Allen zijn voor God gelijk

In de rustige, geestelijke sfeer van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Kopenhagen is het Christusbeeld van Thorvaldsen een inspirerende bezienswaardigheid. Prachtig verlicht en ogenschijnlijk badend in een gouden licht is het indrukwekkend in deze rustgevende ruimte in de hoofdstad van Denemarken.

Deze belichaming van de herrezen Jezus Christus heeft een diepe betekenis voor de christelijke wereld, waaronder de leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, wier geloof in de Heiland en zijn leringen is geworteld. Er staat een reproductie van het originele Christusbeeld in het bezoekerscentrum van de kerk in Rome, en er staan replica’s in gebouwen van de kerk over de hele wereld.

Het standbeeld van de herrezen Heiland heeft uitgestrekte armen, alsof Hij alle volwassenen en kinderen uitnodigt om bij Hem te komen. Deze vriendelijke uitnodiging geldt voor alle mensen, ongeacht geloofsovertuiging, ras of achtergrond.

Het indrukwekkende Christusbeeld van Thorvaldsen staat in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Kopenhagen.
Het indrukwekkende Christusbeeld van Thorvaldsen staat in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Kopenhagen.

In het Boek van Mormon staat dat een liefdevolle God ‘niemand [verwerpt] die tot Hem komt, zwarte en blanke, geknechte en vrije, man en vrouw’, hetgeen benadrukt dat ‘allen […] voor God gelijk’ zijn (2 Nephi 26:33).

Recente wijzigingen in het Algemeen handboek van de kerk, dat wereldwijd voor leiders en leden is uitgegeven, weerspiegelen de leringen van de kerk betreffende het eren van de waarde van elke ziel. Er staat in dat vooroordelen niet met het geopenbaarde woord van God overeenstemmen. Gunst of ongenade bij God is afhankelijk van onze toewijding aan Hem en zijn geboden, niet van iemands huidskleur of andere eigenschappen.

Het handboek roept alle mensen op om vooroordelen jegens welke groep of persoon dan ook te vermijden. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen veroordeelt alle vooroordelen die gebaseerd zijn op ras, etniciteit, nationaliteit, stam, geslacht, leeftijd, handicap, sociaal-economische situatie, godsdienstige overtuiging of ongeloof, en seksuele geaardheid.

Eigenschappen als liefde en tolerantie zullen ons tot zegen zijn op ons pad van persoonlijke evangeliegroei – ondanks persoonlijke tegenspoed onderweg – en zullen anderen opbouwen.

De eigenschappen van liefde waarin de Heiland heeft onderwezen, zijn ons tot zegen op ons pad van persoonlijke evangeliegroei.
De eigenschappen van liefde waarin de Heiland heeft onderwezen, zijn ons tot zegen op ons pad van persoonlijke evangeliegroei.

In het Boek van Mormon staat dat een liefdevolle God ‘niemand [verwerpt] die tot Hem komt, zwarte en blanke, geknechte en vrije, man en vrouw’, hetgeen benadrukt dat ‘allen […] voor God gelijk’ zijn (2 Nephi 26:33).

Recente wijzigingen in het Algemeen handboek van de kerk, dat wereldwijd voor leiders en leden is uitgegeven, weerspiegelen de leringen van de kerk betreffende het eren van de waarde van elke ziel. Er staat in dat vooroordelen niet met het geopenbaarde woord van God overeenstemmen. Gunst of ongenade bij God is afhankelijk van onze toewijding aan Hem en zijn geboden, niet van iemands huidskleur of andere eigenschappen.

Het handboek roept alle mensen op om vooroordelen jegens welke groep of persoon dan ook te vermijden. De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen veroordeelt alle vooroordelen die gebaseerd zijn op ras, etniciteit, nationaliteit, stam, geslacht, leeftijd, handicap, sociaal-economische situatie, godsdienstige overtuiging of ongeloof, en seksuele geaardheid.

Eigenschappen als liefde en tolerantie zullen ons tot zegen zijn op ons pad van persoonlijke evangeliegroei – ondanks persoonlijke tegenspoed onderweg – en zullen anderen opbouwen.

De plaag van racisme is maar al te dichtbij.  Ursula von der Leyen, president van de Europese Commissie heeft in het Europese Parlement gezegd: ‘We moeten racisme bespreken. En we moeten in actie komen. Het is altijd mogelijk om van richting te veranderen als de wil daartoe bestaat. Ik ben blij dat ik in een samenleving woon die racisme veroordeelt.’

parijs leden
Leden van een wijk van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in Parijs.

Als kerk weten we wat het betekent om een onderdrukte minderheid te zijn. In de Verenigde Staten zijn de heiligen der laatste dagen in de negentiende eeuw gewelddadig vervolgd.

Tegenwoordig werkt de humanitaire afdeling van de kerk, Latter-day Saint Charities, nauw samen met vrijwilligers uit Europa en de hele wereld om zich in te zetten voor respect voor alle mensen, in binnen- en buitenland.

Bij de Verenigde Naties in Genève, tijdens de tweede wereldwijde top over godsdienst, vrede en veiligheid, heeft zuster Sharon Eubank, president van Latter-day Saint Charities, gezegd: ‘Minderheden, vluchtelingen en migranten hebben één ding gemeen: hun zelfrespect staat op het spel. Ze zijn kwetsbaar door hun anders-zijn en hun acute behoeften.’ Ze zei nadrukkelijk dat we ze de hand van vriendschap moeten reiken. ‘Juist als we de helpende hand naar deze “anderen” uitstrekken, zien we het zelfrespect tot leven komen, en worden we eraan herinnerd wat democratie moet betekenen en wat ontwikkeling kan betekenen.’

De wijlen opperrabijn Jonathan Sacks onderstreepte dat de waarde van alle mensen inzien daadwerkelijk de wil van God weerspiegelt: ‘De Schepper van alles heeft de mens naar zijn beeld geschapen […] vóór en onafhankelijk van onze verschillende culturen en beschavingen, waarmee Hij bevestigt dat de waardigheid en onschendbaarheid van het menselijk leven alle verschillen overschrijdt.’