Anderen dienen en niet bang zijn om het goede te doen