Laatste artikelen en video's

We kunnen in elke levensfase onze zegeningen herkennen en dankbaar zijn, wat er ook gebeurt.
Soms beschouwen we onze familieleden als vanzelfsprekend, vooral onze moeder.
Door de Schenker indachtig te zijn, krijgen we meer waardering voor alles wat we hebben.
Zaterdag 18 november ging landelijk communicatiebestuurder Melina van Andel met de ringcommunicatiebestuurders, Lydia Stekkinger (ring Apeldoorn) en Marvin Bijkerk ( ring Breda) naar Barneveld voor een landelijk interkerkelijk evenement over hoe je als kerk effectiever kunt communiceren.
Henry B. Eyring legt uit dat we zullen beseffen welke zegeningen we al hebben ontvangen als we de Heer meer danken.
Soms is het goed om even stil te staan, omhoog te kijken en dankbaar te zijn voor onze zegeningen.
Als we alleen met onszelf bezig zijn, is het makkelijk om anderen te vergeten. Als we ons op anderen richten, worden we herinnerd aan alles wat we hebben gekregen.
Als uw leven een nachtmerrie lijkt, kunt u hoop krijgen door dankbaar en gelukkig te zijn.