Laatste artikelen en video's

‘Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft.’ - Filippenzen 4:13
We hebben elkaar nodig. Verbondenheid wordt niet bereikt als we gaan zitten wachten, maar als we elkaar helpen.
De bouw en het onderhoud van tempels hoeft uw leven niet te veranderen, maar de tijd die u in de tempel doorbrengt wel.’
De Heiland vervult zijn belofte dat Hij bij zijn discipelen zal zijn, maar wij moeten constant naar Hem opzien zodat wij zijn aanwezigheid kunnen herkennen en ervan kunnen genieten.
The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square brengen ‘Ik wil graag als Jezus worden’. Muziek en tekst: Janice Kapp Perry. Arrangement: Barlow Bradford.
De Heer wil voor ons eigen bestwil dat we vergeven, maar Hij vraagt ons niet dit zonder zijn hulp te doen. Allen die gebroken van hart, gevangen en verslagen zijn, biedt Hij genezing en bevrijding.
Door geloof te hebben kunt u openlijk vertellen wat er in uw hart leeft.
The Tabernacle Choir and Orchestra at Temple Square brengen ‘Nader, mijn God, tot U’. Muziek: Lowell Mason. Tekst: Sarah F. Adams. Arrangement: Arthur Harris.