Frankfurt am Main

Het licht van goede werken blijft in Europa schijnen

Humanitaire hulp in Nederland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk

Europese leiders van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen hebben hun oprechte dank geuit voor de ‘enorme hulp en steun’ aan ‘onze broeders en zusters uit Oekraïne in hun benarde omstandigheden’.

In een brief van 9 april waarin extra vluchtelingenhulp werd aangekondigd, schreef de noodhulpraad van het gebied Europa: ‘De bereidheid om behoeftigen te helpen weerspiegelt de ware liefde van Christus.’ De kerk heeft extra geld vrijgemaakt dat plaatselijke ringen (eenheden met meerdere kerkgemeenten) in de gebieden Europa-Noord en Europa-Midden van de kerk kunnen gebruiken om Oekraïense vluchtelingen te helpen.

Hieronder leest u hoe heiligen der laatste dagen in Nederland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk zich dienstbaar inzetten.

Nederland

Toen men vernam dat er in Nederland vluchtelingen zouden aankomen, stelde de kerkenraad van Zoetermeer een team samen om de vluchtelingen in de stad te helpen en onderdak te bieden. Het team realiseerde zich dat de schoenen van Oekraïense vluchtelingen veel te warm voor het Nederlandse weer waren. Ze zetten al gauw een schoenencampagne op poten.

Michael Vis, een heilige der laatste dagen die lid van de raad is, zocht met behulp van JustServe (een netwerk van de kerk voor vrijwilligerswerk) nieuwe en amper gebruikte schoenen. Kerkleden vroegen hun vrienden en buren om hulp. Er werden 350 paar schoenen ingezameld, gesorteerd, en zo nodig gepoetst en afgeborsteld. Ze laadden vijf auto’s vol schoenen en brachten die vervolgens naar De Pelgrim, een ontmoetingscentrum en verzamelplaats voor vluchtelingen. Vrijwilligers van verschillende kerken maakten rekken en plaatsten de schoenen erop. Toen de winkel de volgende dinsdag om 10 uur openging, stond alles klaar. Het hele project werd in één week bedacht en uitgevoerd.

‘De vluchtelingen kregen broodnodige hulp, en velen waren onder de indruk van de kwaliteit van de gedoneerde schoenen en de snelheid waarmee het plan werd uitgevoerd’, aldus Vis. ‘Ze zagen ons als een groep die snel iets voor de gemeenschap kan betekenen. Het opende deuren voor toekomstige samenwerkingsverbanden.’

Schoenen voor het uitkiezen in Nederland
Schoenen voor het uitkiezen in Nederland

In Spijkenisse, Hellevoetsluis en Brielle doneerden vrienden en leden van de kerk spullen aan een van de grootste Oekraïense stichtingen in Nederland. Ze benaderden supermarkten en groothandelaars om producten te schenken. Een weduwe schonk de bezittingen van haar overleden man, omdat ze wist dat ze naar een goed doel gingen. De ingezamelde goederen werden vervolgens naar mensen in Oekraïne vervoerd.

Angelika Müller, presidente van de zustershulpvereniging in Spijkenisse (de vrouwenorganisatie van de kerk), die samen met een van haar raadgeefsters, Eleanora Slingerland, het initiatief nam, zegt: ‘We werkten eensgezind samen. We waren allemaal één, één met elkaar in dienst van onze naasten.

Vrienden en leden werken samen in Nederland
Vrienden en leden werken samen in Nederland

Jurgen Reimer, een heilige der laatste dagen in de ring Apeldoorn, doneerde medische hulpgoederen voor vluchtelingen. Hij schonk 10.000 infuussets, 1.000 transfusiesets en 80 infuuspompen.

Lading medische hulpgoederen klaar voor verzending uit Nederland
Lading medische hulpgoederen klaar voor verzending uit Nederland

Zwitserland

Leden van de ring Zürich in Zwitserland hebben 100 hechtsets, 500 kilo ingeblikt voedsel en 10 dozen met andere spullen aan de ring Kiev geleverd. De ring levert ook medische hulpgoederen (injectiespuiten en canules) aan ziekenhuizen in Kiev en Dymer.

Hechtsets voor medische toepassingen
Hechtsets voor medische toepassingen

De ring Zürich werkt nauw samen met de ringen Kiev en Wenen om de meest noodzakelijke spullen te doneren. Het kerkgebouw in de stad Fribourg doet momenteel dienst als inzamelpunt en opvangcentrum voor vluchtelingen. Oekraïense moeders en hun kinderen gaan er bijna dagelijks langs om met elkaar te spreken en de benodigde artikelen op te halen.

‘We zijn echt geraakt door de vrijgevigheid’, zeggen Irene en Joerg Moeller-Russo van de ring Zürich. ‘De leden stellen hun huis en hun hart open, en we zien dat hun horizon wordt verbreed. Dit is een gelegenheid om ons te verenigen en anderen lief te hebben.’

Verenigd Koninkrijk

Meer dan twintig vrouwen in de wijken (kerkgemeenten) Chelmsford 1 en 2 van de ring Ipswich hebben samen met leden van de plaatselijke kerkraad welkomstpakketten gemaakt voor Oekraïense vluchtelingen in hun buurt.

De vrouwen schonken het materiaal en naaiden de tasjes, die de raad vervolgens vulde met toiletartikelen, medische hulpgoederen, teddybeertjes, kleurboeken en nieuwe kleding voor kinderen.

Ruim honderd tasjes waren in een mum van tijd klaar om uit te delen. Donna Hance, de plaatselijke manager evenementen en financiën, zegt: ‘Het zijn tasjes troost voor gezinnen die in deze moeilijke tijd anderen niet tot last willen zijn.’