Laatste artikelen en video's

Bekijk deze muzikale viering van de verzoening en opstanding van Christus, met befaamd violiste Jenny Oaks Baker.
Geniet deze paastijd van een speciaal paasconcert: DE VERLOSSER – EEN PAASVIERING. Gedenk zo met ons de verzoening en opstanding van onze goddelijke Verlosser. Te zien in april 2023.
Als de Heiland nu hier was, zou Hij zijn liefde voor je uiten. Hij zou zeggen dat je het kunt, dat je je tot Hem kunt wenden, je zonden kunt achterlaten, kunt veranderen, zodat Hij je kan vergeven.
Als we leven als volgeling van Jezus Christus, gaan we inzien dat Hij in alles om ons heen is. Jezus kan ons kompas zijn als we de stormachtige wateren van het leven bevaren.
The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square brengen ‘Luister, o volk’ren’ van George F. Root, in een arrangement van Mack Wilberg.
Als we het voorbeeld van Jezus volgen, kunnen we met Hem verenigd zijn en alle kinderen van onze Vader het gevoel geven dat ze geliefd zijn en erbij horen.
Er is hoop voor iedereen op aarde. Er is hoop dat we onze fouten, ons verdriet, onze worstelingen, onze beproevingen en moeilijkheden kunnen overwinnen. Er is hoop en gemoedsrust in Christus.
Alexander vertelt hoe hij opnieuw heeft moeten leren bidden en wat voor verschil dat voor hem heeft gemaakt in zijn leven.