Uitzending Onderwijzen naar het voorbeeld van de Heiland, met ouderling Dieter F. Uchtdorf

Salt Lake City (Utah, VS)

Ouderling Dieter F. Uchtdorf van het Quorum der Twaalf Apostelen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen spreekt op zondag 12 juni 2022 tijdens een uitzending over Onderwijzen naar het voorbeeld van de Heiland.

Ouderling Dieter F. Uchtdorf van het Quorum der Twaalf Apostelen
Ouderling Dieter F. Uchtdorf van het Quorum der Twaalf Apostelen

Dit unieke evenement is voor alle kerkleden die thuis of in de kerk lesgeven.

Ouderling Uchtdorf zal beginselen uiteenzetten aan de hand waarvan we met plezier en succes in het evangelie kunnen onderwijzen, en betere leerkrachten worden die naar het voorbeeld van de Heiland lesgeven.

Plaatselijke leidinggevenden kunnen een kijkdatum en -tijd kiezen die de kerkleden in hun gebied het beste schikt. De bijeenkomsten van de leerkrachtenraad zijn een ideale gelegenheid om de uitzending te bekijken.

Hoe is de uitzending te bekijken?

Met ingang van 12 juni is de uitzending in verscheidene talen te bekijken op:

Zie voor meer informatie over de uitzending, waaronder streaming, beschikbare talen en ondertiteling voor slechthorenden, het uitzendschema.

Voor hulp met betrekking tot satellietapparatuur en streaming raadpleegt de technisch specialist van de ring mhtech.ChurchofJesusChrist.org.