Laatste artikelen en video's

  President Henry B. Eyring legt uit dat verbondsvrouwen een belangrijke rol in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen spelen.
  President Nelson nodigt alle mensen hartelijk uit, waar ze ook in geloven, om samen met ons via technologie aan de algemene aprilconferentie deel te nemen en zich in de troostende kracht van geopenbaarde waarheid te verheugen.
  Ledereen heeft vragen. Kom tijdens de algemene conferentie naar een profeet luisteren en krijg antwoord op de uwe.
  Ik nodig u uit om samen met mij in de hele wereld te vasten, als uw gezondheid dat toelaat, en te bidden om verlichting van de lichamelijke, emotionele en economische gevolgen deze pandemie.
  Ouderling Gary E. Stevenson legt uit dat we door deugdzaamheid geluk en zegeningen ontvangen.
  Welke beproevingen we ook krijgen, Hij maakt het mogelijk om ze te overwinnen.
  Bekijk president Nelsons boodschap van hoop nu de bezorgdheid over COVID-19 toeneemt en kerkdiensten wereldwijd zijn opgeschort.
  president Nelson nodigt ons uit om naar de stem van de Heer te luisteren