Laatste artikelen en video's

  Levensvragen zijn net wiskundige formules, vooral als het om onze persoonlijke aanbidding gaat.
  Een voorzichtige hervatting van erediensten en andere bijeenkomsten en activiteiten zal volgens de richtlijnen van de plaatselijke overheid plaatsvinden
  Het Boek van Mormon komt tot leven in 1 Nephi 17:3
  Het Boek van Mormon komt tot leven in 1 Nephi 8:10–12
  Levensvragen zijn net wiskundige formules, vooral als het om onze persoonlijke rechtschapenheid gaat.
  President Russell M. Nelson presenteert een proclamatie van het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen ter ere van tweehonderd jaar herstelling van de volheid van het evangelie van Jezus Christus.
  Levensvragen zijn net wiskundige formules, vooral als het om ons persoonlijke dienstbetoon gaat.
  Ouderling M. Russell Ballard behandelt de beginselen van een goede opvoeding.