Boodschap van de gebiedsleiding

De kracht van dankbaarheid

Dankbaarheid is niet alleen een sleutel tot persoonlijke vreugde. Het motiveert ons ook om anderen tot zegen te zijn en de wereld te verbeteren.

Ouderling Helmut D. Wondra, Duitsland
Ouderling Helmut D. Wondra, Duitsland Gebiedszeventiger in het gebied Europa-Midden

In het najaar van 2020 had de COVID-19-pandemie de wereld op de knieën gekregen. We werden er allemaal op de een of andere manier door beïnvloed.

Aangezien ik in de cultuursector en toerismebranche werk, vormde de pandemie beroepsmatig een groot probleem voor mij. Toen ik hoorde dat onze geliefde profeet, president Russell M. Nelson, op 20 november 2020 een bijzondere toespraak tot de wereld zou houden, keek ik er dus vol verwachting naar uit.

President Nelson sprak eerst over enkele moeilijkheden die hij had meegemaakt en uitte zijn grote bezorgdheid over de pandemie. Vervolgens zei hij:

‘Er is echter een remedie, die ons wellicht verbaast, omdat die tegen onze intuïtie indruist. Desondanks bevestigen wetenschappers en gelovige mensen dat het werkt.

Ik heb het over de genezende kracht van dankbaarheid.’1

President Nelson moedigde ons aan om sociale media als ons persoonlijke dankbaarheidsdagboek te gebruiken en God in onze dagelijkse gebeden voor onze ontelbare zegeningen te danken.

Ik paste de ‘behandeling’ die hij aanraadde toe en merkte in die moeilijke periode dat ik erdoor genas en dat mijn hart opgewekter en geloviger werd.

Mijn voltijdzending is een van mijn grootste zegeningen. Ik maakte kennis met allerlei mensen in uiteenlopende situaties. Sommigen leken een luilekker leventje te leiden. Maar ik kwam ook in contact met mensen die troosteloze armoede kenden, aan ernstige ziekten leden of andere moeilijkheden ondervonden, en toch intens gelukkig waren. Toen ik hierover nadacht, besefte ik dat de mensen die zelfs in moeilijke omstandigheden vreugde uitstraalden, altijd dankbaar waren. Ik besefte dat dankbaarheid een sleutel tot vreugde is.

Hoe kunnen wij dan meer dankbaarheid ontwikkelen?

President Nelson - Give Thanks

We moeten regelmatig de tijd nemen om alles te laten vallen en stil te zijn. President Nelson heeft gezegd: ‘Stiltetijd is gewijde tijd – tijd die persoonlijke openbaring vergemakkelijkt en ons met vrede vervult.’2

Op die stille momenten kunnen we onze ogen, onze oren en vooral ons hart openstellen om te zien hoeveel onze hemelse Vader van ons houdt en ons zegent. Dan zien we dat elk moment in ons leven in feite een geschenk van God is. Dat vervult ons met vreugde en dankbaarheid, en helpt ons om zelfs de vervelende, pijnlijke ervaringen steeds meer te zien als kansen om iets nieuws te leren, te groeien en christelijke eigenschappen te ontwikkelen.

Als ons hart van dankbaarheid overloopt, hebben we vanzelf het verlangen om anderen te vertellen wat ons vreugde brengt.

Dankbaarheid is niet alleen een sleutel tot persoonlijke vreugde. Het motiveert ons ook om anderen tot zegen te zijn en de wereld te verbeteren.

Ik ben mijn Vader in de hemel ontzettend dankbaar voor mijn vele zegeningen, vooral voor mijn gezin en de zorgzame mensen aan mijn zijde. Ik dank Hem voor het grote plan van geluk en voor mijn Heiland, Jezus Christus. Hij is een prachtig voorbeeld van dankbaarheid omdat Hij zijn Vader voortdurend dankte. Laten we zijn voorbeeld volgen en elke kans aangrijpen om God en de mensen om ons heen voor al het goede in ons leven te danken. Het zou geweldig zijn als onze dagelijkse gebeden vooral uitingen van onze dankbaarheid waren!

Ik ben Jezus Christus eeuwig dankbaar. Hij heeft ons getoond hoe we moeten leven. Hij heeft ons antwoord op de grote levensvragen gegeven. Hij heeft de verzoening volbracht en zo de weg bereid die ons terug naar onze hemelse Vader leidt.

Hij is mijn hoop. Mijn hele hart behoort Hem toe.


Noten

  1. ‘The Healing Power of Gratitude’, president Russell M. Nelson, november 2020.
  2. ‘Wat we nu leren en nooit zullen vergeten’, president Russell M. Nelson, algemene aprilconferentie 2021.