Boodschap van de gebiedsleiding

De eerste waarheid

De eerste waarheid is krachtig. God heeft u lief en u bent zijn kind.

Christus met kinderen

De maatschappij probeert ons ervan te overtuigen dat onze identiteit en onze waarde samenhangen met bezittingen, invloedrijke posities en de erkenning van anderen. Zij moedigt ons aan om ons meer te richten op ‘hebben’ dan op ‘zijn’. Maar dit pad leidt vaak tot een leven vol concurrentie en vergelijking, waardoor velen angstig, onvervuld en steeds meer geïsoleerd worden. Weinig mensen weten te ontsnappen aan de aanhoudende berichten dat we niet genoeg zijn of dat we niet aan anderen kunnen tippen. Dit is een doorwrochte misleiding.

De tegenstander kent het belang van identiteit en wil niet dat wij ontdekken of begrijpen wie wij werkelijk zijn. Maar wij zijn meer dan de wereld ons wil laten geloven. Misschien zijn we zelfs meer dan we zelf beseffen of ons kunnen indenken.

 

Alan T. Phillips
Ouderling Alan T. Phillips (Engeland) Gebiedszeventiger

‘’Twijfel is een krachtig instrument voor de tegenstander en een plaag voor de hele huidige wereld‘’


De Heiland bracht veertig dagen en nachten door in de woestijn van Judea, waar Hij vastte, met zijn Vader communiceerde en Zich voorbereidde op zijn aardse zending.2 Terwijl Hij daar was, probeerde de tegenstander Hem te verleiden. Hij verleidde Hem om zijn fysieke honger te stillen, publieke waardering na te streven en de rijkdommen van de wereld of macht onder de mensen aan te nemen.3 Maar groter dan deze drie overkoepelende verleidingen, noemde James E. Talmage de meer verraderlijke verleiding 4 die geïmpliceerd wordt door de zin: ‘Als U de Zoon van God bent’. De tegenstander wilde dat Christus zou gaan twijfelen aan wie Hij was.

Gelukkig bleef Hij trouw en standvastig. Christus wist wie Hij was. En dit gaf Hem macht, kracht, vastberadenheid en richting bij zijn goddelijke zending. We aanschouwen de majesteit hiervan wanneer hij in de synagoge van Nazareth de woorden van de profeet Jesaja voorleest en in heldere en duidelijke taal zijn goddelijk Zoonschap bekendmaakt. 5

De woorden ‘ken uzelf’ (of ‘gnothi seauton’ in het Oudgrieks) staan boven het voorplein van de Tempel van Apollo in Delphi gegraveerd. Deze korte spreuk van slechts twee woorden is door de eeuwen heen door Socrates, Plato, Emerson, Rousseau en talloze anderen besproken. Ze erkennen allemaal dat er kracht schuilt in weten wie we zijn.

De eerste waarheid is krachtig. God heeft u lief en u bent zijn kind

Net zoals de Heiland kunnen wij door de kennis wie we werkelijk zijn ons gedrag beter aansturen, en ons hele leven kracht en leiding ontvangen. Daarom wil de tegenstander zo graag dat wij aan onszelf twijfelen. Twijfel is een krachtig instrument voor hem en een plaag voor de hele huidige wereld. Hij wil niet dat wij kracht, macht, gemoedsrust en leiding ontvangen. Hij wil dat u en ik twijfelen aan onze bekwaamheid, onze keuzes, onze waarde en vooral aan onze identiteit. Bovendien kunnen wij ons door het moderne leven overweldigd, alleen, vergeten, ontheemd en soms inadequaat voelen.

Maar als we echt begrijpen dat we een kind van God zijn, gaan we onszelf zien zoals Hij ons ziet. We zien het goede in ons en ons ware potentieel. En daardoor gaan we anders denken en handelen. We oordelen minder, vergeven vrijelijker en zijn eerder geneigd om elkaar lief te hebben, te dienen, op te bouwen en te troosten. Onze primaire focus verschuift van ‘hebben’ naar ‘zijn’ en verbinding maken met anderen. Ouderling Jeffrey R. Holland heeft gezegd dat de eerste grote waarheid in het heelal is dat God ons liefheeft. Hij heeft ons volledig lief, zonder enig voorbehoud of compromis. 6

De eerste waarheid is krachtig. God heeft u lief en u bent zijn kind. Dit maakt deel uit van uw eeuwige identiteit. Niets kan dat veranderen. Ouderling Uchtdorf heeft gezegd: ‘U bent een zoon of dochter van het geweldigste, heerlijkste Wezen in het heelal. Hij heeft u oneindig lief.’ 7

Trek in deze wereld die u met twijfel overspoelt, niet uw waarde in twijfel, of hoe uw hemelse Vader over u denkt. Probeer verder te kijken dan uw onvolmaaktheden en twijfels aan uzelf, en te herkennen wie u werkelijk bent. 8

Een doel van het leven is om God en Jezus Christus te kennen. 9 Maar het is ook belangrijk om uzelf te kennen en uw goddelijke identiteit te begrijpen.

Onze meest fundamentele leer is dat we kinderen van onze Vader in de hemel zijn. Deze goddelijke relatie is van het grootste belang. Het Nieuwe Testament staat vol leringen die met name gaan over herstellen wat verloren en het meest waardevol voor Hem is. De prioriteit van de Vader en de Zoon is duidelijk. Het gaat om u. U bent zijn werk en zijn heerlijkheid. U bent de bron van zijn vreugde. En de verzoening van Jezus Christus is de grootste uiting van de liefde die onze hemelse Vader voor u heeft. 10

De eerste grote waarheid is dat God u liefheeft. U bent zijn kind en u bent belangrijk voor Hem. Daarvan getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.

1 Erich Fromm (1976), Een kwestie van hebben of zijn. Nederland. Uitgeverij Bijleveld.

2 Mattheüs 4:1–11.

3 David O. McKay, Conference Report, oktober 1911, 59.

4 James E. Talmage, Jesus the Christ, Hoofdstuk 10: In the Wilderness of Judea, 1915.

5 Lukas 4:18–21.

6 Ouderling Jeffrey R. Holland, Het grootste bezit, algemene oktoberconferentie 2021.

7 Ouderling Dieter F. Uchtdorf, Het spiegelbeeld in het water, CES–haardvuuravond aan de Brigham Young University, 1 november 2009.

8 Ouderling Dieter F. Uchtdorf, Het spiegelbeeld in het water, CES–haardvuuravond aan de Brigham Young University, 1 november 2009.

9 Johannes 17:3.

10 Johannes 3:16.