ANBI-Status De Organisatie

DE KERK VAN JEZUS CHRISTUS VAN DE HEILIGEN DER LAATSE DAGEN IN NEDERLAND

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in Nederland (de ‘Organisatie’), een godsdienstige organisatie zonder winstbejag (‘kerkgenootschap’), is op 1 januari 2008 erkend als een algemeen nut beogende instelling (‘ANBI’).

Fiscaal nummer: NL 002609423B01

Contactpersoon: Joep Boom, jboom@churchofjesuschrist.org

Doel: De Organisatie is een godsdienstige organisatie zonder winstoogmerk (‘kerkgenootschap’), gevestigd om godsdienstige reflectie onder haar leden  na te streven en de doeleinden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, een wereldwijde christelijke kerk (de ‘Kerk’), op het gebied van godsdienst, zendingswerk, onderwijs, liefdadigheid,  humanitaire  hulp, gezondheid, welzijnszorg, sociale hulp, genealogisch onderzoek, recreatieve en culturele bezigheden te bevorderen. Zij functioneert op aanwijzing van het Eerste Presidium van de Kerk (‘Het Eerste Presidium’). Het Eerste Presidium kan een vertegenwoordiger benoemen (‘benoemde vertegenwoordiger’), die voor en namens het Eerste Presidium handelt.

Donaties: Donaties aan een ANBI zijn doorgaans fiscaal aftrekbaar tot een maximaal percentage, dat is vastgelegd in de van kracht zijnde belastingwetgeving. Donateurs dienen contact met hun bisschop of gemeentepresident ter plaatse op te nemen als ze vragen hebben over de wijze van doneren aan de Organisatie.