Een feest van muziek en poëzie

    Een feest van muziek en poëzie

    Op de dag voor Pinksteren organiseerde Mike Vis van de wijk Zoetermeer, in samenwerking met het Apostolisch Genootschap, een middag met een gevarieerd programma van muziek, dichtkunst en samenspraak ter ere van het Pinksterfeest. Speciaal voor deze gelegenheid had het Apostolisch Genootschap een koor samengesteld van leden uit verschillende gemeenten in de regio Zoetermeer, wat bezielend werd geleid door Rien Huiszoon.

    Een feest van muziek en poëzie

    Als eerste genoten we van twee liederen, gezongen door drie dochters van Mike en Yvonne Vis. Daarna volgde het koor en vertelde Petra Tettero wat het Pinksterfeest voor haar betekent. Nicole de Jong speelde een prachtig muzikaal intermezzo op de piano, waarna meer koor-en samenzang volgde. De familie Curtis van de wijk Wassenaar verraste met twee mooie liederen over wonderen en de Heilige Geest. Adrie Schipper declameerde een aangrijpend gedicht over geestelijke vrijheid, speciaal voor deze gelegenheid door hem geschreven. Na een mannenkoor en een orgel/pianospel van Rien Huiszoon en Remco Fakkel volgde een samenspraak over Pinksteren, gebracht door Marie-Christine Belemsigri en Adri Schipper. Hiervan was het doel om naar de overeenkomsten tussen onze twee geloofsovertuigingen te kijken en niet zo zeer naar de verschillen. Het programma werd afgesloten met een lied over Pinksteren, geschreven door Sjon Donkers.

    Zo trachtten alle deelnemers de geest van Pinksteren op hun eigen manier te beleven en aan elkaar door te geven. Deze mooie activiteit moeten we zeker volgend jaar herhalen.