Laatste artikelen en video's

Welke labels er ook op ons geplakt worden, God ziet wie we werkelijk zijn en houdt van ons zoals we zijn.
Vrouwen en mannen die in Europese kerkgemeenten van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen als vrijwilliger leiding geven, hebben baat bij het programma voor omgaan met een emotionele crisis.
Leef het beginsel van insluiting van anderen na. Heb elkaar lief. Wees vriendelijk voor elkaar, ondanks grote verschillen. Behandel elkaar met respect en hoffelijkheid.
President Russell M. Nelson en zuster Wendy W. Nelson zullen op zondag 15 mei 2022 om 18.00 uur ( MDT) tot jongvolwassenen spreken tijdens een wereldwijde devotional. Alle jongeren tussen 18 en 30 jaar worden uitgenodigd om deel te nemen.
Tanis Douma uit Hoofddorp ging op de uitnodiging in van haar vriendin Emily, CEO of algemeen directeur van een non-profit organisatie, om mee naar Polen te gaan en gedoneerde spullen naar de grens met Oekraïne te brengen.
The Tabernacle Choir at Temple Square zingt ‘My Heavenly Father Loves Me’.
God heeft alles en iedereen verschillend gemaakt. We kunnen verschillend zijn, maar toch samen zijn. We hoeven niet hetzelfde te zijn om één te zijn.
Jezus diende iedereen zonder onderscheid. Zijn leringen komen mannen en vrouwen op dezelfde manier en door dezelfde beginselen ten goede, ongeacht hun geslacht.