De geest van het kerstfeest

De geest van het kerstfeest

Boodschap van de gebiedsleiding

BOUTOILLE-Patrick_200x250.jpg

Ouderling Patrick Boutoille (Frankrijk)
Gebiedszeventiger


Vindt u de kersttijd ook zo fijn?

Ieders hart lijkt verzacht te worden en we doen meer moeite om aardig voor een ander te zijn.  Het is een periode waarin we meer moeite doen om onze familieleden, onze ouders en onze vrienden te vertellen dat we van ze houden.

De wereld in het algemeen heeft het druk met geschenken regelen, feestmaaltijden aanrichten en uitnodigingen doen en aannemen.  En als we niet oppassen, kan dat het enige opzicht worden waarin Kerstmis voor ons belangrijk is.

Als discipelen van Christus moeten we op zoek naar de ware geest van het kerstfeest. 

Ik vind dat president Howard W. Hunter een goede uitnodiging1 heeft gedaan:

‘Als u de ware kerstgeest wilt vinden en er deel aan hebben, dan heb ik een suggestie voor u. Ruim tijdens de drukte in de kersttijd tijd in om uw hart tot God te wenden. Ga eventueel tijdens de stille uurtjes op een stil plekje op uw knieën — alleen of met dierbaren — en zeg dank voor het goede wat u hebt gekregen, en vraag Hem of zijn Geest in u mag verblijven terwijl u er oprecht naar streeft om Hem te dienen en zijn geboden te onderhouden. Hij zal u bij de hand nemen en zal zich aan zijn beloften houden.’

‘Als u de ware kerstgeest wilt vinden en er deel aan hebben, dan heb ik een suggestie voor u. Ruim tijdens de drukte in de kersttijd tijd in om uw hart tot God te wenden. Ga eventueel tijdens de stille uurtjes op een stil plekje op uw knieën — alleen of met dierbaren — en zeg dank voor het goede wat u hebt gekregen, en vraag Hem of zijn Geest in u mag verblijven terwijl u er oprecht naar streeft om Hem te dienen en zijn geboden te onderhouden. Hij zal u bij de hand nemen en zal zich aan zijn beloften houden.’

Die uitnodiging zou ons aan het denken moeten zetten over de manier waarop we ons voorbereiden op het eind van dit jaar.

Ik herinner me de kerstfeesten uit mijn jeugd. Het waren eenvoudige, gelukkige, gezinsgerichte vieringen.

Ik herinner me ook dat ik erg geraakt werd door mijn eerste kerstfeest op zending in Engeland.  Mijn Zweedse collega, ouderling Nillson, en ik besloten onze avond te besteden aan goede daden voor mensen om ons heen.  Die kerstavond bezochten we een lid dat in het ziekenhuis lag, probeerden we verdrietige mensen op straat wat vreugde te brengen, en gaven we kleine cadeautjes aan mensen die weinig aandacht kregen.

Als we aanbelden, ons verborgen en dan de blijde gezichten zagen van degene die de deur opendeed, werden we erg dankbaar.  Het was die avond koud, maar ons hart brandde in ons.

Later wilden mijn vrouw en ik een kersttraditie instellen voor ons eigen gezin.

Op kerstavond bakken we met onze kinderen, en met de zendelingen als die beschikbaar zijn, graag koekjes en maken we chocolaatjes en snoepjes.  We zingen op enkele locaties kerstliedjes en maken daarna plannen voor het eind van de dag.  Daarna gaan we leden en buren bezoeken, zingen we kerstliedjes en geven we onze versnaperingen weg. 

Enkele jaren geleden gingen we naar een kennis van mijn vrouw.  Haar gezondheid verslechterde in hoog tempo. Ik kende haar niet persoonlijk, maar toen we begonnen te zingen, zag ik haar oplichten en zag ik een paar sprankjes van vreugde in haar anderszins zo moeilijke situatie.  Er rolden tranen van dankbaarheid over haar wangen.

Door die gewijde gezinsmomenten zijn wij in staat om de woorden van Jesaja in gedachten te houden:

’Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.’2

’Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.’2

‘Mogen wij door onze eenvoudige, vriendelijke, liefdadige en mededogende daden de wereld vullen met het licht van zijn liefde en zijn genezingskracht.’3

Ik getuig dat Jezus de Christus is, de Heiland van alle mensen. Zijn liefde voor ons is oneindig groot. 

Ik bid dat ieder van ons zich mag organiseren en voorbereiden om de ware geest van het kerstfeest te voelen. 

1.  Liahona, december 2015, Howard W. Hunter,  veertiende president van de kerk, ‘De ware kerstgeest’.
2. Jesaja 9:5.
3. Liahona, december 2014, Dieter F. Uchtdorf, tweede raadgever in het Eerste Presidium, ‘De wereld met de liefde van Christus vullen’.

Liahona

Liahona