Boodschap van de gebiedsleiding

Het oneindige bereik van de hand van de Heer

Een belangrijk moment op mijn persoonlijke reis naar Jezus Christus vond plaats toen ik een uitspraak van president Henry B. Eyring hoorde waarmee hij zijn toehoorders uitnodigde om te handelen.

Hij zei: ‘Ik zegen u dat u, als u in gebed vraagt om te zien hoe de hand van God die dag in uw leven heeft ingegrepen, dat zult zien. Het zal u worden bekendgemaakt. U zult zien dat Hij u leidt en verheft, en dat Hij u kent.’

Picture 1

Ik nam de uitnodiging ter harte en kocht een blauw notitieboekje dat mijn kostbare persoonlijke kroniek zou worden. Ik zou er momenten in vastleggen waarop ik de hand van de Heer had gezien. Maar ik wist niet hoe cruciaal dit notitieboekje in mijn verdere zoektocht naar Jezus Christus zou zijn.

Toen ik terugdacht aan momenten waarop ik de hand van de Heer had gezien, moest ik aan een gebeurtenis denken die plaatsvond toen ik 11 was. Ik had een ongeluk waarbij mijn milt doorboord werd. Ik moest naar het ziekenhuis en mocht voorafgaand aan de operatie niet eten of drinken, en dat leek wel een eeuwigheid te duren. Ik weet vooral nog dat ik me in de vroege uurtjes van de ochtend in een grote ruimte bevond en me kwetsbaar en eenzaam voelde. Ik bad stilletjes om hulp om mijn angst en ongemak te verlichten.  Kort daarop bracht een verpleegster me een ijsblokje in een verbandje, waarop ik mocht zuigen. Die verlichting en verfrissing voelden aan als een waar feest. Maar belangrijker nog was dat ik de hand van de Heer herkende en erkende.

Ouderling Mark G. Stewart
Ouderling Mark G. Stewart (Verenigd Koninkrijk) Gebiedszeventiger, gebied Europa-Noord

 

Een Schrifttekst uit Psalmen was in dat ziekenhuisbed in vervulling gegaan. ‘Ik heb de Heere gezocht en Hij heeft mij geantwoord, en mij gered uit al wat ik vrees.’ Hoewel dit misschien onbeduidend lijkt, werd mijn poging om iets te vragen en geloof te oefenen verhoord. En ik voelde niet alleen lichamelijke verlichting; ik had ook het gevoel dat HIJ me kende.

 

 

Ik ga niet elke ervaring uit de doeken doen die ik in mijn notitieboekje heb opgetekend, maar ik kan u zeggen dat ik er een consequent patroon in zie. Als ik vraag, geloof dat ik zal ontvangen, en Hem erken, wordt mijn band met Hem versterkt. Dit patroon heeft me door ziekte, beproeving, wanhoop en pijn heen geleid.

Pic 3

De uitnodiging om dagelijks vast te leggen hoe de hand van de Heer ons leven beroert, sprak mij aan.

Een Schrifttekst uit Psalmen was in dat ziekenhuisbed in vervulling gegaan. ‘Ik heb de Heere gezocht en Hij heeft mij geantwoord, en mij gered uit al wat ik vrees.’ Hoewel dit misschien onbeduidend lijkt, werd mijn poging om iets te vragen en geloof te oefenen verhoord. En ik voelde niet alleen lichamelijke verlichting; ik had ook het gevoel dat HIJ me kende.

Ik ga niet elke ervaring uit de doeken doen die ik in mijn notitieboekje heb opgetekend, maar ik kan u zeggen dat ik er een consequent patroon in zie. Als ik vraag, geloof dat ik zal ontvangen, en Hem erken, wordt mijn band met Hem versterkt. Dit patroon heeft me door ziekte, beproeving, wanhoop en pijn heen geleid.

Pic 4

Het FSY-thema 2022 beschrijft dit patroon perfect. Mijn vrouw, Ailsa, en ik hadden het voorrecht om in 2022 de FSY-conferentie voor Manchester en Schotland bij te wonen. Dit patroon was in het leven van veel deelnemers zichtbaar. Een jongevrouw ging met veel moeilijke vragen naar FSY en verwachtte niet dat ze allemaal zouden worden beantwoord. Ze vertelde met tranen van vreugde in de ogen dat elk van haar vragen tijdens dit Christus-gerichte evenement was beantwoord. Zij wist dat Hij haar kende. Deze jongevrouw is onlangs geroepen om Hem in het zendingsgebied Frankfurt (Duitsland) te dienen.

De apostel Petrus nodigt ons uit: ‘Wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is.’ 

Pic 5

Ik nodig u uit om vast te leggen hoe u de hand van de Heer in uw leven hebt gezien. Schrijf alles op wat u zich nog kunt herinneren. Herken, erken en ontvang vervolgens de aanraking van de grote Geneesheer, de blinkende Morgenster, Hij die in alle dingen is, boven alle dingen, door alle dingen en rondom alle dingen.

Ik heb Hem lief, ik aanbid Hem, ik vertrouw op Hem, want ik kan me talloze keren herinneren waarbij ik een persoonlijke bevestiging kreeg dat Hij mij kent en van mij houdt.

In de naam van Jezus Christus. Amen.

 

  1. Henry B. Eyring, ‘A Steady, Upward Course’ (devotional aan de BYU–Idaho, september 2001).
  2. Psalmen 34:5.
  3. Mattheüs 21:22.
  4. Spreuken 3:5–6.
  5. 1 Petrus 3:15.
  6. Kolossenzen 1:17.