Aanvallen en tegenstrategieën

Boodschap gebiedsleiding

Elder Helmut D. Wondra
Ouderling Helmut D. Wondra (Oostenrijk) Gebiedszeventiger

Mijn geloof in Jezus Christus is het fundament van mijn leven. Het is mijn grootste verlangen voor mij en mijn gezin om op een dag met Hem en onze hemelse Vader herenigd te worden.

Het doel van de Kerk van Jezus Christus is iedereen uit te nodigen om tot Christus te komen en door Hem aan het heil deel te nemen. Maar het is in onze moderne wereld niet eenvoudig om ons geloof in de Heiland te versterken. President Russell M. Nelson heeft gezegd: ‘De aanvallen van de tegenstander op het geloof en op ons en onze gezinnen nemen exponentieel toe. Om geestelijk te overleven, hebben wij eigen strategieën en proactieve plannen nodig.’1

Een van de strategieën die de Heer ons door middel van zijn profeet heeft gegeven is ‘een thuisgerichte kerk, gedragen door het kerkleven in onze wijk- en ringgebouwen.’2Dagelijkse Schriftstudie, met behulp van ‘Kom dan en volg Mij’, is essentieel om onze woning ‘in een heiligdom van geloof’3 te veranderen.

Maar kan Schriftstudie dat daadwerkelijk teweegbrengen?

Enkele jaren geleden werd ik met een lastig probleem geconfronteerd. Het werd me duidelijk dat ik een hoger geestelijk niveau moest bereiken om dat probleem aan te pakken. Daarom vroeg ik in gebed wat ik moest doen om meer geestelijke kracht te ontwikkelen. Als antwoord op mijn gebed kreeg ik het gevoel dat ik ijveriger dan ooit het Boek van Mormon moest bestuderen. Ik had het Boek van Mormon al vele malen gelezen, maar ik nam me voor het intensiever en gebedsvoller dan ooit te bestuderen. Daardoor kon ik voelen dat mijn geestelijk niveau dagelijks toenam. Mijn geloof in Jezus Christus werd sterker, en ik kreeg de vastberadenheid om mijn probleem aan te pakken.

De Schriften geven ons inderdaad de geestelijke kracht die we in deze tijd zo hard nodig hebben. In de Schriften staan antwoorden op onze belangrijkste levensvragen. Als we de Schriften dagelijks met familieleden of vrienden bestuderen, versterken we onze band met elkaar en met onze hemelse Vader.

Wie had gedacht dat toen ‘Kom dan en volg Mij’ werd geïntroduceerd, en president Nelson zei dat het tijd was om onze ‘woning ijverig tot een centrum voor evangeliestudie’4 om te vormen, we enkele maanden later niet meer naar de kerk zouden kunnen gaan om geestelijk gevoed te worden? We kunnen de Heer dankbaar zijn dat Hij ons daar tijdig op heeft voorbereid.

Mijn gezin en ik voelen ons bijzonder gezegend door ‘Kom dan en volg Mij’. Met onze drukke schema’s en vele interesses en taken is het niet altijd eenvoudig om de tijd en de rust te vinden die we nodig hebben om elke dag samen de Schriften te lezen en bestuderen. We moeten echt prioriteiten stellen om dat mogelijk te maken. Het is niet zo dat we altijd een geestelijke ervaring hebben als we samen het evangelie bestuderen. Maar door onze dagelijkse Schriftstudie leren we de Heiland beter kennen, nodigen we zijn Geest uit en beperken we de invloed van de tegenstander bij ons thuis.

Ik heb verscheidene gezinnen gevraagd om me iets over hun ervaringen met ‘Kom dan en volg Mij’ te vertellen. Het was interessant toen ik besefte dat elk gezin zelf moet bedenken wanneer ze samen de Schriften bestuderen en hoe ze ‘Kom dan en volg Mij’ als leidraad gebruiken. Maar elk gezin dat met een gebed in het hart om inspiratie heeft gevraagd over de beste manier om dat te doen, heeft de bijbehorende zegeningen ontvangen.

Ik hoop en bid dat onze dagelijkse inspanningen om de Schriften te bestuderen ertoe zullen bijdragen dat we ons waarlijk bekeren, dat we Christus beter leren kennen en dat we meer op Hem gaan lijken.

Noten

1. Russell M. Nelson, ‘Openingswoord’, Liahona, november 2018

2. Russell M. Nelson, ‘Openingswoord’, Liahona, november 2018

3. Russell M. Nelson, ‘Voorbeeldige heiligen der laatste dagen worden’, Liahona, november 2018

4. Russell M. Nelson, ‘Voorbeeldige heiligen der laatste dagen worden’, Liahona, november 2018