Laatste artikelen en video's

In een samenleving die de goddelijke zending van Jezus Christus uit het oog verliest, is het van steeds kritieker belang om manieren te vinden waarop we een inniger band met de Heer kunnen krijgen en een gelukkiger en voldoening gevender leven leiden.
The Tabernacle Choir at Temple Square brengt een uitvoering van ‘God Be with You Till We Meet Again’ in een arrangement van Mack Wilberg. Tekst: Jeremiah E. Rankin; muziek: William G. Tomer.
Op het verbondspad vinden we de essentiële zegeningen van vergeving en reiniging van zonde.
President Dallin H. Oaks en zuster Kristen Oaks spreken S&I-medewerkers en -leerkrachten toe en bespreken jongeren en jongvolwassenen godsdienstonderwijs geven met Chad H Webb en Adam N. Smith.
Dankzij Jezus Christus hoeven onze fouten ons niet te typeren. Ze kunnen ons perfectioneren.
The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square brengen ‘I Know That My Savior Loves Me’, geschreven door Tami Jeppson Creamer en Derena Bell, in een arrangement van Ryan Murphy.
We moeten een rolmodel van vriendelijkheid, inclusie, hoffelijkheid en christelijke naastenliefde zijn.
God in ons leven laten zegevieren, begint met het geloof dat Hij bereid is ons te leiden.