Geloof bevorderen door de constante liefde van Christus

Boodschap gebiedsleiding

elder kearon
Ouderling Patrick Kearon Gebiedspresident Europa

De Heiland is het volmaakte voorbeeld van liefde in gedachte, woord en daad. In de Schriften lezen we hoe liefdevol Hij is. De Verlosser waste de voeten van zijn apostelen en onderwees: ‘Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar ​liefhebben.’ [1] Christus vraagt ons bedacht te zijn op manieren waarop we meer liefde kunnen tonen en voelen.

Dankzij ons eenvoudige gebiedsplan kunnen we van de Heiland en zijn liefde leren. De drie stappen brengen ons dichter tot Hem en zijn leringen.

Ten eerste, een vriend meenemen. De Heiland heeft al Gods kinderen lief. Ook wij kunnen ertoe komen dat we onszelf en anderen zien zoals Hij ons ziet. Wees een goede vriend. Een eenvoudig sms’je of telefoontje kan veel voor iemand betekenen. Nodig een vriend uit om samen een wandeling te maken, samen wat te eten of samen naar de kerk te gaan. Zo zult u die vriend beter leren kennen en de gelegenheid krijgen om hem of haar de reine liefde van Christus te laten voelen.[2]

Ten tweede, geestelijk en stoffelijk zelfredzaam worden. Als u openbaring ontvangt, moet u daar snel mee aan de slag gaan. U kunt voor zowel geestelijke als stoffelijke kwesties openbaring ontvangen. Door vaker in de Schriften te lezen en doelgerichter te vasten kunt u meer geestelijke kracht krijgen. U krijgt misschien de ingeving om een opleiding te volgen, naar een betere baan te solliciteren of meer te sparen. Als u zelfredzaam bent, kunt u anderen beter van dienst zijn. 

Ten derde, een voorouder vinden. Door een voorouder te vinden, komt u meer over uzelf en uw achtergrond te weten. Dankzij die kennis krijgt u meer begrip van uw toekomst. Door uzelf met uw voorouders te verbinden, begrijpt u beter dat u een geliefde dochter of zoon van God bent.

Ga met deze drie punten aan de slag en stel per punt een doel. Dan zult u de beloning ontvangen die beloofd is aan wie naar rechtschapenheid streeft, namelijk vrede in deze wereld en het eeuwige leven in de toekomende wereld.[3] Als u met constante christelijke liefde aan deze doelen werkt, zult u meer waardering voor de goedheid van het evangelie ontvangen en een groter verlangen om het te verkondigen.[4]


[1] Johannes 13:34

[2] Moroni 7:47

[3] Leer en Verbonden 59:23

[4] Alma 34:4