als we de profeet volgen in alle raad die hij ons geeft, ‘zal ons geloof in onze hemelse Vader en Jezus Christus sterker worden’.
Op vier zaterdagmiddagen in december zongen de zendelingen met enkele leden uit de zone Rotterdam kerstliedjes op verschillende opvallende plaatsen.
Op 9 september 2018 heeft ouderling Quentin L. Cook een face-to-facegesprek met jong-volwassenen gehouden.
President Russell M. Nelson getuigt dat we voor een sublieme belofte in aanmerking komen als we naar God opzien.
Tijdens de Vredesweek in september 2018 ontstond het idee om voor de vluchtelingen met een verblijfsvergunning, die hun eerste kerst in hun nieuwe thuis meemaken, een kerstpakkettenactie te organiseren.
Ouderling Quentin L. Cook legt uit hoe we door het toepassen van het nieuwe kerkschema en leerplan blijvende bekering tot Jezus Christus kunnen bewerkstelligen.