Boodschap Gebiedsleiding

Wanneer we al Gods kinderen liefhebben, ongeacht hun achtergrond, hebben wij de belofte dat de Geest van de Heer in ons blijft.
De opstanding en onsterfelijkheid zijn gaven aan al Gods kinderen, zonder voorwaarden. Er is echter een prijs te voldoen om de macht van de goddelijke verzoening ten volle te benutten, om tot echte bekering te komen en om van de last van zonde te worden bevrijd.
Wat is het een geweldige zegen te weten en te voelen dat we door oprechte bekering van onze zonden bevrijd kunnen worden.
Gebiedsleiding Europa-Midden
De eerste waarheid is krachtig. God heeft u lief en u bent zijn kind.
We weten dat we niet allemaal iedere gave hebben, maar ieder van ons wel een gave heeft.
Volg de algemene conferentie! Luister naar geestelijke boodschappen en leer meer over Jezus Christus. Kijk hier met Nederlandse ondertiteling.
Wat we weten is belangrijker en krachtiger dan wat we misschien nog niet helemaal begrijpen.
Op zondag 20 maart 2022 om 19:30 uur CET spreken zuster Reyna I. Aburto, tweede raadgeefster in het algemeen ZHV-presidium, en zuster Michelle D. Craig, eerste raadgeefster in het algemeen jongevrouwenpresidium, tijdens een speciale devotional die door ouderling Erich W. Kopischke van het gebiedspresidium Europa wordt gepresideerd.
Die dag onderwees hij mij zoals de Heiland onderwees, namelijk door te handelen vanuit zijn hart en met liefde.
We kunnen ondanks onze verschillen één zijn; en omdat we verschillend zijn, hebben we elkaar nodig!
Lees het plan en stel doelen