Laatste artikelen en video's

  Ontdek hoe leuk het is om anderen in de kersttijd te dienen.
  We ervaren onze grootste vreugde als we onze naasten helpen. Dat is de sleutel om een waar discipel van Jezus Christus te worden.
  'Als we door de reine liefde van Christus, of naastenliefde, zijn omgeven, denken, voelen en handelen we meer zoals onze hemelse Vader en Jezus Christus. Onze kleine en eenvoudige goede werken monden uit in een leven vol liefde.'
  President Henry B. Eyring spoort ons aan om, ondanks onze eigen beproevingen, ons geloof in en onze liefde voor de Heer te tonen door anderen te dienen.
  Het gebiedspresidium Europa nodigt ons met een speciale kerstboodschap uit om in deze kersttijd de wereld te verlichten en de geboorte van de Heiland te vieren.
  Ervaar het ontzag van de herders op de vlakten van Judea. Voel de vreugde van de wijzen die knielen voor het Licht van de wereld – onze Heer en Heiland, Jezus Christus.
  Van 26 september tot 27 oktober werd in het Amsterdamse theater Carré de Book of Mormon musical opgevoerd. Met ruim 60.000 bezoekers was het, zoals in vele andere steden, een groot commercieel succes.
  Cristina B. Franco legt uit dat we anderen tot zegen zijn als we offers brengen om de Heer te dienen.