Een in Christus - Bruggen Bouwen

Een in Christus - Bruggen Bouwen
Gebiedszeventiger Ouderling Thomas Hänni, Spanje
Ouderling Thomas Hänni (Spanje) Gebiedszeventiger

Ik las onlangs een verzonnen verhaal over twee broers die naast elkaar elk op een eigen boerderij woonden, en ruzie kregen. Nadat ze tientallen jaren machines, goederen en grond gedeeld hadden, hield de samenwerking op. Het begon met een klein misverstand dat uitgroeide tot een ernstig geschil, boosheid en wekenlang zwijgen.

Op een ochtend klopte er bij een van de broers een timmerman aan die op zoek was naar werk. ‘Kan ik u ergens mee helpen?’ vroeg de timmerman, die zijn gereedschapskist bij zich had.

De oudere broer zei: ‘Ja! Kijk eens naar die boerderij aan de andere kant van de kreek. Die is van mijn jongere broer. Afgelopen week heeft hij de kreek tussen onze twee boerderijen verbreed. Bouw alstublieft iets waardoor ik hem niet meer over de kreek hoef aan te kijken.’

De timmerman zei: ‘Ik denk dat ik de situatie begrijp. Ik kan u helpen.’ Zo gezegd zo gedaan. De timmerman ging aan de slag en was de hele dag aan het meten, zagen en timmeren.

Tegen zonsondergang kwam de oudere broer terug bij de kreek, net toen de timmerman klaar was. De broer zag iets wat hij zich totaal niet had voorgesteld. Het was een brug die de kreek overspande! Ze zag er prachtig uit! Tot zijn verbazing kwam zijn jongere broer hem over de brug met een grote glimlach en open armen tegemoet.

‘Je bent echt nederig en vriendelijk, broer. Na alles wat ik je heb aangedaan en gezegd laat je me nog steeds zien dat onze relatie nooit stukgaat! Het spijt me dat ik me zo gedragen heb’, zei de jongere broer terwijl hij zijn armen om de ander heen sloeg.

Ze keken om en zagen dat de timmerman zijn gereedschapskist pakte. ‘Nee, wacht! Blijf nog een paar dagen. Ik heb nog veel andere karweitjes voor u’, zei de oudere broer.

‘Ik zou graag blijven,’ zei de timmerman, ‘maar ik heb nog veel andere bruggen te bouwen!’

Onze Heiland heeft de brug gebouwd die tot leven en geluk leidt. Door Hem krijgen we hoop, leiding en het eeuwig leven. Hij is ons voorbeeld van oprechte, liefdevolle zorg voor anderen. Aanvaarden we elkaar met al onze unieke talenten, fouten, verschillen en gewoonten, dan doen we de deur open voor de uitnodiging van Christus om Hem te volgen. De verbonden die wij sluiten, stellen de bruggen en de oversteekplaatsen voor die ons bij elkaar en bij Hem brengen. Laten we individueel en collectief met Hem alle rivieren en hindernissen oversteken die ons van elkaar scheiden.

Waar we momenteel ook staan, en wat onze huidskleur, cultuur, interessen, beroep, sociale status, burgerlijke staat en seksuele voorkeur ook zijn, we zijn allemaal broeders en zusters. We horen bij elkaar, en we hebben elkaar nodig. Hij heeft ons allen lief. Wij zijn Gods kinderen, en ieder van ons heeft besloten om naar deze aarde te gaan. We kunnen het niet alleen af. We kunnen ondanks onze verschillen één zijn; en omdat we verschillend zijn, hebben we elkaar nodig!

‘Als wij ware discipelen van de Heer Jezus Christus zijn, dan steken wij al onze naasten altijd vol liefde en begrip de hand toe.’1

Wij allen, die besloten om dit pad van het discipelschap te bewandelen, samen met onze opkomende generatie en de voltijdzendelingen, volgen deze lering en nemen de uitnodiging van de profeet aan om Israël te vergaderen en één te zijn in Christus. ‘De vergadering [van Israël] is de grootste uitdaging, het grootste doel en het grootste werk op aarde in deze tijd!’2 Wij zijn vooral dankbaar voor de energie, de visie en de bereidheid van onze jonge mensen om hun schouders eronder te zetten en nieuwe bruggen te bouwen. We moeten met alle hens aan dek, en met alle handen uit de mouwen. We hebben iedereen nodig.

Mogen wij altijd luisteren wanneer Christus klopt, en mogen wij dan de deur opendoen. Mogen wij op Hem vertrouwen, en bruggen bouwen die al Gods kinderen bereiken, verenigen en genezen.

Er schuilt veel kracht in harten die verweven zijn3 in eensgezindheid en liefde voor elkaar. Dit is één werk. Het is Gods werk. Het is van essentieel belang dat wij allemaal bijeenkomen, en in liefde en eensgezindheid aan de slag gaan.4 Dat getuig ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
 

1 President Ballard, De leer van insluiting, algemene oktoberconferentie 2001
2 President Russell M. Nelson, wereldwijde devotional voor jongeren, 3 juni 2018
3 Mosiah 18:21
4 2021 Europe Rising Generation - Recommendations and Unity Model – gebied Europa