Een uitnodiging voor iedereen: de twaalfde internationale kunstwedstrijd van het Museum voor kerkgeschiedenis 

Een uitnodiging voor iedereen: de twaalfde internationale kunstwedstrijd van het Museum voor kerkgeschiedenis

Het Museum voor kerkgeschiedenis van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen houdt in het voorjaar van 2022 de twaalfde internationale kunstwedstrijd en -tentoonstelling. Kunstenaars worden uitgenodigd om tussen 1 februari en 1 juni 2021 een kunstwerk in te sturen rondom het thema ‘Allen zijn voor God gelijk’. 

De gejureerde internationale kunstwedstrijd is bedoeld om de productie van excellente kunstwerken door heiligen der laatste dagen te stimuleren. Hun diversiteit in stijlen, technieken, media en stemmen komt zo ook in de schijnwerpers. 

‘Kunst is een manier om gevoelens en overtuigingen over te brengen’, zegt Christian Fingerle, Europees gebiedsmanager van de afdeling kerkgeschiedenis. ‘Wanneer u uw hart door uw van God gekregen vaardigheden laat spreken, zal uw verbeeldingskracht velen weten te raken.’

Alle leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen vanaf 18 jaar mogen aan de wedstrijd meedoen. Kunstenaars sturen voor deelname met de speciale online tool van het museum een digitale afbeelding van hun kunstwerk in.

Het museum verwelkomt uiteenlopende culturele en esthetische tradities, stijlen en artistieke vormen. Denk aan schilderijen, tekeningen, textielkunst, fotografie, prentkunst, beeldhouwwerken, glas, klei, keramiek, hout, leer, steen, metaal, traditionele en volkskunst, mengvormen, multimedia, video, film en meer.

De jurering wordt gedaan door vijf individuele juryleden die verschillende kunstdisciplines vertegenwoordigen. In de eerste ronde worden alle inzendingen aan de hand van digitale afbeeldingen en een verklaring van de kunstenaar beoordeeld. In de tweede ronde worden de feitelijke kunstwerken zelf onder de loep genomen en stelt men vast welke werken voor de tentoonstelling in aanmerking komen.

De juryleden beoordelen elk kunstwerk op thematische geschiktheid, vernieuwing en artistieke verdienste.

De juryleden en het publiek kiezen wie een oorkonde van verdienste en een publieksprijs krijgt. Andere werken worden aangekocht om de museumcollectie aan te vullen.

Het Museum voor kerkgeschiedenis in Salt Lake City (Utah, VS) heeft onder meer als doel de leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen wereldwijd voor het voetlicht te brengen. Sinds 1987 heeft het museum om de drie of vier jaar een internationale kunstwedstrijd gehouden.

Laura Howe, conservator bij het Museum voor kerkgeschiedenis, hoopt dat deze wedstrijd mensen het gevoel geeft dat ze tot een grote familie behoren, en dat hun visie en achtergrond waardevol zijn.

‘Het is belangrijk dat al Gods kinderen zich onderdeel van de familie van Jezus Christus beschouwen’, zegt Howe. ‘Deze kunstwedstrijd draagt daartoe bij en doet mensen beseffen dat ze deel van de kerk en de kerkgeschiedenis uitmaken.’

Alle kerkleden die hun kunstwerken willen inbrengen, zijn uitgenodigd om aan de wedstrijd mee te doen en God zo met diverse artistieke stijlen, en vanuit verschillende culturele achtergronden, te eren.

‘Ieders kunstwerken zijn hier welkom’, zegt Fingerle. ‘U hoeft de vorige kunstwedstrijd niet te hebben gewonnen, en geen beroemdheid of professional te zijn. U moet alleen de passie en vastberadenheid hebben om een belangrijke boodschap te delen.’

De kunsttentoonstelling wordt van maart t/m oktober 2022 gehouden.

Ga voor meer informatie over de wedstrijd, de algemene regels, de jurering en te winnen prijzen naar https://history.churchofjesuschrist.org/content/museum/competition-details.

Museum voor kerkgeschiedenis
Twaalfde internationale kunstwedstrijd van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen