Laatste artikelen en video's

  Zaterdag vond er een ontmoeting plaats tussen president Russell M. Nelson van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en paus Franciscus.
  LDS Charities, de humanitaire hulporganisatie van de kerk, heeft haar jaarverslag 2018 uitgegeven. Hieruit blijkt dat de kerk en haar meer dan 1.900 partners afgelopen jaar hulp boden met 2.885 projecten in 141 landen.
  Zuster Sharon Eubank zegt dat we een antwoord op vragen over het evangelie paraat moeten hebben.
  Ouderling Stevenson legt de herstelling, het doel en de zegeningen van priesterschapssleutels uit.
  Een moeder legt haar kinderen uit hoe ze zich geestelijk kunnen beschermen door de wapenrusting van God aan te trekken
  Het thema van de conferentie was: ‘Kom dan en volg Mij’ (Math. 19:21). Speciale gasten waren gebiedspresident ouderling Paul V. Johnson en gebiedszeventiger ouderling Karl Douglas Hirst.
  Ga op zoek naar uw voorouders
  Het was in 1960 dat twee jonge mannen aan de deur belden en zich voorstelden als zendelingen van de kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen.