Het Boek van Mormon, een heilig boek: wie heeft het geschreven en hoe is het vertaald?

Het Boek van Mormon bevat kronieken die door profeten van weleer zijn geschreven. Het gaat over geloof in Jezus Christus

Waarover gaat het Boek van Mormon?

Het Boek van Mormon is een heilige kroniek die door leden van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen naast de Bijbel als Schriftuur wordt beschouwd. De manier waarop het tot stand is gekomen, is een belangrijk deel van de geschiedenis van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.   Het Boek van Mormon bevat de geschiedenis van twee grote beschavingen die in het oude Amerika woonden. Een van deze beschavingen kwam in 600 v.C. uit Jeruzalem naar Amerika, en de andere kwam veel eerder uit het Nabije Oosten (zie inleiding tot het Boek van Mormon).

In het Boek van Mormon staan delen van de sociale en politieke geschiedenis van deze twee samenlevingen opgetekend. Het Boek van Mormon gaat echter vooral over Gods omgang met die oude volken, en getuigt van Gods liefde en barmhartigheid voor al zijn kinderen. Heiligen der laatste dagen geloven dat het Boek van Mormon het volle evangelie van Jezus Christus bevat (zie Geschiedenis van Joseph Smith 1:34). De belangrijkste gebeurtenis in het boek is het bezoek van Jezus Christus aan Amerika na zijn dood en opstanding.

Wie heeft het Boek van Mormon geschreven?

Heiligen der laatste dagen geloven dat het Boek van Mormon delen van kronieken bevat die door een reeks profeten van weleer zijn geschreven (zie ‘Een korte uitleg van het Boek van Mormon’). Deze profeten graveerden hun kronieken op gouden platen. De kronieken werden door een profetische geschiedschrijver met de naam Mormon samengesteld en tot een bondig verslag samengevat. Het Boek van Mormon is naar hem vernoemd. Na de dood van Mormon maakte zijn zoon Moroni het verslag af, waarna hij de platen verborg om ze te beschermen.

Hoe is het Boek van Mormon tevoorschijn gekomen?

Op 23 december 1805, eeuwen na de dood van Mormon en Moroni, was de geboorte van Joseph Smith een ander cruciaal moment in de geschiedenis van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Toen Joseph 17 jaar was, verscheen Moroni in de gedaante van een engel aan hem toen hij in gebed was (zie Geschiedenis van Joseph Smith 1:27–33). Moroni vertelde Joseph dat zijn vader en hij een kroniek op gouden platen hadden geschreven en dat hij die nabij de woning van Joseph op het platteland van New York in een heuvel had verborgen. Moroni vertelde Joseph ook dat God een bijzondere zending voor hem had, die inhield dat Joseph de platen zou krijgen en dat God een manier zou voorzien om ze te vertalen.

Welke plaats heeft het Boek van Mormon in de geschiedenis van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen?

De vertaling van het Boek van Mormon was een wonderbaarlijke gebeurtenis in de geschiedenis van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Joseph Smith was een arme boerenjongen met erg weinig scholing. Hij kon de kroniek niet zelf vertalen en had dus goddelijke hulp nodig.

Om Joseph bij deze belangrijke vertaling van heilige Schriftuur te helpen, had God instrumenten voorbereid. Twee van deze instrumenten werden de Urim en Tummim genoemd, twee speciale stenen of ‘uitleggers’ die samen met de platen waren begraven (zie Geschiedenis van Joseph Smith 1:35). Profeten uit het Oude Testament gebruikten gelijkaardige instrumenten (zie Exodus 28:30). Joseph gebruikte deze stenen om de kroniek te interpreteren en te dicteren aan schrijvers. Joseph gebruikte ook nog een andere steen, een ‘zienersteen’, om hem bij de vertaling te helpen. Hij getuigde dat hij het boek alleen ‘door de gave en macht van God’ kon vertalen. (‘De vertaling van het Boek van Mormon’, Gospel Topics, topics.churchofjesuschrist.org.)

Vandaag is het Boek van Mormon vanuit het Engels in meer dan honderd talen vertaald. (Zie ‘Het Boek van Mormon in 110 talen’, Liahona, mei 2015, 137.) Het heeft wereldwijd miljoenen mensen dichter bij Jezus Christus gebracht en hen over zijn evangelie geleerd.

Meer informatie

Het Boek van Mormon gaat over geloof, bekering en waar geluk. Het Boek van Mormon gaat ook over Gods liefde voor al zijn kinderen, ook voor u. Voor meer informatie over het Boek van Mormon, of als u een gratis exemplaar wilt ontvangen, gaat u naar KomTotChristus.org.