Hoofdnavigatie overslaan

Mormoonse tempels: aan de Heer gewijde huizen

Over mormoonse tempels en tempelinwijdingen

Mormoonse tempels zijn heilige gebouwen die aan God zijn gewijd.

Wat is een mormoonse tempel?

Heiligen der laatste dagen (ook wel mormonen genoemd) geloven dat de tempel meer is dan een mooi gebouw. Ze geloven dat de tempel letterlijk het huis van de Heer is. De tempel is een heilige plek waar heiligen der laatste dagen Jezus Christus aanbidden en Hem leren kennen. In mormoonse Schriftuur staat dat de tempel ‘een huis van gebed, een huis van vasten, een huis van geloof, een huis van leren, een huis van heerlijkheid, een huis van orde, een huis van God’ is (LV 109:8). Voor heiligen der laatste dagen zijn tempels niet hetzelfde als kerken. Heiligen der laatste dagen geloven dat geen enkele plek op aarde dichter bij de hemel staat dan de tempel.

Wat gebeurt er in een mormoonse tempel?

In de tempel leren heiligen der laatste dagen over Gods plan voor zijn kinderen en sluiten ze heilige verbonden, of doen ze beloften, om Hem te volgen. In de tempel verrichten heiligen der laatste dagen ook gewijde ceremonies, zoals de doop voor overleden familieleden die daartoe niet de kans hebben gehad. Het gebruik om zich voor de doden te laten dopen, wordt in de Bijbel genoemd (zie 1 Korinthe 15:29). Heiligen der laatste dagen geloven ook dat echtparen en gezinnen in de tempel voor eeuwig aan elkaar verzegeld, ofwel met elkaar verbonden, kunnen worden. Dankzij deze verzegelingsceremonies kunnen familiebanden ook na de dood blijven bestaan. De mogelijkheid dat gezinnen niet alleen in dit leven maar ook voor eeuwig samen kunnen zijn, is een van de grootste gaven die het evangelie van Jezus Christus belooft.

Wat houdt de inwijding van een mormoonse tempel in?

Voordat heiligen der laatste dagen een nieuwe tempel in gebruik nemen, wordt er een inwijdingsceremonie gehouden. Een mormoonse tempelinwijding gaat doorgaans met muziek en toespraken van kerkleiders gepaard. Bij de inwijding van een mormoonse tempels wordt ook een inwijdingsgebed uitgesproken door een kerkleider. In dat gebed wijdt de kerkleider de tempel toe aan Gods werk en vraagt hij God om een zegen (zie ‘Inwijding’, mormonnewsroom.org).

Als u een ingewijde tempel wilt betreden, moet u een goed lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen zijn, en minimaal een jaar geleden zijn gedoopt. Voordat een tempel wordt ingewijd, wordt hij echter gedurende enkele weken voor het publiek opengesteld. Deze weken worden doorgaans de ‘open dagen’ genoemd. Tijdens deze open dagen kan iedereen een gratis rondleiding in de tempel krijgen en meer te weten komen over het heilige en prachtige werk dat daar zal worden verricht.

Meer informatie

Meer informatie over mormoonse tempels en wat zij met Gods plan voor u en uw gezin te maken hebben, vindt u op mormon.org.