Laatste artikelen en video's

Door familierelaties kunnen we karakter en liefde voor elkaar ontwikkelen. God wil dat we zijn allergrootste zegeningen nastreven door zijn geboden te onderhouden.
Met een positieve kijk op het leven kun je zoveel schoonheid in de wereld zien en je relaties met dierbaren koesteren. Geschreven en gezongen door Regan Rindlisbacher.
Als de storm om u heen woedt, kunt u standvastig en hoopvol blijven door op uw geloof in Jezus Christus te steunen. Door uw geloof zult u dagelijks naar manieren zoeken om Hem beter te volgen.
Begin je zoektocht naar geluk met het goede om je heen. Als je wilt wegrennen van wie je bent, bedenk dan dat je hulp kunt krijgen en dat God je nooit in de steek laat.
We zijn allemaal met elkaar verbonden in de familie van God. Families worden hechter als oud en jong bewust binding met elkaar proberen te maken, hun banden koesteren en zich voor anderen inzetten.
Als we Jezus tot het middelpunt van ons leven maken, zullen we doen wat er het meest toe doet, en worden we met geestelijke kracht, voldoening en vreugde gezegend. Wat is ‘noodzakelijk’ in uw leven?
Ouderling Dieter F. Uchtdorf van het Quorum der Twaalf Apostelen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen spreekt op zondag 12 juni 2022 tijdens een uitzending over Onderwijzen naar het voorbeeld van de Heiland.
Elk groot werk bestaat uit eenvoudige stappen. Voor welk werk wil je je inzetten?