Boodschap Gebiedsleiding

Opmerkzaam zijn op de noden van anderen heeft een heiligende uitwerking op onszelf.
In een samenleving die de goddelijke zending van Jezus Christus uit het oog verliest, is het van steeds kritieker belang om manieren te vinden waarop we een inniger band met de Heer kunnen krijgen en een gelukkiger en voldoening gevender leven leiden.
Volg de algemene conferentie! Luister naar geestelijke boodschappen en leer meer over Jezus Christus. Kijk hier met Nederlandse ondertiteling.
Dankzij de opstanding hebben wij de hoop dat wij zullen herleven, dat wij elkaar zullen weerzien, ongeacht de fysieke onvolkomenheden.
Mijn geloof in Jezus Christus is het fundament van mijn leven. Het is mijn grootste verlangen voor mij en mijn gezin om op een dag met Hem en onze hemelse Vader herenigd te worden.
Laten we allemaal elke gelegenheid aangrijpen om anderen de hand te reiken, op te bouwen, te sterken, en liefdevol te dienen.
Ouderling Gary Sabin spreekt over het eeuwige perspectief.
Lees het plan en stel doelen
Laten we in deze kersttijd het belangrijkste in gedachten houden: de liefde die God voor ieder van ons koestert!
Ik spoor iedereen aan om dankbaar te zijn en te ontdekken hoe dat ons dichter tot onze Heiland Jezus Christus brengt en ons helpt om onze moeilijkheden te overwinnen.
Ouderling K. Roy Tunnicliffe spreekt over vreugde hebben in je leven
De gevoelens van de Heilige Geest verzekerden me dat het evangelie van Jezus Christus me gelukkig maakte.