Laatste artikelen en video's

The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square brengen een uitvoering van ‘A Child’s Prayer’, geschreven door Janice Kapp Perry.
De Heiland geeft niet zoals de wereld geeft, maar biedt ons vrede en helpt ons onze angsten te overwinnen.
Mogen wij altijd bedenken dat ieder geestkind van God naar de aarde komt op zijn of haar eigen eeuwige levensreis.
In een samenleving die de goddelijke zending van Jezus Christus uit het oog verliest, is het van steeds kritieker belang om manieren te vinden waarop we een inniger band met de Heer kunnen krijgen en een gelukkiger en voldoening gevender leven leiden.
The Tabernacle Choir at Temple Square brengt een uitvoering van ‘God Be with You Till We Meet Again’ in een arrangement van Mack Wilberg. Tekst: Jeremiah E. Rankin; muziek: William G. Tomer.
Op het verbondspad vinden we de essentiële zegeningen van vergeving en reiniging van zonde.
President Dallin H. Oaks en zuster Kristen Oaks spreken S&I-medewerkers en -leerkrachten toe en bespreken jongeren en jongvolwassenen godsdienstonderwijs geven met Chad H Webb en Adam N. Smith.
Dankzij Jezus Christus hoeven onze fouten ons niet te typeren. Ze kunnen ons perfectioneren.