Laatste artikelen en video's

  De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen heeft uitzonderingen op de kledingnormen voor jonge mannelijke zendelingen aangekondigd.
  Heiligen der laatste dagen verlenen 800.000 Europeanen humanitaire hulp
  Het Boek van Mormon komt tot leven in Alma 32:12–13
  Het Boek van Mormon komt tot leven in Alma 18:16–17
  Het Boek van Mormon komt tot leven in Alma 14:26, 28
  Ontdek hoe de Schriften de vraag ‘Wie is Christus?’ beantwoorden: Hij schenkt ons vergeving.
  Het Boek van Mormon komt tot leven in Alma 5:49–50
  Het Boek van Mormon komt tot leven in Mosiah 27:28–29