Welzijns- en zelfredzaamheidshulpmiddelen

‘Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben’ (Johannes 10:10)