Hoofdnavigatie overslaan

Geloof in Jezus Christus

Wat het betekent om geloof in Jezus Christus te hebben

Geloof in Jezus Christus

Heeft u zich ooit afgevraagd wat mormonen aangaande Jezus Christus geloven? De naam van de kerk is eigenlijk De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. De kerk is gebaseerd op Jezus Christus en zijn evangelie. Leden van de kerk aanbidden Jezus Christus als de Zoon van God en geloven dat geloof in Hem onontbeerlijk voor ons heil is.

Geloven mormonen in Jezus Christus?

Mormonen geloven in Jezus Christus en dat Hij letterlijk de Zoon van God is. Dat Hij in het Heilige Land heeft geleefd en onderwezen zoals in de Bijbel is opgetekend. (Zie JesusChrist.lds.org.) Hij leed voor onze zonden en tekortkomingen, herrees en zal op zekere dag terugkeren om op aarde te regeren. Jezus Christus is de beloofde Messias die door de profeten vanouds was voorspeld en zijn naam is de enige naam waardoor wij zalig kunnen worden (zie Handelingen 4:12).

Mormonen geloven ook dat het ontwikkelen van geloof in Jezus Christus het belangrijkste is dat we tijdens ons leven kunnen doen. Om effectief te geloven, moet dat geloof op Jezus Christus zijn gebaseerd en niet op een andere persoon of zaak. Voor mormonen is geloof in de Christus het eerste beginsel van het evangelie. (Zie Geloofsartikelen 1:4.) Mormonen hebben de overtuiging dat geloof in Jezus Christus een gave van God is en dat we onder gebed aan God kunnen vragen om ons geloof te sterken.

Welke overtuiging hebben mormonen aangaande geloof in Jezus Christus?

Voor mormonen is in Jezus Christus geloven meer dan een passief geloof in Hem hebben. Mormonen geloven dat in de Bijbel wordt onderwezen dat ‘het geloof zonder de werken dood is’ (Jakobus 2:20). Met andere woorden, geloof heeft alleen een uitwerking op ons leven als we ernaar handelen. Geloof in Jezus Christus is een motiverende kracht waardoor mensen goed willen doen en zijn, en geloof zet mormonen tot handelen aan. Het mormoons geloof in Jezus Christus zorgt ervoor dat zij zich van hun zonden bekeren, zich laten dopen, op zondag naar de kerk gaan, voor de armen en behoeftigen zorgen, en ernaar streven goed te doen in hun buurt en gemeenschappen.

Veel mormonen ontlenen ook grote persoonlijke kracht aan hun geloof in Jezus Christus om hun moeilijkheden het hoofd te bieden. Omdat mormonen in Jezus Christus geloven en Hem als hun Redder beschouwen, zijn zij ervan overtuigd dat Hij alle dingen heeft overwonnen en ze in alle moeilijkheden kan troosten en versterken. Zij erkennen dat hoewel het aarde leven moeilijk kan zijn, Jezus heeft geleden, is gestorven en herrezen zodat we allen hoop op een beter leven bij God kunnen hebben.

Lees verder over Jezus Christus

Lees op mormon.org verder over Jezus Christus en ontdek hoe geloof in Hem u tot zegen kan zijn.