Uw plan dat u tot Hem brengt

Welkom Welkom in een gemeenschap waar iedereen Jezus’ voorbeeld probeert te volgen. Ontdek op KomTotChristus.org wat we geloven.
Dit is onze kerk We gaan op zondag naar de kerk, maar blijft het daarbij? En als de kerk nu eens meer dan een gebouw was en ons dagelijks inspireerde?
Family

Visie

‘[Nodig] alle kinderen van God aan beide zijden van de sluier uit om tot de Heiland te komen, de zegeningen van de heilige tempel te ontvangen, blijvende vreugde te genieten en in aanmerking te komen voor het eeuwige leven.’ - PRESIDENT RUSSELL M. NELSON

 

Prioriteiten

 • De profeet volgen
 • Een vriend voor de avondmaalsdienst uitnodigen
 • Een naam van een voorouder naar de tempel meenemen
Goals-eng

Doelen

 • Ontvang de zegeningen van dagelijkse bekering.
 • Ga onder gebed op zoek naar gelegenheden tot bediening.
 • Nodig familie en vrienden uit om in de avondmaalsdienst meer over Christus te weten te komen.
 • Deel online kerkboodschappen met familie en vrienden.
 • Neem volledig aan ‘Kom dan en volg Mij’ deel, en streef er onder gebed naar om persoonlijke openbaring te ontvangen.
 • Versterk uw geloof in Jezus Christus door de sabbat thuis en in de kerk te heiligen.
 • Besteed veel aandacht aan nieuwe en terugkerende leden.
 • Houd voortdurend de opkomende generatie in gedachten.
 • Laat de wijkraad zich concentreren op de vraag hoe zij leden en vrienden van de kerk individueel en als gezin op het verbondspad kunnen helpen om vooruitgang te maken.
 • Wees een tempelaanbeveling waardig.
 • Neem familienamen mee naar het huis des Heren en help anderen om dat ook te doen.
 • Geef het verenigen en vervolledigen van gezinnen aan beide kanten van de sluier de hoogste prioriteit.

Indicatoren van vooruitgang

Leidinggevenden in de ring en in de wijk kunnen de vooruitgang aan de hand van deze kernindicatoren op het kwartaalrapport meten:

 • Bedieningsgesprekken
 • Aantal begiftigde leden met een geldige tempelaanbeveling
 • Opkomst in de avondmaalsdienst: in de kerk en thuis 
 • Leden die namen van voorouders voor tempelverordeningen ingediend hebben

Toepassing

De specifieke dingen die leden moeten doen om personen en gezinnen bij het heilswerk te betrekken, vormen een belangrijk onderdeel van het gebiedsplan.

Leidinggevenden: Leden van de coördinerende raad, ringraad en wijkraad bepalen onder gebed specifieke stappen waarmee de visie, prioriteiten en doelen van het gebied bereikt worden. We vragen leidinggevenden om onder gebed personen te selecteren aan wie ze aandacht zullen schenken.

Personen en gezinnen: We vragen personen en gezinnen om op een kaartje concrete, meetbare doelen te schrijven, waarmee ze gericht meewerken aan de drie prioriteiten van het gebiedsplan.

Verantwoordelijkheid en follow-up: Gebiedszeventigers sporen ringpresidenten aan om het gebiedsplan op een zinvolle manier toe te passen. Ze polsen hen regelmatig over hun vooruitgang. Ringpresidenten sporen op hun beurt bisschoppen aan om samen met de leiders van de priesterschap en hulporganisaties het gebiedsplan toe te passen. Ze polsen hen over hun vooruitgang en moedigen hen aan.

Pdf downloaden

Plan | Kaartje

Ontdek op www.KomTotChristus.org wat we geloven.

Family at Preston Temple