Boodschap van dankbaarheid

  Boodschap van dankbaarheid

  We willen graag onze dank uitspreken voor de goedheid en getrouwheid van de leden van de kerk in Europa. We zien de invloed van het groeiende geloof van de leden die we ontmoeten. We zijn verheugd dat velen het zoenoffer van de Heiland beter leren begrijpen en er vreugde uit putten. 

  We hebben bewondering voor de duizenden uren die u aan het dienen van elkaar besteedt. Het grootste deel van deze hulp en toewijding wordt niet opgemerkt of gerapporteerd en vindt plaats in uw gezin. 

  De kerk in Europa is aan een nieuw tijdperk van groei begonnen. Het ledental van de kerk is onlangs de vijftien miljoen gepasseerd en de opkomst tijdens de zondagse diensten in Europa is hoger dan ooit. Wij danken u dat u uw vrienden voor de kerkdiensten uitnodigt en wie afgedwaald is terugbrengt. Uw voorbeeld wordt dagelijks door de mensen om u heen opgemerkt en gewaardeerd. 

  We zien dat u persoonlijke moeilijkheden en problemen overwint. U hebt geduld en bent standvastig in tegenspoed en u reikt de hand aan anderen die hun eigen beproevingen hebben op het vlak van de gezondheid, relaties of financiën.

  We zijn dankbaar dat we zien hoeveel vreugde het de leden brengt die de beginselen van het herstelde evangelie toepassen en die zegeningen naar anderen uitdragen. 

  Onze liefhebbende hemelse Vader en onze Heiland Jezus Christus willen hun zegeningen graag over ons uitstorten voor elke stap die we in geloof zetten en voor elke gehoorzame daad die we aan Hen offeren. Jezus belooft ons in de Leer en Verbonden:

  ‘Want aldus zegt de Heer: Ik, de Heer, ben barmhartig en genadig jegens hen die Mij vrezen, en Ik schep er behagen in hen te eren die Mij in gerechtigheid en waarheid dienen tot het einde. Groot zal hun loon zijn en eeuwig hun heerlijkheid’ (LV 76:5–6).

  Wij danken u voor uw voorbeeld en toewijding. Het is ons een voorrecht om met u samen te werken. 

  Gebiedspresidium Europa