De ziel van Kalaupapa

  De ziel van Kalaupapa

  Door Marleen van Laere

  1.png

  Fred Woods is lid van de de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en professor aan het Departement Mormoonse Kerkgeschiedenis en Kerkleer van de Brigham Young University in Provo. Hij doet onderzoek naar Pater Damiaan, de aanwezigheid van de mormoonse gemeenschap in Kalaupapa en de spiritualiteit en filosofie van deze plaats. 

  Fred Woods 

  Jean Huysmans is lid van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Hij is goed bevriend met broeder Woods en begeleidt hem in zijn onderzoek in Europa naar, de door de Rooms Katholieke kerk heilig verklaarde, Pater Damiaan. Broeder Huysmans neemt onder andere deel aan de interlevensbeschouwelijke dialooggroep “Grenzen Bewegen”, die ook banden hebben met het Damiaancentrum. 

  Jean HuysmansGrenzen Bewegen”

  2.png

  Beide heren laten geen gelegenheid voorbij gaan om de oecumenische gedachte te verspreiden en ook zelf na te leven.

  Vorig jaar schonk de Ring Antwerpen de documentaire “De ziel van Kalaupapa” (met Nederlandstalige ondertiteling) cadeau aan het Damiaancentrum te Leuven.  

  Op zaterdag 18 oktober 2014 werd de documentaire vertoond en gaf Prof. Woods een lezing over de interreligieuze ervaringen in Kalaupapa. Het werd tevens een pleidooi voor verbindingen van respect en openheid tussen de hedendaagse kerken.

  In de documentaire, The Soul of Kalaupapa, vertelt Woods het wonderlijke verhaal van Kalaupapa. Tussen 1866 en 1969 bracht de plaatselijke overheid de met lepra besmette Hawaiianen gedwongen samen in de melaatsennederzetting Kalaupapa op het eiland Molokaï. 

  The Soul of Kalaupapa, 

  Als vreemden werden ze gedropt in een onherbergzame omgeving. Ondanks verschillen in geloof en levensovertuiging vonden de inwoners van Kalaupapa elkaar in ziekte en lijden. Waar religies en levensbeschouwingen elders elkaars rivalen waren, leefden hun vertegenwoordigers en aanhangers in Kalaupapa vriendschappelijk en respectvol samen. De gedeelde ervaring van ziekte en lijden deed alle grenzen vervagen en verschillen verbleken.  De ziel van Kalaupapa is broederschap, respect en vriendschap.

  De katholieke Pater Damiaan (de Belg Jozef de Veuster) en de mormoon Jonathan Napela gaven bij hun aankomst in de nederzetting het voorbeeld. Ze werden goede vrienden.

  Pater Damiaan en Jonathan Napela kwamen in hetzelfde jaar in Kalaupapa aan. Damiaan als missionaris en Napela om zijn vrouw bij te staan. Allebei werden religieuze leiders die het lijden aanvaarden en ons leerden dat de mens het lijden en de dood kan overstijgen dankzij geloof in God en liefde voor de medemens. De vrienden maakten van Kalaupapa een plek van dialoog en oecumene; een spirituele plek, door ook samen te werken met de Protestantse en Boeddhistische groeperingen.

  Beiden zijn uiteindelijk gestorven aan de ziekte van Hansen.